Z valného zhromaždenia ZED 2015

V pondelok 20. apríla 2015 sa v priestoroch hotela Partizán na Táľoch konalo Valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných (ZED).

 

www.melanchton.sk | 18.5.2015

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Zuzanou Štanclovou

V Evanjelickom a. v. chráme Božom v Martine sa v nedeľu 3. mája 2015 konala pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Zuzanou Štanclovou, ktorá zomrela 29. apríla vo veku 86 rokov.

 

Redakcia EPST, č. 19, s. 5 | 13.5.2015

viac

Valné zhromaždenie Tranoscia, a. s., 2015

Voľby nových členov predstavenstva a dozornej rady boli jedným z hlavných bodov valného zhromaždenia spoločnosti Tranoscius, a. s. Konalo sa 30. apríla 2015 v zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

 

Dušan Vagaský, EPST, č. 19, s. 16 | 13.5.2015

viac

Ďakovné služby Božie 70. výročiu skončenia 2. svetovej vojny

Evanjelický chrám v Trenčianskych Stankovciach bol 8. mája 2015, na 70. výročie skončenia 2. svetovej vojny v Európe, naplnený do posledného miesta, ba mnohí veriaci aj stáli. Ďakovné služby Božie v priamom prenose vysielala RTVS – Slovenská televízia.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS | 13.5.2015

viac

Medzinárodný seminár žien vo Wittenbergu

Na prelome apríla a mája 2015 sa v známom reformačnom meste Wittenberg uskutočnil 2. medzinárodný seminár žien. Konal sa pod záštitou Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike.

 

Anna Balogová, kaplangb@ecav.sk | 11.5.2015

viac

Zo Všeobecnej pastorálnej konferencie 2015

V pondelok 4. mája 2015 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene sa zišlo 140 evanjelických duchovných, ktorí prijali pozvanie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika a zúčastnili sa na tohtoročnej všeobecnej pastorálnej konferencii.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 8.5.2015

viac

Rokovanie Predsedníctva ECAV a Výboru misie ECAV na Slovensku

V utorok 28. apríla 2015 sa vo Zvolene na spoločnom rokovaní stretli Predsedníctvo ECAV na Slovensku a Výbor misie ECAV na Slovensku. Témou rokovania bola zahraničná misia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 7.5.2015

viac

Návšteva pracovnej skupiny z Evanjelickej luteránskej cirkvi vo Fínsku

V dňoch 23. – 26. apríla 2015 sme na Slovensku privítali vzácnych hostí – bratov a sestry z našej sesterskej Evanjelickej luteránskej cirkvi vo Fínsku. Išlo o pracovnú skupinu pre strednú a východnú Európu Rady pre medzinárodné záležitosti, ktorú viedli biskup diecézy Mikkeli Dr. Seppo Häkkinen, predseda pracovnej skupiny, a vrchný cirkevný radca Rev. Dr. Kimmo Kääriäinen.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 30.4.2015

viac

Rokovanie Kontaktného výboru Trojpartnerstva 2015

V piatok 17. apríla 2015 v priestoroch Evanjelickej rady v Stuttgarte zasadal Kontaktný výbor Trojpartnerstva. Na zasadnutie bol pozvaný aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 28.4.2015

viac

Pokračujú prípravy X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy

V stredu a vo štvrtok 22. a 23. 4. 2015 sa uskutočnilo ďalšie rokovanie Ústredného organizačného výboru X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. – 10. 7. 2016 v Budapešti.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 28.4.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart