< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Chrám Sv. Trojice v Prešove má 370 rokov

Na sviatok Svätej Trojice 11. júna 2017 sme sa prebudili do slnečného dňa plného radosti a sviatočnej atmosféry, aby sme slávnostnými službami Božími oslávili 370. výročie posvätenia nášho kostola Sv. Trojice.

 

Ondrej Koč, zborový farár, CZ ECAV Prešov | 7.7.2017

viac

V Turanoch mali dôvod na radosť

Takmer štyristo veriacich prišlo na služby Božie v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Turanoch, ktoré boli venované záveru školského roka a vyhodnoteniu celozborovej súťaže k 500. výročiu reformácie.

 

Viera Jarošová, zborová dozorkyňa, CZ ECAV Turany | 30.6.2017

viac

Zlatá konfirmácia v Púchove

S radosťou si chrámové spoločenstvo zaspievalo úvodnú pieseň Bože veľký od večnosti..., a najmä zlatí konfirmandi, keď sme v druhom verši spievali: „Tento deň je zvlášť milým dňom, lebo je sviatok Boží.“

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 30.6.2017

viac

Zborový deň CZ 2017 v CZ ECAV Tornaľa

V sobotu 3. júna 2017 sa uskutočnil v poradí piaty zborový deň CZ ECAV Tornaľa, tentoraz v Nižných Valiciach v anglickom parku, ktorý patrí k barokovému kaštieľ z roku 1843.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev ECAV Kráľ-Abovce | 21.6.2017

viac

200. výročie posvätenia kostola v Poprade-Veľkej

Na sviatok Sv. Trojice 11. júna 2017 si evanjelici v Poprade-Veľkej pripomenuli 200. výročie posvätenia ich kostola Svätej Trojice. Slovo Božie zvestoval generálny biskup Miloš Klátik.

 

Martina Kováčiková, šéfredaktorka EPST | 20.6.2017

viac

Konfirmácia detí a zlatá konfirmácia v Príbovciach

V Ev. kostole a. v. v Príbovciach na Sviatok Svätej Trojice 11. júna 2017 si svoju krstnú zmluvu potvrdili jedenásti konfirmandi. Na jubilejnej slávnosti „Zlatej konfirmácie“ sa jubilujúci konfirmandi stretli 18. júna 2017.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV, Príbovce  | 20.6.2017

viac

Stretnutie žien Gemerského seniorátu k 500. výročiu reformácie

Nedeľné popoludnie 21. 5. 2017 bolo venované seniorálnemu stretnutiu evanjelických žien z Gemera, ktoré sa nieslo v duchu blížiaceho sa 500. výročia reformácie. Stretnutie sa konalo v sále Kultúrneho domu v Rožňavskom Bystrom.

 

Zuzana Poláková, zborová kaplánka, CZ ECAV Rožňavské Bystré | 29.5.2017

viac

Spomienkové stretnutie v Králi

„Bytia nášho korene v tvrdú zem sú vrastené. Víchrica ich nevyvráti, nevypáli leta úpek − bytia nášho korene.“ Tieto slová Š. Krčméryho boli mottom spomienkového stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 6. mája 2017 v obci Kráľ.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev ECAV Kráľ-Abovce | 23.5.2017

viac

70. výročie vzniku CZ ECAV Michalovce

V nedeľu 23. apríla 2017 v Evanjelickom chráme v Michalovciach sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 70. výročia vzniku samostatného cirkevného zboru, ktoré sa niesli v duchu biblického citátu: ,,Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie.“

 

Július Peržeľ, zborový dozorca, CZ ECAV Michalovce | 19.5.2017

viac

Inštalácia zborového farára Tomáša Lipovského

V CZ ECAV Háj sa sobotu 22. apríla 2017 po vyše štyridsiatich rokoch konala slávnosť inštalácie zborového farára. Brata Tomáša Lipovského si náš zbor zvolil na volebnom konvente za svojho zborového farára ešte na jeseň minulého roka.

 

Branislav Páleš, presbyter, CZ ECAV Háj | 3.5.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart