< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | >

1. ročník zborového večera v CZ Príbovce

Dňom 23. 11. 2012 založil CZ ECAV Príbovce ďalšiu tradíciu. V tento deň - posledný pracovný deň pred poslednou nedeľou po Svätej Trojici - zorganizovalo presbyterstvo cirkevného zboru 1. ročník zborového večera.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 28.11.2012

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Príbovciach

Dňa 25. 11. 2012 si veriaci Cirkevného zboru ECAV Príbovce pripomenuli 183. výročie posvätenia a 111. výročie posvätenia obnoveného chrámu Božieho.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 28.11.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart