< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Zasadnutie seniorálneho konventu GES

V MsKS Dobšiná sa 14. 4. 2018 konalo zasadnutie výročného seniorálneho konventu Gemerského seniorátu, na ktorom sa zúčastnilo 104 konventuálov. Zasadnutie sa začalo biblickým zamyslením, ktoré si pripravil administrátor seniora GES Mgr. Radovan Gdovin.

 

Radovan Gdovin, administrátor seniora GES | 18.4.2018

viac

Ministerka ocenila nášho evanjelického a. v. farára a pedagóga

V Dolnom Kubíne sa 10. apríla 2018 konalo slávnostné podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov, na ktorom ministerka školstva Martina Lubyová odovzdala ocenenie 20 najlepším učiteľom a odborným pracovníkom v Žilinskom kraji.

 

Anna Kustrová, CZ ECAV Dolný kubín | 18.4.2018

viac

Inštalácia zborovej farárky v CZ ECAV Gemerská Poloma

Predpôstna nedeľa 11. február 2018 sa do kroniky CZ ECAV Gemerská Poloma zapíše veľkými písmenami ako požehnaný deň konania slávnosti inštalácie novej zborovej farárky ThDr. Zuzany Polákovej.

 

Júlia Zatrochová, členka CZ ECAV Gemerská Poloma | 26.2.2018

viac

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v Rozhanovciach

V týždni od 14. 1. do 21. 1. 2018 sa konal už tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, do ktorého sa zapojili aj veriaci z Rozhanoviec. Filiálka Rozhanovce patrí do CZ ECAV Budimír a reformovaného CZ Vajkovce.

 

Denisa Hrehorová, kantorka, Rozhanovce | 20.2.2018

viac

Deň pokánia 2018 v Závažnej Porube

„Pokánie čiňte a verte v evanjelium!“ (Mk 1, 15) 73. výročie evakuácie si 4. februára 2018 ako Deň pokánia pripomenuli na službách Božích v Cirkevnom zbore ECAV Závažná Poruba.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 6.2.2018

viac

Obnova kostolov v Ochtinej a Koceľovciach

V roku 2017 opäť pokročili práce na obnove evanjelických kostolov z predreformačného obdobia v regióne horného Gemera (okr. Rožňava), ktoré sa daria v spolupráci cirkevných zborov Gemerského seniorátu a občianskeho združenia Gotická cesta.

 

Eva Šmelková a Peter Koska, OZ Gotická cesta | 25.1.2018

viac

Nedeľa plná spomienok v Blatnici

V poslednú nedeľu cirkevného roka, v Nedeľu večnosti 26. novembra 2017, sa v blatnickom chráme Božom konali služby Božie, na ktorých sa zúčastnili vzácni hostia – rodáci z Blatnice i z fílií Karlová a Laskár.

 

Milka Lučanská, CZ ECAV Blatnica | 25.1.2018

viac

Oprava striech na chráme Božom v Štítniku

Vďaka Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky sa nášmu Cirkevnému zboru ECAV Štítnik v uplynulom roku 2017 podarilo realizovať projekt s názvom „Štítnik, kostol ev. a. v. č ÚZPF 558/1, oprava striech nad severnou bočnou loďou, sakristiou a kostnicou“.

 

Jana Ilčisková, zborová kaplánka, CZ ECAV Štítnik | 17.1.2018

viac

Oprava organa vo Veternej Porube

CZ ECAV Smrečany má v modlitebni vo svojej fílii Veterná Poruba historický skvost – organ z dielne Martina Zorkovského z 1. tretiny 18. storočia. Organ bol napadnutý drevokazným hmyzom, preto sme v roku 2017 podnikli prvé kroky na jeho záchranu.

 

Marta Kollárová, CZ ECAV Smrečany | 5.1.2018

viac

Vianočný koncert „Soľničiek zeme“

V 3. adventnú nedeľu 17. decembra 2017 sme prežili krásny večer plný nezabudnuteľnej predvianočnej atmosféry v nádhernom prostredí Evanjelického kostola v Turčianskom Jasene vďaka detskému spevokolu „Soľničky zeme“ z Príboviec.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 23.12.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart