O slávení Vianoc v rodinách evanjelikov

Slávenie vianočných sviatkov v ECAV na Slovensku sa v porovnaní s minulosťou veľmi nemení, menia sa len vonkajšie okolnosti. Podľa generálneho biskupa Miloša Klátika pre väčšinu veriacich sú Vianoce vždy nanovo krásne a výnimočné.

 

TASR | 27.12.2008

viac

Pastiersky list

Zboru biskupov ECAV na Slovensku, 1. slávnosť vianočná, 25. 12. 2008

 

Edita Škodová | 25.12.2008

viac

Odhalenie pamätnej tabule v Martine-Záturčí

V 3. adventnú nedeľu 14. decembra 2008 sa v Evanjelickom chráme Božom v Martine-Záturčí konala slávnosť odhalenia pamätnej tabule pri príležitosti 215. výročí založenia cirkevného zboru. Kázňou slova Božieho na nej poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Alena Devečková | 23.12.2008

viac

Hoffnung für Osteuropa po novom

Brat Johannes Flothow z Diakonische Werk der EK Württemberg navštívil 22. 11. 2008 GBÚ v Bratislave a tlmočil rozhodnutie Výboru pre prerozdeľovanie pomoci z Hoffnung für Osteuropa (HfO).

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 17.12.2008

viac

Rokovanie Trojpartnerstva v Durínsku

V dňoch 27. – 29. novembra 2008 rokoval Stály výbor Trojpartnerstva v durínskom Neudietendorfe. Zúčastnili sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik, podpredseda Synody ECAV na Slovensku Daniel Midriak a Ján Huba, riaditeľ Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

 

Juraj Mihálik | 15.12.2008

viac

210. výročie posvätenia chrámu Božieho v Henckovciach

V čase, keď sa väčšina obyvateľstva Slovenska snažila o to, aby sa dostali na miesta odpočinku svojich blízky a zapálili sviecu na ich hrobe, sa v Združenom cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Nižná Slaná – Kobeliarovo konala milá slávnosť. Evanjelici v tomto cirkevnom zbore si pripomenuli 210. výročie posvätenia chrámu Božieho vo fílii Henckovce.

 

mm | 11.12.2008

viac

KOMUNIKÁCIA AKO STRATÉGIA

Pod týmto názvom sa v dňoch 16. – 17. októbra 2008 konal seminár v misijnom dome Béthel v Piliscsabe v Maďarsku. Organizovaním bola tentoraz poverená Evanjelická cirkev v Maďarsku v spolupráci s prezidentkou KALME Praxedis Bowmanovou. Na seminári sa zúčastnili 18 účastníci z 12 krajín. Za ECAV na Slovensku bol prítomný Mgr. Miroslav Maťo, farára z Nižnej Slanej.

 

-mm-  | 11.12.2008

viac

Generálny biskup u jubilujúceho Milana Rúfusa

V nedeľu 30. novembra brat generálny biskup Miloš Klátik spolu s manželkou Oľgou Klátikovou navštívili nášho najvýznamnejšieho súčasného slovenského básnika Milana Rúfusa pri príležitosti jeho blížiacich sa 80. narodenín. Zaželali mu i jeho rodine veľa dobrého zdravia, tvorivých síl a Božieho požehnania.

 

Edita Škodová | 10.12.2008

viac

Synoda SCEAV v Českom Těšíně

Začiatkom novembra 2008 sa v Českom Těšíne konalo zasadnutie Synody Slezské církve evangelické a. v. v ČR (SCEAV). Zúčastnil sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik, ktorý v mene ECAV na Slovensku pozdravil českých synodákov.

 

 | 5.12.2008

viac

V Kšinnej si uctili pamiatku Adama Škultétyho

V cirkevnom zbore v Kšinnej sa 8. novembra 2008 konali spomienkové služby Božie pri 260. výročí narodenia Adama Škultétyho, na ktorých kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

-ab- | 3.12.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart