Zmluva medzi ECAV na Slovensku a ELCA v USA

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik bol od 13. októbra 2007 do 20. októbra 2007 na oficiálnej návšteve Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA), ktorá sa uskutočnila na pozvanie Metropolitan Synody vo Washingtone, D. C. Ide o jednu zo synod ELCA (názov synoda tu označuje to isté ako náš dištrikt).

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 1.11.2007

viac

Generálny biskup pozdravil Synodu VELKD

Po návrate z návštevy USA a službách Božích v Prešove generálny biskup Miloš Klátik 22. októbra odletel na oficiálnu návštevu do Nemecka, kde bol hosťom 10. generálnej synody Spojených evanjelicko-luteránskych cirkví Nemecka (VELKD). V tom istom čase sa biskup Západného dištriktu Milan Krivda a konsenior Dušan Cina zúčastnili ako hostia za našu cirkev na Synode Württemberskej cirkvi v Stuttgarte.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 29.10.2007

viac

Mimoriadne valné zhromaždenie a.s. Tranoscius

27. októbra 2007 sa konalo v Liptovskom Mikuláši v zasadačke Mestského úradu mimoriadne Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Tranoscius, ktoré bolo zvolané v súlade s § 181 Obchodného zákonníka na základe žiadosti Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, najväčšieho akcionára akciovej spoločnosti Tranoscius.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 29.10.2007

viac

O interrupciách a sexuálnej výchove

Vieroučný výbor ECAV na Slovensku sa zišiel na svojom ďalšom zasadnutí 10. októbra 2007 v zasadačke GBÚ v Bratislave. Prítomní boli členovia VV Mgr. Miloš Klátik, PhD., Mgr. Júlia Gabčová, Katarína Hudáková, Mgr. Ján Ľahký, Mgr. Viera Mosná, ospravedlnil sa Mgr. Ján Meňky. Ako hostia boli prizvaní prof. ThDr. Igor Kišš, Mgr. Daniela Veselá a Mgr. Petra Capandová.

 

Edita Sabolíková | 25.10.2007

viac

Slávnostné služby Božie pri spomienka na martýrov v Prešove

V rámci Reformačných dní, ktoré sa začali slávnostnou akadémiou v dvorane Kolégia 18. októbra 2007 pri príležitosti 340. výročia jeho otvorenia, sa v nedeľu 21. októbra 2007 konali slávnostné služby Božie, na ktorých za prítomnosti predsedníctva ECAV – generálneho biskupa Miloša Klátika a generálneho dozorcu Pavla Delingu, emeritného biskupa VD Jána Midriaka, dozorcu VD ECAV Jána Brozmana a predsedníctva seniorátu a cirkevného zboru sme si v rámci ECAV pripomenuli a uctili pamiatku prešovských martýrov.

 

Ján Bakalár  | 25.10.2007

viac

Blahoželáme novým ev. a. v. farárom

Pred pár dňami sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konali farárske skúšky. Všetkým, ktorí ich úspešne absolvovali úprimne blahoželáme a prajeme im hojnosť Božieho požehnania pri práci na Pánovej vinici v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 23.10.2007

viac

Návšteva z diakonie v Stuttgarte

V dňoch 11. až 15. októbra 2007 boli hosťami Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku významní predstavitelia Diakonického diela Württemberg – riaditeľ Diakonie v Stuttgarte Helmut Beck, riaditeľ tlačového oddelenia a ekumény Peter Ruf a Johannes Flothow, ktorý je zodpovedný za ekumenické vzťahy, ako aj za Partnerstvo cirkví a diakonií (Durínsko, Württemberg a Slovensko).

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 15.10.2007

viac

Návšteva Metropolitan Washington, D. C., Synody

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik 13. októbra 2007 odchádza na oficiálnu návštevu Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA), kde bude až do 20. októbra 2007 hosťom jednej z jej synod (v našom ponímaní ide o dištrikt) – Metropolitan Washington, D. C., Synod.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV | 13.10.2007

viac

Generálne presbyterstvo zasadalo v Prešove

Na Biskupskom úrade Východného dištriktu ECAV v Prešove sa 5. októbra 2007 zišlo Generálne presbyterstvo ECAV – najvyšší výkonný orgán ECAV na Slovensku – na svojom pravidelnom zasadnutí. Zúčastnilo sa na ňom všetkých 16 riadnych členov GP a 4 náhradníci.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 11.10.2007

viac

Posviacka Luteránskeho centra vo Varšave

Premietnutím filmu o reformátorovi Dr. Martinovi Lutherovi v jednom z varšavských kín sa začali slávnostné dni, počas ktorých naši bratia a sestry z Evanjelickej cirkvi a. v. Poľsku ďakovali Pánu Bohu za pomoc, vďaka ktorej sa im podarilo prebudovať Luteránske centrum. Slávnosť posvätenia tejto budovy, ktorú vykonal biskup Janusz Jagucki, sa uskutočnila v sobotu 22. septembra 2007. Za ECAV na Slovensku na nej prítomných pozdravila seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková.

 

Katarína Hudáková | 1.10.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart