Generálny biskup ECAV sa vrátil z Nemecka

Z Greifswaldu (Nemecko) sa 16. septembra vrátil generálny biskup Miloš Klátik. Od 11. septembra 2008 tam bol na stretnutí vedúcich biskupov a predstaviteľov európskych evanjelických cirkví, ktoré zorganizoval Svetový luteránsky zväz (SLZ).

 

Edita Škodová | 23.9.2008

viac

Rokovanie so Štefanom Harabinom

Na Ministerstve spravodlivosti SR sa 5. septembra 2008 konalo stretnutie generálneho biskupa Miloša Klátika s podpredsedom vlády a ministrom spravodlivosti SR Štefanom Harabinom na základe pozvania od ministra spravodlivosti. Hovorilo sa o pripravovanom návrhu legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva Ministerstvom spravodlivosti SR (tzv. predmanželských zmluvách).

 

Edita Škodová | 7.9.2008

viac

Augustové stretnutia s veriacimi

V auguste t. r. bol generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik na službách Božích v niekoľkých evanjelických kostoloch v Považskom a Bratislavskom senioráte – v Lubine, Kalnici (CZ Beckov) a Horných Salibách. V rámci služieb Božích sa generálny biskup prihovoril veriacim a na stretnutiach s nimi, ako i s predstaviteľmi cirkevných zborov sa zaujímal o ich cirkevnozborový život.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 5.9.2008

viac

Generálny biskup na otvorení Agrokomplexu v Nitre

Na pozvanie ministra pôdohospodárstva SR sa na slávnostnom otvorení 35. ročníka medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex v Nitre zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 5.9.2008

viac

800 rokov Rusoviec

V Rusovciach sa 23. augusta 2008 konali oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci, na ktorých sa zúčastnil aj prezident SR Ivan Gašparovič. Pri príležitosti osláv otvorili novú galériu DANUBKA a výstavu Rusovské reminiscencie - pohľady do minulosti, súčasťou ktorej je i expozícia venovaná ECAV na Slovensku so zameraním na rusovskú fíliu. Výstavu si so záujmom prezrel aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 5.9.2008

viac

Kurz cirkevných hudobníkov

V dňoch 14. - 16. augusta 2008 sa v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave konal kurz pre kantorov, dirigentov a cirkevných hudobníkov našej cirkvi. Kurz pripravili Mgr. art. Katarína Juríková a Mgr. Eva Kolesárová, predsedníčka Výboru cirkevnej hudby ECAV na Slovensku. Zúčastnilo sa na nich 34 kantorov a cirkevných hudobníkov z celého Slovenska

 

Jozef Havrila ml. | 4.9.2008

viac

Generálny biskup kázal v Ulmer Münsteri

V nedeľu 13. júla 2008 generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik kázal ako tretí generálny biskup zo Slovenska v hlavnom evanjelickom chráme Božom v Ulme – v Ulmer Münsteri, ktorý je známy najvyššou kostolnou vežou na svete (161,53 m).

 

Edita Škodová | 3.9.2008

viac

Posledná rozlúčka s ThDr. Jánom Dubínym

Posledná rozlúčka s ThDr. Jánom Dubínym sa v nádeji na vzkriesenie konala 26. júla 2008 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Banskej Bystrici.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 7.8.2008

viac

Slávnosť ordinácie novokňazov

V sobotu 2. augusta 2008 sa v miestnom chráme Božom v Spišskej Novej Vsi konala slávnosť ordinácie jedenástich novokňazov: Mgr. Daniel Baláž, Mgr. Jana Bartová, Mgr. Jana Belláková, Mgr. Ján Gallo, Mgr. Tomáš German, Mgr. Dušan Hučka, Mgr. Ján Molčan, Mgr. Elena Redechová, Mgr. Vladimír Šoltés, Mgr. Júlia Štofanová, Mgr. Erika Valková-Krišťáková.

 

Daniel Baláž | 5.8.2008

viac

215. výročie narodenia Jána Kollára

Posledný júlový víkend bol pre Mošovčanov veľmi zaujímavý. Celý sa niesol v duchu slávností, ktoré sa konali pri 215. výročí narodenia mošovského rodáka, evanjelického farára, básnika, spisovateľa a národného buditeľa Jána Kollára (pozri tu), na ktorých sa zúčastnilo aj Predsedníctvo ECAV na Slovensku.

 

Eva Škarupová-Lašáková | 4.8.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart