< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

15 rokov služby košeckej diakonie

V nedeľu Vďakyvzdania za úrody zeme 21. októbra 2018 sa slová zakladateľa bavorskej diakonie, ev. kňaza Wilhelma Löheho, stali mottom 15. jubilea Evanjelickej diakonie v Košeci:

 

Ľubomír Marcina, správca SED  | 29.10.2018

viac

Zbierka Kolega kolegovi

Evanjelické diakonia ECAV na Slovensku zorganizovala zbierku Kolega kolegovi na pomoc kolegyni, ktorá sa ocitla v núdzi. Zbierka oslovila aj klientov a ich rodinných príslušníkov či rodinných príslušníkov zamestnancov Diakonie, niektoré cirkevné zbory aj jednotlivcov.

 

Anna-Mária Benková, Referát humanitárnej a rozvojovej pomoci ÚED | 13.9.2018

viac

Nemeckí dobrovoľníci na Slovensku

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku koncom augusta rozlúčila so skupinou dobrovoľníkov z Nemecka a privítala nových dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať v diakonickej práci na Slovensku v nasledujúcom roku.

 

Katarína Šoltésová, Referát zborovej diakonie ÚED | 13.9.2018

viac

15 rokov služby SED Hontianske Moravce

V Ev a. v. chráme v Hontianskych Moravciach sa 8. mája 2018 uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti 15. výročia založenia Strediska evanjelickej diakonie Hontianske Moravce. Kázňou slova Božirho poslúžil brat biskup ZD ECAV Milan Krivda.

 

Jana Brunauerová, riaditeľka SED Hontianske Moravce | 4.6.2018

viac

Stretnutie priateľov Zborovej diakonie BAS

V CZ ECAV Bratislava Dúbravka sa 22. apríla 2018 uskutočnilo seniorálne stretnutie priateľov Zborovej diakonie Bratislavského seniorátu na tému Ako lepšie porozumieť dezorientovaným ľuďom vo vysokom veku.

 

Magdaléna Danková, CZ ECAV Veľké Leváre | 5.5.2018

viac

10 rokov SED vo Vranove nad Topľou

V Druhú nedeľu po Veľkej noci 15. apríla 2018 si vranovskí evanjelici na slávnostných službách Božích pripomenuli 10. výročie vzniku Strediska evanjelickej diakonie − denného stacionára Dom diakona Štefana.

 

Jozef Švarbalík, správca SED, Vranov nad Topľou  | 25.4.2018

viac

S modlitbou do nového roka

Dňa 8. februára 2018 navštívil Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku dôstojný generálny biskup Miloš Klátik. Na pôde Ústredia ED ho privítal poverený riaditeľ ED Ján Gasper.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, media(at)diakonia.sk | 21.2.2018

viac

Vianočné prekvapenie z dm drogerie

Vianočné balíčky, ktoré obsahovali hygienické pomôcky, potešili deväť žien a jedenásť detí, ktoré žijú v zariadení Debora. Balíčky pripravila predajňa dm market na Hodžovom námestí v Bratislave a doručila ich prostredníctvom Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 29.1.2018

viac

Vianočné balíčky nám priniesli veľkú radosť

Stredisko pre sociálnu prácu v Kovačici a CZ ECAV Podlužany v roku 2017 pokračovali v myšlienke, ktorá už mnoho rokov realizuje cez darovanie vianočných balíkov pre detí z náhradných a sociálne ohrozených rodín, ako i mentálne postihnutých detí v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“ alebo „Každé dieťa je jedinečné“.

 

Dušanka Petrak, riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu v Kovačici | 19.12.2017

viac

Vzácna návšteva z Eurodiaconie

V dňoch 27. − 30. 11. 2017 sme na Slovensku privítali Heather Roy, generálnu tajomníčku Eurodiaconie, sídliacu v Bruseli. Navštívila slovenských partnerov a členov Eurodiaconie, a to Diakoniu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku.

 

Katarína Šoltésová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 11.12.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart