Pamiatku kazateľa J. Seberíniho si pripomenuli na Orave

Veličná 11. februára (TASR) - Pri príležitosti 150. výročia úmrtia evanjelického farára, pedagóga, polyhistora Jána Seberíniho sa uskutočnilo dnes spomienkové podujatie v dolnooravskej obci Veličná (okres Dolný Kubín).

 

Edita Sabolíková | 12.2.2007

viac

Stretnutie generálneho biskupa s Dušanom Čaplovičom

BRATISLAVA - Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga sa 5. februára 2007 na Úrade vlády SR stretli s Dušanom Čaplovičom, podpredsedom vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Informoval ho o stretnutí kresťanov šiestich národov Európy, ktoré sa bude konať v Bratislave v júni 2008. Pôjde o významné podujatie a zúčastnia sa na ňom predstavitelia Nemecka,...

 

Oddelenie mediálnej komunikácie GBÚ ECAV | 7.2.2007

viac

Ocenenie pre Jána Rumanna

KOŠICE – Plaketou predsedu Košického samosprávneho kraja ocenil JUDr. Zdenko Trebuľa život a dielo JUDr. Jána Rumanna, niekdajšieho dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi, ktorý bol aj významným politikom, verejným činiteľom a dobrodincom.

 

Eva Bombová | 6.2.2007

viac

Generálny biskup ECAV Miloš Klátik na návšteve vo Švédsku

BRATISLAVA – Na krátkej návšteve v diecéze Švédskej evanjelickej cirkvi Härnösand, bol v uplynulých dňoch Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku, ktorá bola prvou cestou do Škandinávie odkedy je vo funkcii.

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 16.1.2007

viac

Misionárka Hilveliisa Ukkonen už má vo Fínsku faru

BRATISLAVA – Do zboru Fínskej evanjelicko – luteránskej cirkvi v meste Lappeenranta nastupuje od 1. februára 2007 Hilveliisa Ukkonen, ktorá ešte vlani pôsobila na Slovensku. Pracovala na Generálnom biskupskom úrade ako tajomíčka pre zahraničnú misiu, predtým bola aj riaditeľkou Biskupského úradu Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. v Prešove a venovala sa práci s mládežou. Študovala u nás i teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity...

 

Eva Bombová | 12.1.2007

viac

Prezident Gašparovič prijal predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností

Z príhovoru generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 11.1.2007

viac

Poriadok SB na Misijnú nedeľu – 1. nedeľa po Zjavení – 7.1.2007

Téma: „Ani ja ťa neodsudzujem.“ Téma vychádza z biblického textu v J 8, 11. Okrem verných návštevníkov služieb Božích chceme osloviť aj ľudí, ktorí prišli do kostola náhodne, alebo doň nechodia. V našom texte, ktorý je zároveň kázňovým textom, sa Ježiš rozpráva so ženou, ktorú pristihli pri cudzoložstve, a preto ju Židia chceli ukameňovať. On najprv zahanbuje týchto ľudí známym výrokom „Kto je bez hriechu, nech hodí...

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 5.1.2007

viac

List prezidentovi

Vážený pán Ivan Gašparovič prezident Slovenskej republiky Kancelária prezidenta SR Hodžovo námestie Bratislava V Bratislave, 18. december 2006 Vážený pán prezident, dovoľte nám v tomto predvianočnom čase Vám zaželať pokojné a milostiplné vianočné sviatky a veľa zdravia a úspechov Vašej náročnej a zodpovednej práci v Novom roku...

 

Predsednictvo ECAV | 2.1.2007

viac

Stretnutie M. Klátika s M. Kochom a S. Frostom z Rakúska

Bratislava – Nová dimenzia konkrétnejšej a intenzívnejšej susedskej spolupráce pri rôznych domácich i zahraničných aktivitách medzi Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku a superintendentúrou Burgenland v Rakúsku, tvorila jednu z dominantných tém stretnutia Miloša Klátika, generálneho biskupa ECAV na Slovensku so superintendentom Manfredom Kochom a so Sönkem Frostom, zborovým farárom v Deutsch Jahrndorfe a Nickelsdorfe v tesnej blízkosti hraníc so Slovenskou...

 

Zuzana Benková, zahraničná tajomníčka GBÚ | 29.11.2006

viac

Čo chystá EVS na rok 2007?

Bratislava – Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá (EVS), pripravuje pre rok 2007 opäť mnohé zaujímavé a aj nové aktivity. Popri už tradičných knihách a brožúrach, keď EVS chystá nové tituly, budú napr. formou krátkych rozhlasových a televíznych programov pozývať ľudí na objavovanie kresťanstva a pravdy o živote. EVS pripravuje novú web stránku, ktorá bude orientovaná na sekulárneho človeka a pripravovaný je aj internetový kurz o viere. Aj v roku...

 

Zdroj: Informačný list EVS 3/2006 | 28.11.2006

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart