Z pracovnej cesty M. Klátika v Indii

Na pozvanie vedenia Evanjelickej luteránskej cirkvi v Indii v dňoch 7. − 12. marca 2016 generálny biskup Miloš Klátik aj ako člen Rady Svetového luteránskeho zväzu absolvoval pracovnú cestu do Indie.

 

Lucia Martonová, Edita Škodová | 20.4.2016

viac

ÚPN o prenasledovaní cirkví počas komunizmu

Ústav pamäti národa zorganizoval 13. apríla 2016 v Žiline stretnutie s cirkevnými historikmi k dokumentácii prenasledovania cirkví počas komunizmu na Slovensku. Na seminári sa zišli zástupcovia kresťanských cirkví pôsobiacich na Slovensku. Účastníkom sa prihovoril aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.4.2016

viac

Z rokovania Kontaktného výboru Trojpartnerstva

V Stuttgarte sa v sobotu 18. apríla 2016 konalo ďalšie zasadnutie Trojpartnerstva. Za ECAV na Slovensku sa na rokovaní zúčastnili generálny biskup Miloš Klátik a zastupujúci riaditeľ Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Ján Gasper.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 19.4.2016

viac

Spomienka na oslobodenie Bratislavy

Pri Pomníku víťazstva na Námestí E. Suchoňa v Bratislave si 4. apríla 2016 na pietnej spomienke pripomenuli 71. výročie ukončenia bojov o Bratislavu. Z poverenia generálneho biskupa Miloša Klátika veniec za Predsedníctvo ECAV na Slovensku položil riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 7.4.2016

viac

Z 2. zasadnutia GP v roku 2016

Druhé zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) v tomto roku sa uskutočnilo v piatok 1. apríla 2016 v Bratislave. Pred zasadnutím sa v modlitebni GBÚ konala spoločná pobožnosť členov GP a zamestnancov GBÚ, na ktorej výkladom slova Božieho poslúžil dištriktuálny biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 5.4.2016

viac

Služby Božie na Veľkonočnú nedeľu v Bratislave-Dúbravke na TA3

Slávnostné služby Božie na 1. slávnosť veľkonočnú 27. marca 2016 v priamom prenose sprostredkovala divákom na celom Slovensku súkromná televízia TA3. Slávnostnú kázeň slova Božieho mal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 31.3.2016

viac

Spoločné vyhlásenie generálneho biskupa Miloša Klátika a splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka

Generálny biskup M. Klátik a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity P. Pollák sa stretli 29. 3. 2016 na GBÚ v Bratislave, aby prediskutovali aktuálnu spoločenskú situáciu, postavenie Rómov v rómskych komunitách a možnosti ochrany pred šírením extrémizmu a neznášanlivosti. Jednou z podstatných tém bola otázka, ako zapojiť cirkev do pastorácie Rómov a zlepšiť ich životnú situáciu prostredníctvom viery a misijnej práce.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 30.3.2016

viac

Z rokovania Stáleho výboru Trojpartnerstva v Moravanoch nad Váhom

V dňoch 9. – 10. marca 2016 sa v Moravanoch nad Váhom uskutočnilo rokovanie Stáleho výboru Trojpartnerstva. Na rokovaní zazneli správy z partnerských cirkví a organizácií, v ktorých boli predstavené aktuálne aktivity či témy, ktorými sa zoberali v poslednom období.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 15.3.2016

viac

Cirkev sa chce podieľať na riešení migračnej krízy

Riešenie migračnej krízy bolo cieľom rokovania, ktoré sa 1. marca 2016 konalo na Migračnom úrade Ministerstva vnútra SR. O príspevku ECAV na Slovensku pri pomoci utečencom s jeho riaditeľom Bernardom Priecelom diskutovali generálny biskup Miloš Klátik, koordinátorka projektu Adopcia rodín utečencov cirkevným zborom Jana Gasperová a poverený riaditeľ Evanjelickej diakonie Ján Gasper.

 

Jana Gasperová, media@diakonia.sk | 11.3.2016

viac

Blahoželanie generálnemu dozorcovi

Generálny biskup Miloš Klátik a pracovníci generálneho biskupského úradu 18. februára 2016 zablahoželali bratovi generálnemu dozorcovi Imrichovi Lukáčovi k jeho 65. narodeninám.

 

Pracovníci GBÚ ECAV na Slovensku | 26.2.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart