Kostol v Dolnej Strehovej je opäť krajší

Kostol v Dolnej Strehovej patrí medzi naše najstaršie národné kultúrne pamiatky, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Posvätený bol už v 17. storočí, konkrétne 1. novembra 1654. Neďaleko kostola si naši predkovia postavili aj zvonicu. Zaujímavosťou je, že kedysi slúžil zároveň ako akási pevnosť. Dodnes stojí pri hlavnom vstupe stará strieľňa. Oltár je jedným z najstarších zachovaných oltárov v Novohrade a cirkevnému zboru ho darovala Mária Rimajová. Je...

 

Dana Pavlovkinová | 16.1.2019

viac

Pozvánka na slávnostné služby Božie a pietnu spomienku pri príležitosti výročia úmrtia Ľudovíta Štúra, Karola Štúra a Samuela

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra všetkých srdečne pozýva na slávnostné služby Božie a pietnu spomienku pri príležitosti výročia úmrtia Ľudovíta Štúra, Karola Štúra a Samuela Zocha, ktorá sa uskutoční v deň úmrtia Karola Štúra 13. januára 2019 o 09:30 hod. v Slovenskom evanjelickom kostole v...

 

media(at)ecav.sk | 9.1.2019

viac

Príbovské Vianoce 2018, organizátori opäť nesklamali

Do tradičného kolobehu kultúrnych podujatí organizovaných v obci Príbovce už neodmysliteľne patrí aj literárno-hudobné pásmo s názvom „Príbovské Vianoce“, ktoré sa tento rok uskutočnili 22. decembra 2018 v rímskokatolíckom kostole v Príbovciach, nakoľko tento rok bola hostiteľom tohto ekumenického stretnutia rímskokatolícka cirkev. Ľudia sa na chvíľu zastavili, strávili príjemné sobotné popoludnie, obdivovali tak umelecké slovo ako aj spev.

 

Ľubomír Žila  | 4.1.2019

viac

Príbeh dvoch piesní, ktoré sa stali hymnami

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín si v spolupráci s Mestom Dolný Kubín pripomenul dňa 19. 12. 2018 sté výročie vzniku ČSR a priatia hymny ČSR. V úvode programu vystúpili žiaci ZŠ Janka Matúšku so scénickým programom a spevom piesne Kopala studienku. Prítomných, ktorí boli predovšetkým žiaci viacerých ZŠ a SŠ, pozdravil primátor mesta Dolný Kubín Ing. Ján Prílepok a delegácia z partnerského mesta Pelhřimov. Svojim príspevkom zaujal domáci...

 

Rastislav Stanček, predsedajúci zborový ev. a. v. farár v Dolnom Kubíne | 4.1.2019

viac

Pripravovali cestu Pánovi

Vo štvrtú adventnú nedeľu sa uskutočnili služby Božie aj v evanjelickom chráme v Závažnej Porube. Kostol sa zaplnil do posledného miesta. Pán farár Vladimír Pavlík sa ku kresťanskému spoločenstvu, ktoré pripravovalo cestu Pánovi, prihovoril slovami: „Stretávame sa v čase, keď Ježiš už stojí pred dverami, klope na naše srdcia a my ho čakáme ako nášho Spasiteľa... Práve v dieťati menom Ježiš sa prejavila Božia láska a s ním viera, pokoj,...

 

media(at)ecav.sk | 4.1.2019

viac

INŠTALÁCIA DIŠTRIKTUÁLNEHO DOZORCU - Ľubomír Pankuch prevzal funkciu dozorcu Východného dištriktu

LADA / V nedeľu 16. decembra 2018 bol do úradu dozorcu Východného dištriktu (VD) inštalovaný Ing. Ľubomír Pankuch (*1962) – dištriktuálny presbyter, synodál, člen Rady Evanjelickej spojenej školy v Prešove a zároveň starosta obce Lipníky. Akt inštalácie vykonal biskup VD Slavomír Sabol v evanjelickom kostole v Lade.

 

E. Mihočová, šéfredaktorka mesačníka eVýchod, Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV, Prešov  | 21.12.2018

viac

Rozlúčka s regionálnym biskupom Diethardom Kammom

V 1. adventnú nedeľu, 2. decembra sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti odchodu do dôchodku regionálneho biskupa seniorátu Gera-Weimar Dietharda Kamma. Slávnosť sa konala v evanjelickom kostole Johanneskirche v Gere, na ktorú bol pozvaný aj emeritný biskup Miloš Klátik.V rámci slávnostných služieb Božích sa brat biskup Klátik odchádzajúcemu regionálnemu biskupovi prihovoril takto: Prišiel som, aby som Vám poďakoval za trvalé kontakty s našou...

 

Miloš Klátik, emeritný generálny biskup | 20.12.2018

viac

Do Pivnice ako domov

Po srdečnom pozvaní našimi priateľmi z Pivnice na 6. evanjelických cirkevných dňoch vo Zvolene, ktoré sa konali v júni tohto roku, sa v októbri uskutočnil zájazd na Dolnú zem do Srbska. Ďakujeme bratom farárom Jozefovi Havrilovi a Jánovi Záhorcovi za prípravu tejto návštevy, že sa vôbec uskutočnila a mohli sme sa stretnúť s našimi priateľmi. Po celonočnom cestovaní a štvorhodinovom čakaní na hraniciach sme konečne o desiatej dopoludnia...

 

Alena Kontšeková | 20.12.2018

viac

Človek človeku - vianočné obdarovanie

Keď sme sa v lete lúčili na spoločnom tábore, s pani riaditeľkou Dušankou Petrak sme si vymenili jednu pravidelnú informáciu. Očakávame zoznam detí pre vianočnú pomoc v priebehu septembra, a my potom začneme pracovať. A tak to aj bolo. V druhej polovici septembra som obdržal zoznam všetkých detí, ktorým je možné pomôcť a potešiť ich pred tohtoročnými Vianocami. Bolo ich toľko ako minulý rok. Zvláštnosťou tohto zimného projektu je, že všetci tí,...

 

Jozef Havrila ml., námestný farár v Podlužanoch  | 20.12.2018

viac

Nová publikácia Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku

14. decembra sa konala SPK v CZ Bratislava Legionárska. Bola výnimočná tým, že na nej prijali účasť viacerí dôchodcovia – duchovní vo výslužbe a tiež sestry farárske vdovy, ktorí si prevzali finančnú podporu z Nemecka (Partnerhilfe). Brat senior v. v. Mgr. Ján Podlesný predniesol oslovujúci príhovor k spovedi s Večerou Pánovou založený na texte z Písma svätého (Žd 12,7.12-14). Brat seniorálny archivár Mgr. Martin Kováč počas farárskej schôdze prezentoval...

 

Sidonia Horňanová, seniorka BAS ECAV na Slovensku | 20.12.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart