Zasadnutie Rady Ústredia EPS

9. septembra 2009 na GBÚ v Bratislave zasadala Rada Ústredia EPS v OS a OZ SR. Zasadnutie viedol generálny duchovný EPS plk. J. Balocký a za ERC SR sa na ňom zúčastnili M. Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda ERC v SR, a generálny tajomník ERC L. Krpala.

 

Ladislav Krpala, gen. tajomník ERC | 25.9.2009

viac

K 20. výročiu pádu železnej opony

Zasadnutie prípravného výboru k pripomenutiu 20. výročia pádu železnej opony sa konalo v zasadačke GBÚ v Bratislave 11. septembra 2009. Prítomní boli generálny biskup M. Klátik, riaditeľ GBÚ D. Vagaský a duchovní ECAV D. Midriak, J. Matys, D. Bázlik a K. Hudáková.

 

Edita Škodová | 25.9.2009

viac

1. evanjelické cirkevné dni vo Weimare

V dňoch 19. – 20. septembra 2009 sa vo Weimare konali 1. evanjelické cirkevné dni Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku, na ktorých sa za našu ECAV na Slovensku zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 23.9.2009

viac

Odhalenie sochy J. M. Hurbana v Tvrdošíne

V Tvrdošíne v piatok 18. 9. 2009 odhalili sochu J. M. Hurbana, evanjelického farára a národného buditeľa. Na slávnosti sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik, ktorý krátko nato odcestoval na pracovnú cestu do Weimaru.

 

Edita Škodová | 20.9.2009

viac

Revúca – centrum medzinárodného školstva

V Revúcej sa v dňoch 3. – 4. 9. 2009 uskutočnila Medzinárodná konferencia prvých gymnázií krajín V4 pod názvom „Európske školstvo včera a dnes“, ktorú pozdravil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Danica Hudecová, zborová farárka | 12.9.2009

viac

Spomienka na J. P. Lešku v Bzinciach

V tomto roku uplynulo 100 rokov od úmrtia významného evanjelického kňaza, seniora, organizátora cirkevného života a básnika J. P. Lešku. CZ v Bzinciach si ho pripomenul 6. 9. 2009 za prítomnosti generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou.

 

Ľudmila Šupáková | 12.9.2009

viac

Šetrenie energií v cirkevných zboroch

V dňoch 12. – 13. mája 2009 som sa ako delegát za Východný dištrikt ECAV na Slovensku zúčastnil na školení o šetrení energií, ktoré sa konalo v Stuttgarte. Delegátom za Západný dištrikt ECAV na Slovensku bol pán Glatz.

 

Radovan Gdovin, zborový farár-konsenior | 11.9.2009

viac

Prípravná skupina SLZ rokovala v Bratislave

Zástupcovia Svetového luteránskeho zväzu v dňoch 31. 8. – 1. 9. 2009 zasadali na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave, aby pripravili tzv. predvalné zhromaždenie SLZ, ktoré bude 13. - 17. 3. 2010 v Bratislave.

 

Marcela Kmeťová | 11.9.2009

viac

Inštalácia zborových farárov vo Veľkom Krtíši

V sobotu 5. 9. 2009 sa v CZ Veľký Krtíš konala slávnostná inštalácia Mgr. Jána Rumana a Mgr. Martiny Rumanovej za zborových farárov, na ktorej kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Mgr. Miloš Klátik, PhD.

 

Marcela Kmeťová | 10.9.2009

viac

Z návštevy generálneho biskupa v strednom Nemecku

V Quedlinburgu na pozvanie Spojených evanjelických luteránskych cirkví Nemecka (VELKD) a Farárskeho spolku z Durínska sa 28. 9. 2009 uskutočnilo stretnutie generálneho biskupa Miloša Klátika a riaditeľa GBÚ Dušana Vagaského s vrchnými radcami VELKD Christiánom Frehrkingom a Norbertom Deneckem.

 

Dušan Vagaský | 8.9.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart