Evanjelická škola v Prešove má nové ihrisko

V nedeľu 23. júna 2019 otvorili v rámci tzv. Lutheriády nové multifunkčné ihrisko v areáli Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

 

Emília Mihočová, tajomníčka pre vnútornú misiu VD | 24.6.2019

viac

V Třinci pripravili Evanjelický deň s heslom "Vďačnosť za slobodu"

Tohtoročný evanjelický deň Slezskej cirkvi evanjelickej a. v. sa konal v Třinci pri príležitosti 120 narodenín miestneho kostola a zboru. Služby Božie 23.6.2019 navštívilo množstvo veriacich, ktorí si užili aj popoludňajší sprievodný program.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka | 24.6.2019

viac

V Ochtinej sa stretli muži z Gemerského seniorátu

V 1. nedeľu po sv. Trojici (23.6.2019) sa v evanjelickom a.v. chráme Božom v Ochtinej konalo Seniorálne stretnutie mužov Gemerského seniorátu. Po úvodnom privítaní miestnym br. diakonom Martinom Dudášom prítomných pozdravil aj starosta obce Július Rusnák. Celé stretnutie bolo venované postave M.R. Štefánika, ktorého 100. výročie tragickej smrti sme si začiatkom mája tohto roku pripomenuli.

 

Mgr. Rado Gdovin, senior GES | 24.6.2019

viac

Misijné Bohoslužby na Medzinárodnom folklórnom festivale Myjava 2019

Už po šiesty krát sa konali v rámci Medzinárodného folklórneho festivalu v Myjave Misijné Bohoslužby, ktoré mal tento rok v réžií CZ Turá Lúka. V chráme Božej prírody sa za amfiteátrom, v mestečku MY-A-VY, zišlo viac ako sto ľudí, postupne sa pridávali aj ďalší okoloidúci.

 

M. Cambel, kantor CZ Myjava | 24.6.2019

viac

Spoločná SPK duchovných Gemerského a Rimavského seniorátu

Tak ako je už viacročným pekným zvykom, aj tento rok sa stretli ordinovaní bratia a sestry Gemerského a Rimavského seniorátu na spoločnej seniorálnej pastorálnej konferencii. Stalo tak 11. júna 2019 v cirkevnom zbore Štítnik.

 

Mgr. Jana Ilčisková, zborová farárka CZ Štítnik | 22.6.2019

viac

Synoda rokuje v plnom nasadení

V Prešove sa 21. júna 2019 stretlo 59 synodálov a 12 členov s poradným hlasom. V historickej dvorane evanjelického kolégia rokovali o mnohých témach.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka | 21.6.2019

viac

Synoda 2019 sa blíži

Synoda je zákonodarným a najvyšším orgánom ECAV na Slovensku a zasadá minimálne raz ročne. Tento rok sa synodáli stretnú v Prešove od 21.6.- 22.6.2019.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 19.6.2019

viac

Rozhlasové SB z CZ ECAV Rejdová

23.6.2019 , teda v 1. nedeľu po Svätej Trojici si budete môcť vypočuť rozhlasové služby Božie tentokrát z Gemerského seniorátu z CZ ECAV Rejdová. Vysielané budú o 9:05 na vlnách Rádia Slovensko a Rádia Regina. Spievať sa budú piesne z Evanjelického spevníka č. 213, 558, 197, 225 a A 54.

 

Karmen Želinská, administrátorka CZ Rejdová | 19.6.2019

viac

Pamätnica osobností 2019 v Moravskom Lieskovom

Cirkevný zbor ECAV Moravské Lieskové v spolupráci so Spojenou školou Moravské Lieskové a Spoločnosťou Jozefa Hollého, pripravili pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika, 140. výročia narodenia Jozefa Hollého a 75. výročia SNP celoročné podujatie s názvom "Pamätnica osobností 2019".

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka | 19.6.2019

viac

Na návšteve v Diakovciach

Evanjelici zo Senice navštívili prednedávnom cirkevný zbor v Diakovciach. Cirkevníci z Diakoviec už pri svojej vlaňajšej návšteve Senice a Hlbokého pozvali obidva cirkevné zbory k nim na ich Zborový deň.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 19.6.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart