Generálny biskup ECAV sa vrátil z návštevy Švédska

Z oficiálnej návštevy Švédskej evanjelickej cirkvi sa včera vrátil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Najskôr sa ako zástupca Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku zúčastnil na slávnostnej konferencii, ktorá sa konala pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Svetového luteránskeho zväzu. Miestom konania konferencie bolo mesto Lund neďaleko Malmő, kde bola táto organizácia založená, a organizoval ju Svetový luteránsky zväz. Bolo na nej prítomných asi 400 hostí z celého sveta, z toho vyše 100 luteránskych biskupov.

 

Edita Sabolíková | 30.3.2007

viac

Očakávané sa stalo skutočnosťou

Predstavitelia Zboru biskupov ECAV na Slovensku a členovia výboru Združenia evanjelických duchovných (ZED) sa 19. marca 2007 opäť stretli, tentoraz v priestoroch Seniorského úradu Turčianskeho seniorátu v Necpaloch, s cieľom pokračovať v začatých rozhovoroch z novembra 2006 ohľadom spolupráce pri vzdelávaní a sociálnej pomoci ordinovaným.

 

Jozef Vereščak, tajomník ZED | 29.3.2007

viac

Stretnutie s ústavnými činiteľmi

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a predsedníctva oboch dištriktov sa v utorok 20. marca v Bratislave stretli s našimi ústavnými činiteľmi – s členmi vlády a poslancami NR SR z radov evanjelikov. Stretnutie nadviazalo na tradíciu vytvorenú v predchádzajúcich volebných obdobiach, pričom teraz išlo o vôbec prvé stretnutie nového vedenia ECAV a nových ústavných činiteľov po voľbách v roku 2006. Zámerom podujatia bolo nielen vzájomné zoznámenie, ale predovšetkým výmena informácií o najdôležitejších aktivitách v budúcnosti.

 

Edita Sabolíková | 23.3.2007

viac

Pamiatke Jozefa Miloslava Hurbana v Lubine

Spomienkové služby Božie pri príležitosti 190. výročia narodenia a 120. výročia úmrtia J. M. Hurbana sa v Ev. a. v. chráme Božom v Lubine konali v nedeľu 18. marca. V priamom prenose ich vysielali Rádio Slovensko a Regina. Pozvanie prijali vedúci Kancelárie prezidenta SR Milan Čič, podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič a ďalší hostia. Služby Božie liturgovali zborová farárka-seniorka Eva Juríková a generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, spoluliturgovali konsenior Ján Ochodnický a Jozef Havrila ml. Božím slovom poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a pozdrav cirkevným zborom Považského seniorátu od prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorý prevzal záštitu nad podujatím, odovzdal vedúci Kancelárie prezidenta SR Milan Čič.

 

Edita Sabolíková | 22.3.2007

viac

Generálny biskup ECAV cestuje do Švédska

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik dnes odcestoval na oficiálnu návštevu Švédskej evanjelickej cirkvi. V rámci tejto návštevy sa v meste Lund neďaleko Malmő zúčastní na oslavách 60. výročia založenia Svetového luteránskeho zväzu, kde bude zastupovať Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Na oslavách budú prítomní biskupi členských evanjelických cirkví z celého sveta. O ďalšom programe generálneho biskupa na návšteve...

 

Edita Sabolíková | 21.3.2007

viac

Oslavy v Beckove – rodisku J. M. Hurbana

V rámci Roka J. M. Hurbana sa v Beckove, kde J. M. Hurban uzrel na tamojšej evanjelickej fare svetlo sveta, konali pri príležitosti 190. výročia jeho narodenia slávnostné spomienkové služby Božie. Na oslavách sa zúčastnili podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, podpredsedníčka Národnej rady SR Anna Belousovová a ďalšie osobnosti. V chráme Božom ich privítala zborová dozorkyňa Darina Jarábková, v mene diecézneho biskupa Viliama Judáka zhromaždenie pozdravil Tibor Šuba, v mene EBF UK dekan Juraj Bándy a zaujímavosti zo života J. M. Urbana uviedol Miroslav Hvožďara. Pozdrav od rodákov v Chorvátsku odovzdala sestra farárka Viera Bátoryová. Slávnostné služby Božie liturgovali Ján Ochodnický, Eva Juríková, Ján Baláž a Milada Krížová a miestna farárka Monika Chúťková. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Edita Sabolíková | 21.3.2007

viac

Päť rokov činnosti Evanjelického mediálneho programu

V týchto dňoch si pracovníci Evanjelického mediálneho programu v Bratislave spolu s členmi tohto občianskeho združenia a desiatkami dobrovoľných spolupracovníkov pripomenuli 5. výročie svojho vzniku. Ak len letmo rekapitulujeme jeho činnosť, musíme konštatovať, že bola úspešná.

 

Fedor Bartko, EMP | 17.3.2007

viac

Diskusný večer na tému: Starostlivosť o národné kultúrne pamiatky

Dňa 14. 3. 2007 o 18.00 hod. v klubových priestoroch EBF UK na Bartókovej ul. 8 sa uskutočnil diskusný večer nielen pre študentov EBF UK, ale aj iných záujemcov, na tému Starostlivosť o národné kultúrne pamiatky. Prednášal Ing. Miloš Dudáš, PhD., riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline.

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 15.3.2007

viac

Zasadnutie predsedníctva ECAV na Slovensku

Na GBÚ sa v pondelok 5. marca 2007 konalo zasadnutie predsedníctva ECAV na Slovensku. V úvode sa predsedníctvo cirkvi za prítomnosti brata Ondreja Prostredníka zaoberalo otázkami postavenia ECAV na Slovensku v Ekumenickej rade cirkví SR a tiež postavením a úlohami generálneho tajomníka ERC SR z pohľadu evanjelickej cirkvi a. v.

 

Edita Sabolíková | 9.3.2007

viac

Stretnutie vrcholných orgánov ECAV na Slovensku

V piatok 23. februára 2007 sa stretlo predsedníctvo synody s predsedníctvami dištriktov a generálnej cirkvi s cieľom prípravy tohtoročného zasadnutia synody našej cirkvi. Synoda sa bude konať v Ružomberku 15. a 16. júna a miesto i program jej rokovania má podľa minuloročného rozhodnutia synodálov v Piešťanoch zdôrazniť jubileum pamätnej Ružomberskej synody z roku 1707.

 

Daniel Midriak | 2.3.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart