< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

180 rokov od posvätenia chrámu v Rakovnici

19. nedeľa po Sv. Trojici 7. 10. 2018 sa vo filiálke Rakovnica, patriacej k CZ Rožňavské Bystré, niesla v slávnostnom duchu pripomínania si okrúhleho výročia posvätenia chrámu, kde už 180 rokov zaznieva zvesť evanjelia a ľudia môžu prijímať Božie dobrodenia.

 

Zuzana Poláková, administrátorka CZ Rožňavské Bystré | 15.10.2018

viac

Poďakovanie za úrody v Petržalke

V nedeľu 7. októbra 2018 sa v Ev a. v. kostole konala slávnosť Poďakovania za úrody zeme. Kázňou slova Božieho na nej poslúžil zborový farár z partnerského zboru v Ulme-Böfingene Hans-Jörg Mack.

 

Edita Škodová, presbyterka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 15.10.2018

viac

Zlatá konfirmácia v Prietrži

V 16. nedeľu po Svätej Trojici 16. septembra 2018 sa konala v CZ Prietrž spomienka na konfirmáciu spred 50 – 51 rokov. Vtedy pod vedením pána farára Štefana Švancaru – v septembri uplynulo 10 rokov od jeho smrti – 36 konfirmandov vyznávalo vieru v Trojjediného Pána Boha.

 

Zora Rýzková, zborová dozorkyňa | 10.10.2018

viac

Deň DNS v Jabloňovciach

Dňa 15. septembra 2018 sa uskutočnil Deň Dunajsko-nitrianskeho seniorátu v Jabloňovciach. Tento rok bol pre nás mimoriadne požehnaný, nakoľko sa na ňom zúčastnilo približne 160 ľudí.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 4.10.2018

viac

Bohatý september v Senici

September v Senici sa začal výletom na Oravu, ktorý pre svojich cirkevníkov pripravilo Spoločenstvo evanjelických žien pri CZ Senica. Na výlet boli pozvaní aj hostia zo susedného Hlbokého a z neďalekého Častkova.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica  | 2.10.2018

viac

Slávnostné stretnutie žien Novohradského seniorátu

V nedeľu 9. 9. 2018 v popoludňajších hodinách sa v Kalinove konalo slávnostné stretnutie Spoločenstva evanjelických žien Novohradského seniorátu. Stretnutie sa začalo službami Božími v krásnom starobylom chráme Božom.

 

Milica Jozafová, koordinátorka SEŽ NOS | 25.9.2018

viac

Školenie kantorov Hontianskeho seniorátu

V sobotu 15. 9. 2018 sa v Evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici od rána až do večerných hodín ozývala organová hudba. Hontiansky seniorát tu zorganizoval seniorálne stretnutie a školenie kantorov seniorátu.

 

Milan Bartko, zborový kaplán, CZ ECAV Banská Štiavnica | 19.9.2018

viac

160. výročie posvätenia chrámu v Kopaniciach

Dňa 16. 9. 2018 sa v CZ ECAV Hodruša-Hámre konala slávnosť 160. výročia posvätenia Evanjelického a. v. chrámu v Kopaniciach. Kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup ZD Milan Krivda.

 

Milan Bartko, zborový kaplán, CZ ECAV Banská Štiavnica | 19.9.2018

viac

Ocenenie sa dobrú spoluprácu

Pri príležitosti 50. výročia znovunadobudnutia štatútu mesta Vrbové a 25. výročia samostatnosti Slovenskej republiky zborová farárka Mgr. Dana Murínová prevzala pamätnú medailu za dobrú spoluprácu s mestom Vrbové.

 

Dana Murínová, zborová farárka, CZ ECAV Vrbové | 12.9.2018

viac

Zborový deň v Prašníku-Pustej Vsi

V CZ ECAV Vrbové sa 9. 9. 2018, t. j. na 15. nedeľu po Svätej Trojici, konal zborový deň na tému „Bremeno ustarostenosti". Veriaci sa zišli v Božej prírode v amfiteátri v Prašníku-Pustej Vsi.

 

Dana Murínová, zborová farárka, CZ ECAV Vrbové | 11.9.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart