Valné zhromaždenie Tranoscia

Tranoscius, a. s., na valnom zhromaždení v zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši v piatok 24. apríla 2009 zrekapituloval uplynulý rok činnosti spoločnosti pod novým vedením.

 

-mk- | 14.5.2009

viac

K 150. výročiu narodenia Aurela Stodolu

K 150. výročiu narodenia A. Stodolu sa 11. 5. 2009 na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Bratislave konala akademická slávnosť, ktorá pokračovala organovým koncertom v podaní Jána Vladimíra Michalka vo Veľkom evanjelickom kostole. S príhovorom tu vystúpil generálny biskup Miloš Klátik.

 

-ek- | 13.5.2009

viac

Spomienka na 90. výročie smrti Milana Rastislava Štefánika

V nedeľu 3. 5. 2009 sa na mnohých miestach našej vlasti uskutočnili spomienkové podujatia, na ktorých si pripomenuli M. R. Štefánika - významnú osobnosť slovenského národa, syna evanjelickej fary v Košariskách - pri príležitosti 90. výročia jeho tragickej smrti. Centrom boli miesta najviac späté s M. R. Štefánikom: Košariská, Brezová pod Bradlom a Mohyla na Bradle, ale i v Bratislave.

 

-eš- | 6.5.2009

viac

Zo zasadnutia Právneho výboru ECAV

Zasadnutie Právneho výboru ECAV na Slovensku (PV) sa uskutočnilo 20. marca 2009. Zaoberal sa návrhom štatútu Majetkového fondu ECAV Beckovská Vieska a štatútu Biblickej školy v Martine. Vzhľadom na blížiacu sa synodu dostal i množstvo návrhov na novelizáciu cirkevnoprávnych predpisov.

 

Vladimír Ferenčík | 2.5.2009

viac

Z Vieroučného výboru ECAV

23. marca 2009 na GBÚ zasadal Vieroučný výbor ECAV v plnej zostave 6 členov, čo dovoľovalo uzavrieť niektoré dlhodobo diskutované témy.

 

Ján Ľachký | 2.5.2009

viac

Seniorálny konvent LOS v Smrečanoch

Seniorálny konvent sa uskutočnil 21. marca v Smrečanoch. Zúčastnilo sa na ňom vyše 130 delegátov a na úvodných službách Božích mal kázeň generálny biskup Miloš Klátik.

 

-mk- | 2.5.2009

viac

Zasadala komisia Partnerhilfe

Dňa 22. apríla 2009 sa na GBÚ ECAV v Bratislave konalo zasadnutie komisie Partnerhilfe (Partnerská pomoc), ktoré preberalo možnosti efektívneho a účelného rozdelenia finančných prostriedkov na opravu farských budov na Slovensku.

 

-ek- | 1.5.2009

viac

Návšteva mladých teológov zo Švédska

V dňoch 17. – 19. 4. 2009 navštívila Bratislavu 9-členná skupina teológov zo Švédska. 18. 4. ich prijal generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Predstavil im našu cirkev, jej historický vývoj, ako i jej postavenie na Slovensku a odpovedal na početné otázky hostí, pričom vyzdvihol význam medzinárodnej spolupráce cirkví.

 

Juraj Mihálik | 24.4.2009

viac

Novým predsedom ERC v SR sa stal generálny biskup ECAV Miloš Klátik

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa 23. 4. 2009 stal novým predsedom Ekumenickej rady cirkví (ERC) v SR. Na dvojročné obdobie (2009 - 2011) ho zvolili delegáti Valného zhromaždenia ERC v SR, ktoré sa uskutočnilo dnes na pôde Cirkvi bratskej v Bratislave. Miloš Klátik v tejto funkcii vystriedal doterajšieho predsedu Jána Semjana z Reformovanej kresťanskej cirkvi v SR.

 

-ek- | 24.4.2009

viac

Veľký piatok v našich chrámoch a masmédiách

10. apríla – na Veľký piatok – sme mohli byť účastní na viacerých veľkopiatočných pašiových službách Božích z našich evanjelických chrámov aj prostredníctvom Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a TA 3. Na službách Božích vo Veľkom Grobe, kde kázal generálny biskup M. Klátik, sa zúčastnil aj pán prezident SR I. Gašparovič.

 

-eš- | 22.4.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart