Termín Stretnutia kresťanov šiestich národov potvrdený

Prvé zasadnutie medzinárodného prípravného tímu ekumenického Stretnutia kresťanov šiestich národov Bratislava 2008 sa konalo 25. mája 2007 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave. Potvrdilo termín konania stretnutia v dňoch 27. - 29. júna 2008. Už 6. ročík tohto podujatia tentoraz organizuje Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v spolupráci s Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku a ďalšími kresťanskými cirkvami v Česku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Maďarsku. Heslom stretnutia bude: „Spojení v Kristovi – spoločne v Európe.“

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 12.6.2007

viac

Miloš Klátik diskutoval s rakúskou ministerkou zahraničia

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa 7. júna 2007 na základe pozvania partnerskej Evanjelickej cirkvi a. v. v Rakúsku zúčastnil na pódiovej diskusii, ktorá sa konala v rámci slávnosti Gustav-Adolf-Fest v rakúskom meste Oberwart. Na pódiovej diskusii bola prítomná aj rakúska ministerka pre európske a medzinárodné veci Dr. Ursula Plassnik, vedúci biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Maďarsku János Ittzés, vrchná cirkevná radkyňa Dr. Hannelore Reiner a zástupcovia evanjelikov zo Slovinska a z Rumunska.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 11.6.2007

viac

Biskupi rokovali so seniormi

Na stretnutí Zboru biskupov ECAV so seniormi, ktoré sa konalo na Biskupskom úrade vo Zvolene 21. mája 2007, boli zastúpené všetky senioráty ECAV. Zúčastnilo sa na ňom 13 seniorov a jeden konsenior. Bratia biskupi v úvode vyzvali bratov seniorov, aby upozornili všetky cirkevné zbory na možnosť využívania webovej stránky ECAV www.ecav.sk.

 

Jaroslav Ďuriš, senior Novohradského seniorátu  | 7.6.2007

viac

Stretnutie generálneho dozorcu s dozorcami seniorátov

Bratsko-sesterské pracovné stretnutie generálneho dozorcu ECAV Pavla Delingu s dozorcami seniorátov sa konalo na Biskupskom úrade ECAV vo Zvolene 26. mája 2007. Na podujatí sa zúčastnil aj brat biskup ZD Milan Krivda, ktorý sa v úvode stretnutia pomodlil a aktívne sa zapojil i do priebehu rokovania. Stretnutie bolo zvolané za účelom usmerňovania a zjednocovania činnosti cirkevných dozorcov, ako to určuje Ústava ECAV na Slovensku v čl. 49, ods. 2, písm. c).

 

Pavel Delinga | 30.5.2007

viac

Konferencia kresťanského šafárenia

V sobotu 26. mája 2007 sa uskutočnila už 9. konferencia kresťanského šafárenia. Konala sa v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej Fakulty UK v Bratislave. Na tému Finančné darcovstvo prednášali hostia zo Slovenska i zo zahraničia. Konferenciu zorganizovala ECAV na Slovensku v rámci projektu Rozvoj kresťanského šafárenia v ECAV na Slovensku..

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 30.5.2007

viac

Dohoda evanjelických cirkví augsburského vyznania

Medzi evanjelickými cirkvami augsburského vyznania na Slovensku a v Rakúsku už dávnejšie existovala vzájomná spolupráca, no nebola medzi nimi uzavretá zmluva o spolupráci. Obe cirkvi sa preto rozhodli podpísať oficiálnu dohodu o vzájomnej spolupráci. Stalo sa tak 18. mája 2007 v Eisenstadte, sídelnom meste rakúskej spolkovej krajiny Burgenland, kde sa stretli Herwig Sturm a Miloš Klátik, generálni biskupi oboch cirkví. Na stretnutí boli prítomní aj generálny dozorca ECAV Pavel Delinga a superintendent diecézy Burgenland Manfred Koch.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 29.5.2007

viac

Stretnutie generálneho biskupa s komisárom EÚ

V sobotné predpoludnie 19. mája sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika a pracovníkov GBÚ s Jánom Figeľom, členom Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť.

 

Edita Sabolíková | 29.5.2007

viac

Generálny biskup ECAV navštívil Ukrajinu

V dňoch 3. – 10. mája 2007 generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik spolu so skupinou ôsmich predstaviteľov evanjelickej cirkvi v Nemecku a Francúzsku absolvoval oficiálnu návštevu v evanjelicko-luteránskych a pravoslávnych cirkevných zboroch na Ukrajine. Delegácia navštívila veriacich v mestách Odesa, Poltava, Kyjev a Vinica a rokovala s ich predstaviteľmi.

 

Edita Sabolíková | 23.5.2007

viac

Stretnutie s ministrom spravodlivosti

Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa v piatok 11. mája 2007 stretlo na Ministerstve spravodlivosti SR v Bratislave s podpredsedom vlády SR a ministrom spravodlivosti Štefanom Harabinom, aby prerokovali otázky postavenia ECAV na Slovensku vyplývajúcimi zo Zmluvy medzi štátom a registrovanými cirkvami z roku 2002.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 16.5.2007

viac

Slovenskí duchovní rokovali s nemeckými partnermi

Združenie evanjelických duchovných (ZED) zorganizovalo stretnutie výboru ZED so Zborom biskupov ECAV na Slovensku a so zástupcami farárskych spolkov vo Württenbersku a Durínsku. Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť nemeckých partnerov 27. apríla 2007 na biskupskom úrade vo Zvolene.

 

Slavomír Sabol, predseda ZED | 14.5.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart