Zo švédskeho zápisníka 3, 4

Ponúkame vám pokračovanie zápiskov o Švédskej cirkvi, ktoré vznikli počas duchovných cvičení našich bratov farárov vo Švédsku.

 

Martin Šefranko | 27.7.2009

viac

Partnerská zmluva a Dohoda s Evanjelickou cirkvou v Chorvátskej republike

Predstavitelia ECAV na Slovensku a Evanjelickej cirkvi v Chorvátskej republike podpísali 24. júla 2009 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave Partnerskú zmluvu medzi Evanjelickou cirkvou v Chorvátskej republike a ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová | 24.7.2009

viac

Lyon: reformovaní kritizovali jazykový zákon

Prinášame správu z posledných dvoch dní rokovania Konferencie európskych cirkví (KEK) v Lyone, kde sa zúčastnili brat generálny biskup M. Klátik a brat farár J. Ruman.

 

Ján Ruman | 22.7.2009

viac

Kurz pre cirkevných hudobníkov

V prvé júlové dni pripravil Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku (za organizačný tím: Mgr. art. Katarína Juríková a Mgr. Jozef Havrila ml.) ďalší kurz pre kantorov a cirkevných hudobníkov.

 

Eva Kolesárová  | 20.7.2009

viac

Z druhého dňa rokovania KEK

Valné zhromaždenie európskych cirkví sa koná každých 6 rokov. Cieľom tohto zhromaždenia predstaviteľov cirkvi je, samozrejme, okrem rozvíjania ekumenického dialógu, aj hodnotenie uplynulého obdobia a vízia pre budúcnosť.

 

Miloš Klátik, Ján Ruman  | 17.7.2009

viac

Prvý deň rokovania KEK-u

Dnes sa začalo valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví (KEK) v Lyone vo Francúzsku. Otváracie služby Božie sa konali v Chráme sv. Bonaventuru. Kázeň bola založená na texte z Písma svätého "Ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania"(Ef 4, 4).

 

Ján Ruman | 16.7.2009

viac

Duchovné cvičenia vo Švédsku – Zo švédskeho zápisníka 1, 2

Na duchovných cvičeniach v Åh stiftsgård, stredisku švédskej evanjelickej cirkvi v dištrikte Göteborg, sa v dňoch 7. – 14. júna 2009 zúčastnilo 26 ordinovaných a 5 neordinovaných členov našej cirkvi. Nižšie prinášame zajímavé postrehy Martina Šefranka.

 

Martin Šefranko | 16.7.2009

viac

Hostia z Neuenbürgu-Württembergu na GBÚ

Stretnutie generálneho biskupa Miloša Klátika s 35-člennou skupinov farárov z Neuenbürgu-Württembergu na čele s Ulrichom Hirschom, vedúcim predstaviteľom GAW Württemberg, sa konalo 14. 7. 2009 na GBÚ.

 

-eš- | 15.7.2009

viac

Valné zhromaždenie KEK zasadá v Lyone

Generálny biskup ECAV na Slovensko Miloš Klátik 14. 7. 2009 odcestoval do Lyonu na 13. valné zhromaždenie KEK - Konferencie európskych cirkví. Sprevádza ho Ján Ruman, zborový farár z CZ V. Krtíš.

 

Edita Škodová | 15.7.2009

viac

20 rokov otvorených hraníc

V Šoproni si pripomenuli 20. výročie otvorenia hraníc po páde komunistického režimu. Na slávnostiach sa zúčastnili aj predstavitelia evanjelických cirkví z Maďarska, Rakúska i Bavorska a za ECAV na Slovensku bol prítomný generálny biskup Miloš Klátik.

 

 | 8.7.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart