Stretnutie predstaviteľov ECAV s ústavnými činiteľmi SR

Po roku sa v utorok 10. februára 2009 opäť stretli predstavitelia našej cirkvi s ústavnými činiteľmi - členmi vlády SR a poslancami Národnej rady SR z radov evanjelikov a. v. na už tradičnom stretnutí na začiatku nového roku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ  | 15.2.2009

viac

Z posledného zasadnutia generálneho presbyterstva

Po prvýkrát v tomto roku zasadalo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku (GP) 6. februára 2009 vo Zvolene. Po úvodnej pobožnosti, ktorú vykonal brat dištriktuálny biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda, začala sa pracovná časť rokovania GP. Pre cirkevné zbory iste najzaujímavejším bodom rokovania bolo schválenie zahraničnej pomoci.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 10.2.2009

viac

130. výročie narodenia ev. farára a dramatika Jozefa Hollého

V podjavorinskej obci Moravské Lieskové si za veľkej účasti ľudí v nedeľu 1. februára pripomenuli viacerými podujatiami 130. výročie narodenia dramatika, národného buditeľa a farára Jozefa Hollého. Spomienkové slávnosti sa začali slávnostnými službami Božími v evanjelickom chráme za účasti generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika, seniorky Považského seniorátu Evy Juríkovej, zástupcu Úradu vlády SR Daniela Šmihulu, starostu obce, samospráv z okolia, Matice slovenskej i potomkov J. Hollého – vnuka Josefa Abrháma, známeho českého herca.

 

Viera Macová-Barošková | 9.2.2009

viac

K 160. výročiu narodenia Hviezdoslava

160. výročie narodenia významného slovenského básnika, dramatika a prekladateľa Pavla Országha Hviezdoslava (pozri tu) si 1. a 2. februára 2009 pripomenuli v Dolnom Kubíne. Oslavy boli otvorené slávnostnými spomienkovými službami Božími v evanjelickom kostole, ktoré v priamom prenose odvysielala STV 2. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol brat biskup VD...

 

Edita Škodová | 9.2.2009

viac

DONAU WELLE proti násiliu v akejkoľvek podobe

V dňoch 27. až 28. januára 2009 sa v priestoroch Cirkevného zboru ECAV v Bratislave-Petržalke uskutočnilo stretnutie s bratmi a sestrami z evanjelicko-luteránskych cirkví vo Württembersku, v Bavorsku, Rakúsku, Maďarsku a Rumunsku k projektu Donau Welle.

 

Juraj Mihálik | 5.2.2009

viac

Návšteva v Evanjelickom mediálnom programe

Dňa 5. 2. 2009 navštívil generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr. Miloš Klátik, PhD. spolu s riaditeľom GBÚ ECAV na Slovensku Ing. Dušanom Vagaským Evanjelický mediálny program. Na návšteve sa oboznámili s filmovou a tlačovou produkciou EMP, ako i s ďalšou činnosťou tohto občianskeho združenia.

 

Jozef Szadvári | 5.2.2009

viac

K narodeninám generálneho dozorcu

Pri príležitosti 70. narodenín zablahoželali bratovi generálnemu dozorcovi ECAV na Slovensku Pavlovi Delingovi (pozri tu) v sobotu 25. januára v jeho domácom cirkevnom zbore v Devičanoch, kde pôsobí vo funkcii zborového dozorcu. Na slávnosti sa zúčastnili aj predstavitelia ECAV na Slovensku. Na pobožnosti v Evanjelickom a. v. kostole v Devičanoch žalm zaspievala domáca sestra farárka Anna...

 

Edita Škodová | 30.1.2009

viac

Seminár k mediálnym prenosom zo služieb Božích

V pondelok 19. januára 2009 sa na GBÚ v Bratislave konal seminár zameraný na pomoc pri realizácii rozhlasových a televíznych prenosov zo služieb Božích. Zúčastnili sa na ňom duchovní z cirkevných zborov, z ktorých sa v r. 2009 budú vysielať rozhlasové či televízne prenosy (prehľad pozri tu), generálny biskup Miloš Klátik a prednášajúci. Stretnutie sa začalo modlitbou brata...

 

Edita Škodová | 22.1.2009

viac

Pastorálne návštevy cirkevných zborov

Na prelome rokov generálny biskup uskutočnil pastorálne návštevy vo viacerých cirkevných zboroch. Okrem už spomínaného Limbachu, kde na 1. sviatok vianočný poslúžil kázňou slova Božieho za prítomnosti prezidenta Ivana Gašparoviča, bol prítomný aj na službách Božích v Bernolákove, Bratislave-Dúbravke, Prievoze, Dunajskej Lužnej, Lubine a Zemianskom Podhradí.

 

Edita Škodová | 19.1.2009

viac

Posledná rozlúčka s Milanom Rúfusom

V preplnenom Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave sa v sobotu 17. januára konala posledná rozlúčka so zosnulým básnikom Milanom Rúfusom. Za ECAV na Slovensku sa s ním prišli rozlúčiť generálny biskup Miloš Klátik, generálny dozorca Pavel Delinga a viacerí farári a farárky. Na obrade sa zúčastnili aj prezident Ivan Gašparovič, podpredseda vlády Dušan Čaplovič, minister kultúry Marek Maďarič a ďalší predstavitelia politického, kultúrneho a spoločenského života.

 

Edita Škodová | 19.1.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart