175. výročie GAW vo Württembersku

V dňoch 3. a 4. februára 2018 si vo Württembersku pripomínali 175. výročie založenia spolku Gustav-Adolf-Werk. Na slávnosti v Stuttgarte na tému „Spolupráca má budúcnosť“ bol pozvaný aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 8.2.2018

viac

Seminár k mediálnym prenosom 2018

Aj tento rok sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konal odborný seminár k rozhlasovým a televíznym prenosom zo služieb Božích, ktoré budú v roku 2018 odvysielané z našich cirkevných zborov.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 8.2.2018

viac

Generálny biskup na zasadnutí GAW

V dňoch 22. – 23. januára 2018 sa generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik na pozvanie zahraničného partnera zúčastnil na výročnom zasadnutí Diela Gustáva Adolfa (GAW) Evanjelickej krajinskej cirkvi v Bádensku.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 8.2.2018

viac

Predsedníctvo ECAV sa stretlo s predsedníctvami seniorátov

Dňa 17. januára 2018 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konalo stretnutie Predsedníctva ECAV na Slovensku s predsedníctvami seniorátov – seniormi a seniorálnymi dozorcami.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 7.2.2018

viac

Spravodliví medzi národmi 2018

Generálny biskup Miloš Klátik sa 31. januára 2018 zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní izraelského štátneho vyznamenania Spravodliví medzi národmi v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.2.2018

viac

Novoročné stretnutie s médiami 2018

V pondelok 29. januára 2018 sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave konalo tradičné novoročné stretnutie generálneho biskupa so zástupcami médií.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 2.2.2018

viac

Pohrebná rozlúčka s Dr. h. c. prof. ThDr. Igorom Kiššom

Veľký evanjelický chrám Boží v Bratislave sa 27. januára 2018 stal miestom poslednej rozlúčky s bratom Dr. h. c. prof. ThDr. Igorom Kiššom (21. 7. 1932 – 15. 1. 2018). Evanjelického farára, teológa, filozofa a bývalého dekana EBF UK prišli na poslednej ceste vyprevadiť farári a farárky z celého Slovenska i zo zahraničia − jeho bývalí študenti.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.1.2018

viac

Prezident udelil vyznamenania 25 osobnostiam

Prezident SR Andrej Kiska pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky udelil 1. januára 2018 štátne vyznamenania 25 osobnostiam. Na slávnostnom ceremoniáli v bratislavskej Redute sa zúčastnili aj generálny biskup Miloš Klátik a biskup ZD Milan Krivda.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.1.2018

viac

Prijatie u prezidenta SR 2018

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 11. januára 2018 prijal v Prezidentskom paláci zástupcov cirkví a náboženských spoločností na tradičnom novoročnom stretnutí. Na stretnutí zúčastnili generálny biskup Miloš Klátik, biskup ZD Milan Krivda a biskup VD Slavomír Sabol.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.1.2018

viac

Stretnutie s predstaviteľmi Matice slovenskej

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku 15. 1. 2018 navštívili hostia z Matice slovenskej, a to JUDr. Marián Gešper, novozvolený predseda, JUDr. Štefan Martinkovič, predseda dozorného výboru, Mgr. Veronika Matušková, hovorkyňa MS, a PhDr. Peter Mulík, PhD., zástupca riaditeľa Slovenského historického ústavu MS.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 22.1.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart