Návšteva ministra kultúry na GBÚ

Dňa 16. februára 2017 navštívil generálny biskupský úrad minister kultúry Marek Maďarič, ktorého sprevádzal riaditeľ Cirkevného odboru MK SR Ján Juran. Na prijatí pána ministra sa zúčastnil aj riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 23.2.2017

viac

Stretnutie slovenských a maďarských evanjelických biskupov

V Györi sa 15. februára 2017 stretli slovenskí a maďarskí evanjelickí biskupi, aby na spoločnom zasadnutí zhodnotili vzájomnú spoluprácu, ktorá sa začala intenzívnejšie rozvíjať najmä po podpísaní partnerskej zmluvy medzi ECAV na Slovensku a Evanjelickou cirkvou v Maďarsku (MEE) v marci 2012.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 17.2.2017

viac

Pamätná medaila Mojmírovi Zúrikovi

Brat generálny biskup Miloš Klátik 14. februára 2017 navštívil brata farára Mojmíra Zúrika a osobne mu odovzdal pamätnú medailu ECAV na Slovensku k 500. výročia reformácie.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 16.2.2017

viac

Stretnutie s ústavnými predstaviteľmi 2017

Neformálne stretnutie Predsedníctva ECAV na Slovensku s ústavnými predstaviteľmi SR – poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sa hlásia k ECAV na Slovensku a prijali pozvanie generálneho biskupa na pracovnú večeru, sa uskutočnilo 9. februára 2017.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 14.2.2017

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 1 -2017

Prvýkrát v tomto roku sa Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku stretlo 10. februára 2017 v Bratislave. Pred zasadnutím sa v modlitebni GBÚ konala pobožnosť, v rámci ktorej výkladom slova Božieho poslúžila seniorka Považského seniorátu Eva Juríková.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 14.2.2017

viac

Prijatie predsedu KDH na GBÚ

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik prijal 5. februára 2017 na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave predsedu KDH Alojza Hlinu na jeho žiadosť.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 8.2.2017

viac

Zasadala správna rada Podporného cirkevného fondu 2017

V Bratislave 6. 2. 2017 zasadala správna rada Podporného cirkevného fondu, ktorá schválila správu o hospodárení za rok 2016 a rozhodovala o žiadostiach o podporu doručených správnej rade PCF za obdobie od 1. 9. do 31. 12. 2016.

 

Dušan Vagaský, predseda SR PCF | 6.2.2017

viac

25. výročie vzniku Mestskej polície v Bratislave

Pri príležitosti 25. výročia vzniku Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy sa 19. januára 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca konala slávnosť, na ktorej sa sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.1.2017

viac

Z Teologických dní Spolku Martina Luthera

V dňoch 23. – 25. januára 2017 sa v nemeckom mestečku Seevetal pri Hamburgu konali Teologické dni Spolku Martina Luthera (Martin-Luther-Bund). Na pozvanie tajomníka MLB sa na nich zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 27.1.2017

viac

Novoročné stretnutie s novinármi

V piatok 20. januára 2017 sa na GBÚ konalo novoročné stretnutie generálneho biskupa Miloša Klátika s novinármi na tému Roka reformácie 2017 v ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.1.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart