Zo zasadnutia Správnej rady Centra SLZ vo Wittenbergu

V pondelok 9. októbra 2017 sa vo Wittenbergu konalo riadne zasadnutie Správnej rady wittenberského Centra Svetového luteránskeho zväzu. Ako člen správnej rady sa na zasadnutí zúčastnil aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 31.10.2017

viac

Turnaj o pohár generálneho biskupa 2017

V sobotu 21. októbra 2017 sa v športovej hale v Giraltovciach uskutočnil už 9. ročník celoslovenského futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa. Získalo ho mužstvo zo Stredných Plachtiniec.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 31.10.2017

viac

Medaila od rektora TU v Trnave

Generálny biskup Miloš Klátik bol ocenený Jubilejnou medailou Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 25. výročia jej obnovenia na slávnostnej akadémii 12. októbra 2017 v Trnave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.10.2017

viac

Do služby vstúpili štyria novokňazi

Lucia Fagová, Danica Fojtíková, Eunika Jurková a Samuel Velebír sú štyria novokňazi, ktorí boli 16. septembra 2017 v Ev. a. v. chráme Božom v Skalici ordinovaní do služby v Ev. cirkvi a. v. na Slovensku.

 

EPST č. 37/2017 | 13.10.2017

viac

Spomienka na rozlúčku s bratom seniorom Mgr. Miloslavom Blahom

V utorok 22. augusta 2017 dokonal svoju pozemskú púť evanjelický farár, niekdajší senior Miloslav Blaho. Zomrel necelé dva mesiace pred svojimi 91. narodeninami. Brata seniora, farára, učiteľa, otca, starého otca, a predovšetkým vzácneho človeka Miloslava Blaha na poslednej ceste odprevadili 26. augusta v Ev. kostole v Žiline.

 

EPST č. 39 z 11. 10. 2017  | 13.10.2017

viac

200. výročie narodenia J. M. Hurbana si pripomenuli aj v Hlbokom

V nedeľu 17. septembra 2017 sa v obci Hlboké neďaleko Senice konala celocirkevná spomienková slávnosť pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý tu ako evanjelický farár pôsobil v rokoch 1843 – 1888.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.9.2017

viac

Generálny biskup zablahoželal J. Rezníkovi

Dňa 18. septembra 2017 sa v budove RTVS v Mlynskej doline uskutočnilo stretnutie generálneho biskupa Miloša Klátika s generálnym riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.9.2017

viac

Posledná rozlúčka s ev. a. v. farárom Mgr. Tomášom Gállom

Pohrebná rozlúčka so zosnulým bratom farárom Tomášom Gállom, ktorý zomrel vo veku 81 rokov 10. augusta 2017, sa konala v Ev. a. v. kostole v Bratislave-Dúbravke 15. augusta 2017.

 

-r-, Evanjelický posol spod Tatier | 6.9.2017

viac

Z pohrebnej rozlúčky s evanjelickou a. v. farárkou sestrou Mgr. Ľudmilou Hudákovou

V Ev. a. v. kostole vo Vavrišove sa smútočné zhromaždenie v sobotu 29. júla 2017 rozlúčilo s evanjelickou a. v. farárkou Ľudmilou Hudákovou, ktorá po ťažkej chorobe zomrela 24. júla vo veku 87 rokov. Bola druhou ženou v našej cirkvi v službe kazateľa Božieho slova.

 

-r-, Evanjelický posol spod Tatier, č. 31, 2017, s. 7 | 17.8.2017

viac

Kurzy cirkevných hudobníkov 2017

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku v dňoch 13. – 15. júla 2017 pripravil kurz pre kantorov a dirigentov. Témy prednášok a praktických cvičení boli: Liturgická hra na organe a Základy dirigovania, taktovacia technika a práca so zborovým materiálom.

 

Jozef Havrila ml., člen VCHaH na Slovensku | 10.8.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart