Zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV

Druhé zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV v roku 2008 sa konalo 4. apríla na Biskupskom úrade VD ECAV v Prešove pod vedením generálneho biskupa Miloša Klátika a generálneho dozorcu Pavla Delingu.

 

Edita Škodová | 4.5.2008

viac

Tlačovka k 110. výročiu Tranoscia

V zasadačke Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku v Bratislave sa 24. apríla 2008 uskutočnila tlačová konferencia k oslavám 110. výročia založenia vydavateľstva Tranoscius, ktoré sa budú konať v Liptovskom Mikuláši 26. – 27. apríla 2008.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 26.4.2008

viac

Valné zhromaždenie ZED

Valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných (ZED) sa konalo 7. apríla 2008 v príjemnom prostredí kúpeľov Dudince za účasti Zboru biskupov ECAV, ako aj hostí z Rakúska a Nemecka, ktorí účastníkov zhromaždenia pozdravili.

 

Jozef Vereščak | 14.4.2008

viac

Zo zasadnutie Vieroučného výboru ECAV

Zasadnutie Vieroučného výboru ECAV sa opäť konalo 2. apríla 2008 v zasadačke GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave.

 

Tlačové oddelenie | 11.4.2008

viac

Prezident SR na GBÚ

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič po slávnostných službách Božích vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave na prvú slávnosť veľkonočnú 23. marca 2008 po prvý raz v tejto funkcii navštívil Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku na Palisádach 46.

 

Edita Škodová | 2.4.2008

viac

Prvá slávnosť veľkonočná

Veľkonočná nedeľa je vyvrcholením najväčších kresťanských sviatkov. Pamiatku zmŕtvychvstania Ježiša Krista oslávili vo všetkých kostoloch našej cirkvi, ako aj v iných kresťanských cirkvách. Vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave sa slávnostné služby Božie konali za vzácnej prítomnosti prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

 

Edita Škodová | 1.4.2008

viac

Zasadal seniorálny prípravný tím

Ďalšie zasadnutie seniorálnych zástupcov (zoznam pozri tu) k Stretnutiu kresťanov Bratislava 2008 sa konalo na GBÚ v Bratislave 12. marca 2008. Zúčastnení zástupcovia jednotlivých seniorátov konkretizovali svoje úlohy v súvislosti s pripravovaným stretnutím kresťanov šiestich národov, ktoré sa uskutoční od 27. do 29. júna 2008 v Bratislave a blízkom okolí pod heslom Spojení v Kristovi – spoločne v Európe (pozri www.ecav.sk/stretnutie).

 

Edita Sabolíková | 25.3.2008

viac

Stretnutie na rakúskom veľvyslanectve

Jeho excelencia veľvyslanec Rakúskej republiky v Slovenskej republike Dr. Helmut Wessely usporiadal 11. marca 2008 slávnostnú večeru na počesť generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika a jeho manželky na rakúskom veľvyslanectve na Ventúrskej ul. v Bratislave. Na prijatí sa zúčastnili aj ďalší veľvyslanci z radov evanjelikov, ktorí pôsobia v Slovenskej republike, a to Ich excelencie veľvyslanci z Nemecka, Fínska, Švédska, Nórska a Dánska.

 

Edita Sabolíková | 18.3.2008

viac

Stretnutie s ministrom školstva

Dňa 13. marca 2008 sa na Ministerstve školstva SR uskutočnilo stretnutie generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika s ministrom školstva SR Jánom Mikolajom. Na stretnutí bola prítomná aj tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu GBÚ Daniela Veselá. Návšteva sa konala na podnet pána ministra školstva SR. Obsahom stretnutia bolo prediskutovanie niektorých našich žiadostí predložených na novembrovom rokovaní a aktuálne otázky v školstve.

 

Daniela Veselá | 17.3.2008

viac

Šesťdesiat rokov VELKD

V dňoch 1. – 3. marca 2008 sa generálny biskup Miloš Klátik zúčastnil na biskupskej konferencii VELKD vo Wittenbergu, ktorá bola venovaná oslave 60. výročia založenia VELKD. Téma biskupskej konferencie bola „Rechtfertigung heute“ – Ospravedlnenie dnes.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 10.3.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart