Oslavy Dňa vzniku republiky

V historickej budove Národnej rady SR v Bratislave sa 8. januára 2009 konal slávnostný ceremoniál udelenia štátnych vyznamenaní SR pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku republiky a následne slávnostná recepcia ku Dňu vzniku republiky. Na oboch podujatiach sa zúčastnili aj vrcholní predstavitelia našej cirkvi. Generálny biskup Miloš Klátik sa zúčastnil i na slávnosti „Dovidenia, koruna; vitaj, euro“.

 

Edita Škodová | 13.1.2009

viac

Prijatie v prezidentskom paláci

Na tradičné novoročné stretnutie pozval predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností v SR prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič s manželkou Silviou. Za ECAV na Slovensku boli pozvaní generálny biskup Miloš Klátik, biskup ZD ECAV Milan Krivda a biskup VD ECAV Slavomír Sabol.

 

Edita Škodová | 13.1.2009

viac

Biskup a prezident na 1. slávnosti vianočnej v Limbachu

Na 1. slávnosť vianočnú 25. 12. 2008 budú v Limbachu dlho spomínať. Svojou prítomnosťou ich chrám Boží poctili prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 12.1.2009

viac

Zo zasadnutia Komisie pre zjednodušenie štruktúry cirkvi

Dňa 24. 11. 2008 v Bratislave zasadala Komisia pre zjednodušenie štruktúry cirkvi, aby vyhodnotila I. etapu diskusie k tejto téme, ktorá od januára prebiehala v našej cirkvi. Hlavná téma I. etapy diskusie bolo postavenie cirkevných zborov a seniorátov v štruktúre ECAV.

 

Dušan Vagaský, člen Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV  | 11.1.2009

viac

Zo zasadnutia generálneho presbyterstva v Prešove

Dňa 5. decembra 2008 zasadalo v Prešove posledný raz v roku 2008 Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku. V programe rokovania malo viacero dôležitých bodov; jedným z nich aj právna úprava vykonávania duchovenskej služby v ECAV na Slovensku.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 11.1.2009

viac

Stretnutie biskupov v Poľskom Tešíne

V Poľskom Tešíne sa 7. decembra 2008 konalo stretnutie biskupov štyroch evanjelických a. v. cirkví: Poľska, Slovenska, Čiech a Maďarska, na ktorom sa za našu cirkev zúčastnil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Oľga Klátiková | 11.1.2009

viac

Slávnostné služby Božie v Hontianskych Tesároch

Na 4. adventnú nedeľu 21. decembra 2008 sa v chráme Božom v Hontianskych Tesároch konali slávnostné služby Božie pri príležitosti posviacky obnoveného chrámu Božieho a zároveň rozlúčky so sestrou farárkou Martou Pohankovou pri jej odchode do dôchodku. Kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 11.1.2009

viac

V Topoľčanoch si uctili najstarších členov zboru

Zborové presbyterstvo a Slovenská evanjelická jednota žien v Cirkevnom zbore ECAV v Topoľčanoch na služby Božie, ktoré sa konali 16. novembra 2008 a boli venované najstarším členom cirkevného zboru, pozvali aj generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou.

 

-eš- | 10.1.2009

viac

Generálny biskup kázal v Dolných Salibách

Cirkevný zbor v Dolných Salibách si 4. októbra 2008 pripomenul 130. výročie posviacky chrámu. Pri tejto príležitosti prijal pozvanie za slávnostného kazateľa brat generálny biskup Mgr. Miloš Klátik.

 

Olivér Nagy, zborový farár | 7.1.2009

viac

Generálny biskup ECAV praje všetkým lásku, pokoj a kresťanskú nádej

Vianočné sviatky naplnené darmi Božej milosti, lásky, pokoja a radosti praje všetkým obyvateľom Slovenska generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik spolu s manželkou Oľgou, evanjelickou farárkou.

 

TASR | 28.12.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart