Píšťalový organ v CZ ECAV Považská Bystrica

V priebehu februára bol v evanjelickom kostole v Považskej Bystrici inštalovaný píšťalový organ. Bohoslužobný priestor považskobystrických evanjelikov tak získava kráľovský nástroj, ktorý nielen v našej cirkvi neodmysliteľne patrí k sprievodu liturgie a spevu bohoslužobného zhromaždenia veriacich. Tento píšťalový organ nahrádza tak doterajší 20 ročný digitálny organ, ktorý si cirkevný zbor zaobstaral za výraznej finančnej pomoci mesta Považská Bystrica a účinkovania v blahej pamäti br. farára – seniora Miloslava Blahu. Digitálny organ bol počas svojho používania už dvakrát opravovaný.

 

Martin Melišík | 25.2.2019

viac

Nové impulzy v činnosti cirkvi

Generálny biskup ECAV Ivan Eľko sa v prvých týždňoch vo svojom úrade intenzívne stretáva s pracovníkmi výborov, sekcií, spoločenstiev v našej cirkvi. S novou predsedníčkou Spoločenstva evanjelických žien sestrou Evou Oslíkovou hovoril o zámeroch práce tohto spoločenstva, jeho činnosti a vyjadril mu podporu.

 

Eva Bachletová | 21.2.2019

viac

Štyri obnovy kostolov na Gotickej ceste na Gemeri

V uplynulom roku 2018 sa v Gemerskom senioráte podarilo pokročiť v obnove gotických kostolov v Ochtinej, Koceľovciach, Štítniku a Ratkovej.

 

Peter Koska, OZ Gotická cesta | 11.2.2019

viac

Modlitebný týždeň od 7.1-11.1.2019

Téma modlitebného týždňa bola : Jednota v rozmanitosti.

 

V.Haščáková | 4.2.2019

viac

Slávnosť Inštalácie seniora v Košickom senioráte

Oslavným „Haleluja“ otvoril spevácky zbor Chválospev slávnostné služby Božie v Evanjelickom a.v. cirkevnom zbore Košice. Plný chrám Boží privítal hostí na slávnosti Inštalácie seniora Košického seniorátu ECAV br. Mgr. Samuela Linkescha a Úvodu seniorátneho dozorcu Košického seniorátu ECAV br. Ing. Daniela Kobyľana. Novozvolené predsedníctvo Košického seniorátu ECAV slávnostne do funkcií uviedol br. Mgr. Slavomír Sabol,...

 

Mgr. Samuel Linkesch, senior KOS ECAV, Ing. Daniel Kobyľan, dozorca KOS ECAV | 31.1.2019

viac

Preplnený chrám úprimne ďakujúcich ľudí v Nitre

„Tak teda po ovocí poznáte ich.“ (Mt, 7,20). Áno. Dokonale, do hĺbky, neklamlivo spoznať ovocie odrôd stromov, úrody jednotlivých plodín a parciel či prínos služby človeka – na to treba čas. Takmer 20 rokov v živote človeka je čas postačujúci. A takúto dobu slúžil v Nitre Božím Slovom, krásnym spevom, úprimným ľudským zdieľaním sa, často i pohladením seniorov a vždy motivujúcim povzbudením Ivan Eľko.

 

Ján Huba, dozorca CZ Nitra | 18.1.2019

viac

Do schránok v Príbovciach aj tento rok obecný kalendár, predstavuje významného rodáka obce

Už niekoľko rokov po sebe vydáva obec Príbovce svoj obecný kalendár. Tejto tradícii neostali nič dlžní ani v tomto roku, majú už v poradí svoj desiaty obecný kalendár. Kalendár, okrem štandardného rozdelenia času a užitočných informácii o štátnych sviatkoch a pamätných dňoch, je nositeľom zaujímavosti z obce. Kalendár je určený pre všetkých, ktorí za svoj domov pokladajú Príbovce a z rôznych dôvodov majú k nim blízky vzťah, pre všetkých,...

 

Ľubomír Žila  | 17.1.2019

viac

Kazateľnica na svojom mieste

Cirkevnému zboru ECAV Budikovany sa konečne podarilo ukončiť reštaurovanie drevenej kazateľnice v Hostišovciach. Celý proces reštaurovania trval päť rokov. Začali sme v roku 2014 reštaurátorským výskumom s návrhom na reštaurovanie. Od roku 2015 bola kazateľnica v reštaurátorskom ateliéri v Lučenci, kde prebiehala I. etapa reštaurovania. Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky cez grantový program „Obnovme si svoj dom“ sa v roku 2018...

 

Mgr. Terézia Gabčanová, námestná farárka - CZ Budikovany | 17.1.2019

viac

Kostol v Dolnej Strehovej je opäť krajší

Kostol v Dolnej Strehovej patrí medzi naše najstaršie národné kultúrne pamiatky, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Posvätený bol už v 17. storočí, konkrétne 1. novembra 1654. Neďaleko kostola si naši predkovia postavili aj zvonicu. Zaujímavosťou je, že kedysi slúžil zároveň ako akási pevnosť. Dodnes stojí pri hlavnom vstupe stará strieľňa. Oltár je jedným z najstarších zachovaných oltárov v Novohrade a cirkevnému zboru ho darovala Mária Rimajová. Je...

 

Dana Pavlovkinová | 16.1.2019

viac

Pozvánka na slávnostné služby Božie a pietnu spomienku pri príležitosti výročia úmrtia Ľudovíta Štúra, Karola Štúra a Samuela

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra všetkých srdečne pozýva na slávnostné služby Božie a pietnu spomienku pri príležitosti výročia úmrtia Ľudovíta Štúra, Karola Štúra a Samuela Zocha, ktorá sa uskutoční v deň úmrtia Karola Štúra 13. januára 2019 o 09:30 hod. v Slovenskom evanjelickom kostole v...

 

media(at)ecav.sk | 9.1.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart