M. Klátik rokoval s A. Dankom

Generálneho biskupa Miloša Klátika prijal 29. júna 2016 v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky na Námestí Alexandra Dubčeka v Bratislave predseda Národnej rady SR Andrej Danko.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 1.7.2016

viac

Matúša Dulu si pripomenuli v parlamente

Pri príležitosti 170. výročia narodenia a 90. výročia úmrtia JUDr. Matúša Dulu – evanjelika, advokáta, politika a národovca – sa 28. júna 2016 konala spomienková slávnosť v Národnej rade SR.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.6.2016

viac

Zasadala Synoda ECAV na Slovensku 2016

V priestoroch Dvorany na Biskupskom úrade Východného dištriktu v Prešove sa v piatok a sobotu 10. a 11. júna 2016 konalo tohtoročné zasadnutie Synody ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.6.2016

viac

KALME zasadala v Budapešti

KALME – komunikačná sieť minoritných luteránskych cirkví v Európe (členských cirkví SLZ) – usporiadala zasadnutie za účelom obnovenia siete KALME. Zasadnutie sa konalo v Budapešti od 18. – 19. mája 2016.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 2.6.2016

viac

Spomienka na seniora Andreja Kvasa

Blížia sa V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe − vzácna príležitosť navštíviť miesto, kde sa začala životná púť evanjelického farára a seniora Andreja Kvasa, ktorý sa tam narodil 6. júla 1926, teda pred 90 rokmi. Dňa 29. mája 2016 si pripomíname 10. výročie jeho smrti.

 

Margita Kvasová s rodinou | 27.5.2016

viac

Zhodnotenie projektov opráv fár

V dňoch 9. − 10. 5. 2016 sa na GBÚ v Bratislave stretli zástupcovia Výboru Združenia evanjelických duchovných (ZED) so Zborom biskupov ECAV a so zástupcami partnerských farárskych spolkov zo SRN.

 

Ľubica Sobanská | 25.5.2016

viac

Z 3. zasadnutia generálneho presbyterstva

Tretie zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku (GP) v tomto roku sa konalo 13. mája 2016 v Bratislave. Pred zasadnutím bola v modlitebni GBÚ spoločná pobožnosť členov GP a zamestnancov GBÚ, na ktorej výkladom slova Božieho poslúžil brat farár Ivan Eľko, člen GP.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 25.5.2016

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom ThMgr. Vincentom Blažkom

Vo veku 85 rokov zomrel 12. mája 2016 evanjelický farár, básnik a výtvarník Vincent Blažko. Pohrebná rozlúčka so zosnulým kňazom sa konala 17. mája v Ev. a. v. chráme Božom v Poprade-Veľkej. Kázňou slova Božieho sa prihovoril biskup VD Slavomír Sabol. Život Vincenta Blažka pripomenul popradský farár Libor Bednár, ktorý prečítal aj odobierku.

 

-bch, zz-, EPST, č. 21/2016, s. 5 | | 24.5.2016

viac

11. valné zhromaždenie SEŽ

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasená ty aj tvoj dom.“ (Sk 16, 31) Pod týmto mottom sa v sobotu 30. apríla 2016 v Kremnici nieslo 11. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ).

 

Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ | 13.5.2016

viac

Slovenská evanjelická jednota jubiluje

Od obnovenia činnosti Slovenskej evanjelickej jednoty uplynie 6. mája 2016 desať rokov. Obnovou nadviazala na tradície svojej uznávanej a rešpektovanej predchodkyne. Slovenskú evanjelickú jednotu založil Pavol Balciar z Klenovca 24. októbra 1920 po svojom návrate z USA.

 

Ján Holčík, predseda SEJ, o. z. | 5.5.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart