Zasadalo generálne presbyterstvo.

Po prázdninovej prestávke sa 2. októbra 2009 v Bratislave znovu zišlo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom štvrtom riadnom zasadnutí v tomto roku. Po uverejnení v EPST č. 41 prinášame viac informácií.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 19.10.2009

viac

150. výročie v Horných Plachtinciach

2. októbrovú nedeľu si CZ Stredné Plachtince (NOS) pripomínal 150. výročie od postavenia a posvätenia chrámu Božieho vo filiálke Horné Plachtince. Pri tejto príležitosti medzi nás zavítal brat generálny biskup Miloš Klátik s manželkou.

 

Slávka Ďurišová | 19.10.2009

viac

Stretnutie Trojpartnerstva v Nemecku

V dňoch 24. – 26. 9. 2009 sa v nemeckom Esslingene pri Stuttgarte konalo pravidelné stretnutie troch partnerských cirkví – tentoraz na tému „Zodpovednosť za stvorenie ako výzva pre Trojpartnerstvo“.

 

Jaroslav Ďuriš | 19.10.2009

viac

Konferencia na brehu mora

Konferencia pre zdravotne postihnutých EDAN sa konala v dňoch 28. 9. až 1.10. 2009 v Kolympari na ostrove Kréta. ECAV na Slovensku zastupoval tajomník pre vzdelávanie a misiu GBÚ ECAV Štefan Kišš.

 

Štefan Kiss | 19.10.2009

viac

Trojstretnutie v Oberwarte

V rakúskom Oberwarte (Burgenland) sa 5. – 7. 10. 2009 konalo stretnutie duchovných evanjelických cirkví z Maďarska, Rakúska a Slovenska. Jeho hlavná téma znela: Syndróm vyhorenia vo farárskom povolaní.

 

Martin Šefranko | 19.10.2009

viac

Výsledky farárskych skúšok 2009

12. 10. 2009 sa na GBÚ konali farárske skúšky, ktoré absolvovali Mgr. Daniel Hanko, Mgr. Jozef Horňák, Jana Hudáková-Velebírová, Mgr. Miroslav Kerekréty, Mgr. Irena Paľovová, Mgr. Lenka Rišiaňová, Mgr. Zora Tuláková a Mgr. Lenka Wagnerová. Blahoželáme!

 

Edita Škodová | 16.10.2009

viac

„Thurzovci a ich historický význam“

V dňoch 13. – 14. októbra v Kultúrnom dome v Seredi sa konala medzinárodná vedecká konferencia k téme „Turzovci a ich historický význam“. Konferenciu organizoval Historický ústav SAV. Záštitu nad podujatím prevzal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Zora Bakošová | 16.10.2009

viac

Konferencia o financovaní cirkví

Medzinárodná konferencia pod názvom Financovanie cirkví a náboženských spoločností v 21. storočí sa konala v dňoch 14. – 16. 10. 2009. S referátom Financovanie ECAV na Slovensku na nej vystúpil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

-eš- | 16.10.2009

viac

V Trnovci inštalovali zborovú farárku

Po takmer piatich rokoch pôsobenia v liptovskotrnoveckom cirkevnom zbore bola v nedeľu 4. októbra Eva Sčerbáková inštalovaná do úradu zborovej farárky. Uvedenie vykonal brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

-mk- | 15.10.2009

viac

Generálny biskup u vojakov v Prešove

Generálny biskup M. Klátik v rámci svojich pastorálnych návštev v Ozbrojených silách SR navštívil 28. 9. 2009 vojakov v posádke Prešov. V sprievode zástupcu riaditeľa Úradu EPS v OS SR G. Kőzsegiho a kancelára Ústredia EPS v OS SR a OZ SR J. Ondrejčina ho na veliteľstve 2. mechanizovanej brigády prijal brigádny generál O. Novosad.

 

Edita Škodová | 13.10.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart