Stretnutie po 50-tich rokoch

Čankov - čas neskutočne rýchlo plynie. Človek si v dnešnej uponáhľanej dobe nestačí uvedomovať túto skutočnosť. Absolvuje školy na získanie potrebného vzdelania, aby sa vzápätí zapojil do pracovného procesu. Pribudnú rodinné radosti a starosti, teší sa z rastúcich vnúčat. Neskôr pomáha prekonávať ťažkosti rodičov v ich starobe. Venuje sa záľubám, koníčkom, ale aj duchovnému životu, v ktorom nachádza útechu a čas potrebný na oddych. Snaží sa využívať príležitosti na stretnutia s priateľmi a na rozhovory s nimi.

 

Ivan Moravský | 10.5.2019

viac

Inštalácia zborovej farárky v CZ ECAV Chyžné

„Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.“ Izaiáš 41,10

 

členovia CZ ECAV Chyžné | 10.5.2019

viac

Konferencia pri príležitosti 160. výročia narodenia Aurela Stodolu

V týchto dňoch si na Slovensku pripomíname 160. výročie narodenia Aurela Stodolu, významného fyzika, technika, a zakladateľa teórie parných a plynových turbín. Celotýždňové oslavy sa konajú vo viacerých mestách na Slovensku, v ktorých Aurel Stodola pôsobil: technická univerzita v Košiciach, v Liptovskom Mikuláši, Trenčianskych Tepliciach a v Bratislave. Dňa 9. mája 2019 sa konala konferencia v kongresovej sále SPP, na ktorú boli pozvaní aj niektorí pracovníci Generálneho biskupského úradu. Medzi nimi sestry Daniela Veselá a Marcela Kmeťová.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 10.5.2019

viac

Štefánikovský koncert: Mali sme my sokola...

V Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave sa  v nedeľu 5. mája 2019 o 18.00 h. uskutočnil "štefánikovský" koncert s názvom  Mali sme my sokola... Zorganizovalo ho Občianske združenie Harmonia Seraphica Bratislava a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska. Išlo o literárno-hudobnú kompozíciu k 100. výročiu tragickej smrti generála Dr. Milana Rastislava Štefánika.

 

Martin Šefranko | 10.5.2019

viac

Spomienka na sté výročie úmrtia M.R. Štefánika

V CZ ECAV Levice si dňa 5.5.2019 pripomenuli sté výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika na nedeľných službách Božích. Okrem domácich veriacich nechýbali ani bratia a sestry z okolitých CZ a iných vierovyznaní. Prítomní boli aj zástupcovia mesta Levice aj Matice slovenskej.

 

Oľga Kristínová | 9.5.2019

viac

Rómska misia – tak zápasím, nie ako by som vzduch rozrážal

Koncom apríla sa vedenie ECAV zúčastnilo na rómskej konferencii. Diskutovali najmä o rómskej misii, ako o projekte na ktorom by mali spolupracovať zbory a mala by byť súčasťou misijných aktivít v cirkvi. Ďakujeme domácim veriacim z CZ Rožňava za prijatie a príjemnú atmosféru počas celého stretnutia.

 

Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa | 9.5.2019

viac

Cantilena v kostole

V závere apríla sa v zaplnenom evanjelickom kostole v Senici uskutočnil koncert. So svojím programom tu vystúpil Spevácky zbor mesta Senica Cantilena, pod vedením dirigenta Jozefa Chabroňa.

 

Oľga Zlochová | 8.5.2019

viac

Generálny biskup ECAV na Slovensku prijal návštevu z Württemberska

Skupina 14 farárov a faráriek, spolupracovníkov organizácie Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA) pod vedením farárov Karin Uhlmann a Albrechta Knocha sa v dňoch 5. – 9. mája 2019 zúčastnili exkurzie v Bratislave.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 8.5.2019

viac

„Príbovská Jar“

Aj keď počasie nebolo typicky jarné, vonkajšia teplota bola len 4°C, v Príbovciach sa konalo už tradičné literárno-hudobné pásmo s názvom „Príbovská Jar“. Kultúrno- ekumenické stretnutie podporuje aktivity posilňujúce súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho vierovyznanie v obci. 5. mája 2019 o 15.00 hod. sa stretli pod jednou strechou v evanjelickom kostole, aby strávili príjemné nedeľné popoludnie, na chvíľu sa zastavili, obdivovali umelecké slovo, spev a hudbu v bohatom kultúrnom programe.

 

Ľubomír Žila | 7.5.2019

viac

Stretnutie Kontaktného výboru Trojpartnerstva

V piatok, 12. apríla 2019 sa v Štuttgarte konalo stretnutie Kontaktného výboru Trojpartnerstva. ECAV na Slovensku zastupovali predsedníčka Spoločenstva evanjelických žien, farárka Eva Oslíková, tajomníčka pre zahraničie Marcela Kmeťová. Evanjelickú diakoniu zastupoval jej poverený riaditeľ Ján Gasper.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 7.5.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart