< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Inštalácia zborového farára v CZ ECAV Muránska Dlhá Lúka

„Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce.“ Tieto slová z Evanjelia podľa Jána 10, 11 si zvolil za základ inštalačného príhovoru brat senior Gemerského seniorátu Jerguš Olejár pri inštalácii brata Dušana Hrivnaka, konseniora Gemerského seniorátu, za zborového farára v CZ ECAV Muránska Dlhá Lúka.

 

Želka Štefanková, Muránska Dlhá Lúka | 6.5.2013

viac

Inštalácia brata farára Mariána Krivuša

V sobotu 13. apríla 2013 sa v Evanjelickom a. v. kostole Dr. Martina Luthera vo Vrútkach konala slávnostná inštalácia ThDr. Mariána Krivuša do úradu zborového farára.

 

Marián Krivuš, CZ ECAV Vrútky | 29.4.2013

viac

Zasadal prípravný výbor KOLOS-u

V nedeľu 7. 4. 2013 na evanjelickej fare v Hybiach zasadal prípravný výbor seniorátneho sústredenia konfirmandov Liptovsko-oravského seniorátu (KOLOS), ktoré sa uskutoční 27. 4. − 1. 5. 2013 v účelovom zariadení Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ECAV Helianthus v Zlatej Bani.

 

Daniel Baláž, člen mediálneho výboru LOS  | 15.4.2013

viac

Požehnané narodeniny

Naša spolusestra Anna Belicová z Revúckej Lehoty, ktorá patrí do CZ ECAV Chyžné, sa 31. marca 2013 dožila vzácneho životného jubilea − 97 rokov života, ku ktorému jej zablahoželali aj členovia cirkevného zboru.

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ Chyžné | 10.4.2013

viac

Zborový hokejový turnaj v Gánovciach

V sobotu 9. februára 2013 sa v Gánovciach konal hokejový turnaj Cirkevného zboru ECAV Švábovce. O víťazný pohár súťažili štyri mužstvá: bratia z matkocirkvi aj oboch dcérocirkví Gánovce a Hranovnica.

 

Martin Zaťko, zborový farár, CZ Švábovce | 22.2.2013

viac

Úvod seniorálneho dozorcu KOS

V Evanjelickom chráme Božom v Košiciach sa 3. 2. 2013 konal úvod seniorálneho dozorcu Košického seniorátu Ing. Ľuboša Pastora, ktorý vykonal dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV Mgr. Slavomír Sabol.

 

Ján Hruška, senior KOS  | 12.2.2013

viac

Evanjelici z Partizánskej Ľupče po stopách Dr. Martina Luthera

Od 3. do 6. októbra vlaňajšieho roka sa 43 členov cirkevného zboru z Partizánskej Ľupče a dcérocirkvi Dúbrava zúčastnilo na zborovom zájazde po stopách reformátora Dr. Martina Luthera v Nemecku na trase Eisleben - Wittenberg - Lützen - Drážďany - Praha.

 

Ján Molčan, zborový farár, Partizánska Ľupča | 25.1.2013

viac

Turnaj o Pohár Augusta Roya

CZ ECAV Lazy pod Makytou v sobotu 12. 1. 2013 pripravil v telocvični ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou pre obyvateľov obce Lazy pod Makytou a blízkeho okolia I. ročník stolnotenisového turnaja o Pohár Augusta Roya.

 

Peter Fabok, zborový farár, Lazy pod Makytou | 15.1.2013

viac

Seniorálna pastorálna konferencia TUS

Prvé novoročné stretnutie farárov Turčianskeho seniorátu ECAV sa uskutočnilo 7. januára 2013 v Necpaloch. Zúčastnili sa na ňom aj biskup VD ECAV Slavomír Sabol, tajomník BÚ VD Peter Mihoč a miestny katolícky duchovný.

 

Peter Fabok, CZ Lazy pod Makytou | 10.1.2013

viac

Koncert v čase radostného očakávania Pána

Spevácky zbor Tatran pod taktovkou Ľubomíra Rašiho uviedol v Evanjelickom kostole v Závažnej Porube v 3. adventnú nedeľu, v čase, keď sa pripravujeme na narodenie Spasiteľa, koncert zostavený z piesní Vianoc.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 19.12.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart