Z konferencie KEK v Novom Sade

V dňoch 31. 5. − 6. 6. 2018 sa v srbskom meste Nový Sad konalo valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví (KEK), na ktorom sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 21.6.2018

viac

Podpora z Württemberska a Durínska

Zástupcovia farárskych spolkov z ECAV na Slovensku, z Württemberska a zo Stredného Nemecka sa stretli 10. − 14. júna 2018 na Slovensku, aby navštívili cirkevné zbory, ktoré dostali podporu na opravu fary alebo sa o túto podporu uchádzajú tento rok.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 15.6.2018

viac

Generálny biskup na Dni cirkvi v Chorvátsku

Evanjelická cirkev v Chorvátskej republike každoročne organizuje Deň cirkvi. Tohto roku sa konal na pôde cirkevného zboru v Soľanoch. Na slávnosti sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik s manželkou Oľgou a tajomník pre zahraničie Andrej Kuruc.

 

Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 15.6.2018

viac

Príprava Stretnutia kresťanov Graz 2020

V dňoch 11. a 12. apríla 2018 sa rakúskom Grazi stretli zástupcovia evanjelických cirkví Rakúska, Slovenska, Maďarska, Poľska a Nemecka, aby pripravili program Stretnutia kresťanov 2020, ktoré sa tam bude konať v roku 2020.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 4.6.2018

viac

Zo Všeobecnej pastorálnej konferencie ECAV 2018 vo Zvolene

Všeobecná pastorálna konferencia ECAV na Slovensku sa ako každý rok konala v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. V pondelok 14. mája 2018 sa na nej zišlo asi 120 duchovných z celého Slovenska.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.5.2018

viac

Seniorálne kolo BO BAS 2018

„Blahoslavený je muž, ktorý má v zákone Hospodinovom záľubu... bude ako strom zasadený pri vodných tokoch... a všetko, čo robí, sa vydarí.“ Slovami 1. žalmu otvoril biblickým príhovorom seniorálne kolo biblickej olympiády BAS na pôde EBF UK Samuel Sabol, študent 5. ročníka.

 

Jana Fördös, predsedníčka Školského výboru BAS | 7.5.2018

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 20. 4. 2018

Zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku, ktoré sa konalo 20. apríla 2018 v Bratislave, sa začalo stretnutím členov GP a zamestnancov generálneho biskupského úradu (GBÚ) v modlitebni GBÚ na krátkej pobožnosti, kde výkladom slova Božieho poslúžil náhradný člen GP z radov ordinovaných za ZD zborový farár Jaroslav Ďuriš.

 

Dušan Vagaský, riaditel(at)ecav.sk | 25.4.2018

viac

Prijatie na Úrade vlády SR

Predseda vlády SR Peter Pellegrini 23. apríla 2018 prijal na Úrade vlády SR predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností. Za ECAV na Slovensku sa na stretnutí zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.4.2018

viac

K 120. výročiu založenia vydavateľstva Tranoscius

Na 2. nedeľu po Veľkej noci 15. apríla 2018 sa v Ev. a. v. kostole v Liptovskom Mikuláši konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 120. výročia založenia vydavateľstva Tranoscius. Služby Božie v priamom prenose vysielala RTVS – Slovenská televízia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.4.2018

viac

Z Kontaktného výboru Trojpartnerstva

V piatok 13. apríla 2018 sa v Stuttgarte konalo rokovanie Kontaktného výboru Trojpartnerstva. ECAV na Slovensku na ňom zastupoval generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 18.4.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart