< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

V Púchove ďakovali za úrodu

I keď sa nestáva, aby renesančný majstrovsky vyrezávaný oltár v púchovskom evanjelickom chráme, ktorý je kultúrnou pamiatkou, nebol vyzdobený živými kvetmi, v 18. nedeľu po Trojici bolo výzdoba trochu iná.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 24.10.2017

viac

Seniorálne stretnutie spevokolov Turca 2017

V nedeľu 15. októbra 2017 sa v Evanjelickom chráme Božom v Príbovciach stretlo dvanásť zborových spevokolov a jeden detský spevokol na tradičnom seniorálnom stretnutí spevokolov Turca.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 23.10.2017

viac

Prvé slovenské evanjelické a. v. gymnázium v Revúvej opäť oslavovalo

CZ ECAV Revúca i celé mesto kultúrne i duchovne ožili a naplnili sa slávnostnými návštevníkmi a hosťami. Dôvodom bola Celonárodná spomienka otvorenia Prvého slovenského evanjelického a. v. gymnázia – Prvého slovenského gymnázia pred 155 rokmi, 16.septembra 1862.

 

Danica Hudecová, zborová farárka, CZ ECAV Revúca | 10.10.2017

viac

Slávnosť inštalácie zborovej farárky

Služby Božie 13. august 2017 na 9. nedeľu po Svätej Trojici v Cirkevnom zbore ECAV Malá Čalomija mali slávnostný a výnimočný nádych. Po mnohých rokoch sa tu uskutočnila slávnosť inštalácie novozvolenej zborovej farárky Mgr. Sone Pichnarčíkovej.

 

Mária Čiková, CZ ECAV Malá Čalomija | 26.9.2017

viac

Gotické evanjelické kostoly na Gemeri ožívajú

Gemerské gotické kostolíky nestrácajú zo zreteľa mladí nadšenci ani odborníci v občianskom združení Gotická cesta. Vďaka grantu z Nadačného fondu Telekom cez nadáciu Pontis sa 13. – 20. augusta 2017 uskutočnil v regióne Gemera dobrovoľnícky projekt Sedem strážcov.

 

Peter Koska, OZ Gotická cesta  | 18.9.2017

viac

Spomienka na Samuela Tomášika

V Chyžnom si pri 130. výročí úmrtia spomínali na Samuela Tomášika, evanjelického farára, spisovateľa a národovca (8. február 1813 − 10. september 1887).

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 17.9.2017

viac

Pripomenuli si posviacku kostola

Na službách Božích v nedeľu 10. septembra 2017 si Cirkevný zbor ECAV Závažná Poruba pripomenul posviacku ich chrámu Božieho, ktorú pred 85 rokmi vykonal biskup Dr. Vladimír Čobrda.

 

Richard Macko, CZ ECAV Závažná Poruba  | 17.9.2017

viac

„Soľničky zeme“ na slávnosti v Zelenom

Pri príležitosti 180. výročia pamiatky posvätenia chrámu a slávnostného posvätenia zrekonštruovanej zvonice v Zelenom (CZ Poltár) sa 27. augusta 2017 konali slávnostné služby Božie, ktoré obohatili aj členovia CZ Príbovce a detský spevokol.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 6.9.2017

viac

Harfový recitál v Príbovciach

Dňa 21. júla 2017 sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal „Harfový recitál“ s cieľom oslavovať krásu Božieho diela v podobe hudby a umenia. Výťažok z dobrovoľnej zbierky bude použitý na rekonštrukciu chrámového organa.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 10.8.2017

viac

V Príbovciach sa opäť rozhorela Husova vatra

Evanjelici v príbovskom cirkevnom zbore si 14. júla 2017 pripomenuli spomienkovým stretnutím majstra Jana Husa, keďže uplynulo už 602 rokov od jeho upálenia v Kostnici (Nemecko).

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce  | 19.7.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart