< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Novoklenovčania mali slávnosť v Košiciach

„Kto mi dá sily k púti v ďalekú blaha ríš? Kto osvieti mi cestu...“ – touto piesňou (ES 520) sa koncom apríla pred 7o rokmi na Ukrajine lúčili evanjelici z Nového Klenovca s miestom, ktoré bolo ich domovom od roku 1827.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice | 3.5.2017

viac

Spomienka na Gregora Horvátha-Stančiča

V CZ ECAV Spišská Belá si na 3. nedeľu po Zjavení 22. 1. 2017 na slávnostných službách Božích pripomenuli 231. výročie pamiatky posvätenia chrámu a 420. výročie úmrtia Gregora Horvátha-Stančiča, zakladateľa protestantského gymnázia pre mladých šľachticov v Strážkach.

 

Zuzana Andrášová, CZ ECAV Spišská Belá  | 25.1.2017

viac

Ocenenie za spracovávanie histórie regiónu

Presbyter CZ ECAV Príbovce Ľubomír Žila sa z vlastnej iniciatívy rozhodol vydávať publikácie o histórii niekoľkých obcí, aby sa nezabudlo na dôležité udalosti. Za svoju zanietenosť získal na celoslovenskej súťaži čestné uznanie.

 

Patrik Antal, starosta obce Rakovo | 18.1.2017

viac

Privítanie nového roka v Spišskej Belej

Posledný deň v roku je dobrou príležitosťou na to, aby sme sa aspoň na chvíľu zastavili a zrekapitulovali odchádzajúci rok. V Spišskej Belej sme privítali nový rok v kostole pri krátkom zamyslení a stíšení.

 

Irena Gemzová, CZ ECAV Spišská Belá | 5.1.2017

viac

V Slovenskej Vsi obnovili strechu kúrie

Cirkevný zbor Slovenská Ves realizoval v r. 2016 projekt obnovy strechy kúrie – národnej kultúrnej pamiatky. Projekt bol financovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, z vlastných zdrojov a z podpory obce.

 

Ľubica Sobanská, zborová farárka, CZ ECAV Slovenská Ves  | 29.12.2016

viac

Obnova fasád kostola v Bušovciach

V tomto roku sme sa pustili do obnovy fasád Evanjelického a. v. kostola v Bušovciach. S Božou pomocou a s finančnou podporou od Ministerstva kultúry SR sa nám podarilo urobiť prvú etapu – obnoviť fasádu veže.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Spišská Belá | 22.12.2016

viac

Púchov navštívili predstavitelia ECAV

V 2. adventnú nedeľu 4. 11. 2016 púchovskí evanjelici privítali dôstojného brata generálneho biskupa doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., spolu s manželkou, farárkou a jeho osobnou tajomníčkou Mgr. Oľgou Klátikovou, brata generálneho dozorcu doc. MUDr. Imricha Lukáča, CSc., a riaditeľa Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku Ing. Dušana Vagaského.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 12.12.2016

viac

Charitatívna burza v Púchove

Dňa 12. 11. 2016 sa v zborovom dome Cirkevného zboru ECAV Púchov uskutočnila charitatívna burza. Cieľom bolo pomôcť rodinám v núdzi v Púchove a okolí.

 

Lenka Andrews a dobrovoľníci z projektu Pomoc ľudom v núdzi z Púchova a okolia | 8.12.2016

viac

Reštaurovanie oltára v Mokrej Lúke

V roku 2016 bola na oltári Ev. a. v. kostola v Mokrej Lúke vykonaná tretia etapa reštaurátorských prác, hradená z finančných prostriedkov Ministerstva kultúry SR v programe Obnovme svoj dom a za 5 % spoluúčasti cirkevného zboru.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Mokrá Lúka | 8.12.2016

viac

Trojdňové slávnosti v Príbovciach

Vyvrcholením osláv 233. výročia založenia samostatného CZ ECAV Príbovce a 115. výročia posvätenia chrámu boli trojdňové zborové slávnosti 18. až 20. novembra 2016 pri príležitosti posviacky zrekonštruovaného oltára.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce  | 24.11.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart