Stretnutie s ministerkou Vierou Tomanovou

S ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny Vierou Tomanovou sa na oficiálnom stretnutí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave 9. júla 2007 zišli generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga a riaditeľ Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku Dušan Vagaský.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 17.7.2007

viac

Náš biskup prvýkrát v Amerike

Zo svojej prvej oficiálnej cesty do Kanady a USA sa po dvoch týždňoch vrátil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Navštívil evanjelické cirkvi v Kanade a USA a rokoval s ich najvyššími predstaviteľmi. Cieľom návštevy bolo vyhodnotiť doterajšie kontakty a dohodnúť sa na ďalšej spolupráci najmä v oblasti poskytovania lektorov a študijných pobytov pre našich študentov a farárov.

 

Edita Sabolíková | 4.7.2007

viac

50 rokov superintendentúry v Eisenstadte

V rakúskom Eisenstadte sa 31. mája 2007 konala spomienková slávnosť venovaná 50. výročiu zriadenia superintendentúry Evanjelickej cirkvi a. v. v Burgenlande v tomto meste. Superintendent Mag. Manfred Koch a kurátor superintendentúry prof. Mag. Gerd Zetter pozdravili početných hostí z politickej a cirkevnej sféry. Za Evanjelickú a. v. cirkev na Slovensku bol na slávnosť pozvaný generálny biskup ECAV Mgr. Miloš Klátik, PhD.

 

Ľ. Muntág | 26.6.2007

viac

Živo a mocne a ostrejšie

V duchu hesla Lebendig und Kräftig und Schärfer sa niesol 31. evanjelický Kirchentag v nemeckom Kolíne, ktorý sa konal v dňoch 6. – 10. 6. 2007. Zastúpenie na ňom mala aj naša ECAV na Slovensku.

 

Zuzana Alcnauerová, kaplánka v Príbelciach | 25.6.2007

viac

Spolok Martina Luthera aj na Slovensku

1. nedeľa po Sv. Trojici, teda 10. jún 2007 sa do histórie našej drahej Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku zapísal ako dátum začatia činnosti už 33. pobočky Martin-Luther-Bund (MLB), teda Spolku Martina Luthera (SML). Činnosť SML na Slovensku otvorili pozvaní hostia z Nemecka a Rakúska spolu s niektorými členmi prípravného výboru SML na Slovensku na slávnostných službách Božích v Evanjelickom a. v. kostole Dr. Martina Luthera vo Vrútkach, kde sa uskutočnilo i jeho prvé valné zhromaždenie.

 

Ján Horák, zborový farár  | 22.6.2007

viac

Prvýkrát v Amerike

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik dnes 19. 6. 2007 odcestoval na svoju prvú oficiálnu návštevu niekoľkých evanjelických cirkví v Kanade a USA s cieľom vyhodnotiť doterajšie kontakty a dohodnúť sa na ďalšej spolupráci.

 

Edita Sabolíková | 22.6.2007

viac

Skončila sa SYNODA ECAV 2007

Zasadnutie Synody ECAV – najvyššieho zákonodarného orgánu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) – sa konalo 15. – 16. júna 2007 v Ružomberku. Na Synode ECAV 2007 sa zúčastnilo 77 synodálov – zástupcov evanjelikov z celého Slovenska. Synoda ECAV sa tentoraz uskutočnila v Ružomberku, kde sa pred 300 rokmi konala Ružomberská synoda, na ktorej naši predkovia rokovali o problémoch cirkvi v Hornom Uhorsku. Vedúcou osobnosťou tejto pamätnej synody bol superintendent Daniel Krman ml. Naši predkovia vtedy potvrdili platnosť Symbolických kníh, uzniesli sa na vydaní Agendy, založení cirkevného archívu atď. (pozri niekoľko článkov v rubrike HISTÓRIA - tu). Uvedené výročie sme si pripomenuli hodnotnou rozsiahlou prednáškou PhDr. Karola Dzuriaka. Navyše synodáli dostali v písomnej podobe aj prednášku o Ružomberskej synode, ktorú napísal známy cirkevný historik Andrej Hajduk.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku  | 19.6.2007

viac

Stretnutie Zboru biskupov s kaplánmi

V cirkevnom zbore v Uhorskom v Novohradskom senioráte sa 23. mája 2007 konalo ďalšie zo stretnutí Zboru biskupov ECAV, tentoraz s evanjelickými kaplánmi. Prítomná bola aj sestra seniorka Katarína Hudáková. Dedinka Uhorské bola vybraná kvôli hlavnému prednášateľovi bratovi farárovi ThMgr. Jaroslavovi Moncoľovi, ktorý je vzhľadom na svoj vek už obmedzený v pohybe, ale bolo by na škodu, keby sme nemali možnosť stretnúť sa s ním a vypočuť si jeho prednášku s názvom Buďme verní pravde evanjelia o ospravedlnení hriešnikov samou vierou v Krista Ježiša.

 

Miroslav Kerekréty, zborový kaplán | 12.6.2007

viac

Termín Stretnutia kresťanov šiestich národov potvrdený

Prvé zasadnutie medzinárodného prípravného tímu ekumenického Stretnutia kresťanov šiestich národov Bratislava 2008 sa konalo 25. mája 2007 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave. Potvrdilo termín konania stretnutia v dňoch 27. - 29. júna 2008. Už 6. ročík tohto podujatia tentoraz organizuje Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v spolupráci s Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku a ďalšími kresťanskými cirkvami v Česku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Maďarsku. Heslom stretnutia bude: „Spojení v Kristovi – spoločne v Európe.“

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 12.6.2007

viac

Miloš Klátik diskutoval s rakúskou ministerkou zahraničia

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa 7. júna 2007 na základe pozvania partnerskej Evanjelickej cirkvi a. v. v Rakúsku zúčastnil na pódiovej diskusii, ktorá sa konala v rámci slávnosti Gustav-Adolf-Fest v rakúskom meste Oberwart. Na pódiovej diskusii bola prítomná aj rakúska ministerka pre európske a medzinárodné veci Dr. Ursula Plassnik, vedúci biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Maďarsku János Ittzés, vrchná cirkevná radkyňa Dr. Hannelore Reiner a zástupcovia evanjelikov zo Slovinska a z Rumunska.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 11.6.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart