< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Generálna oprava v Partizánskej Ľupči

Od 1. apríla 2013 tohto roku Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Partizánska Ľupča venuje rozsiahlej rekonštrukcii svojho historického kostola. Slávnostná posviacka obnoveného chrámu Božieho sa plánuje na 22. septembra 2013.

 

Ján Molčan, zborový farár | 11.6.2013

viac

Zlatá konfirmácia v Príbovciach

Ešte sme nezabudli na konfirmáciu mládeže, ktorá sa konala na sviatok Svätej Trojice v Ev. a. v. kostole v Príbovciach, a už je tu opäť konfirmácia - tentoraz „zlatá konfirmácia“. Jubilujúci konfirmandi sa stretli 2. 6. 2013 na jubilejnej slávnosti po 50 rokoch.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 6.6.2013

viac

Stretli sa spevokoly z Gemerského seniorátu

V nedeľu 26. 2. 2013 na sviatok Svätej Trojice sa v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku v Muránskej Dlhej Lúke v chráme Božom konala prehliadka zborových spevokolov Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku.

 

Želka Štefanková, Muránska Dlhá Lúka | 6.6.2013

viac

Konfirmácia detí v Príbovciach

V Ev. a. v. kostole v Príbovciach sa už tradične na sviatok Svätej Trojice, ktorý tento rok pripadol na nedeľu 26. mája 2013, konala slávnosť konfirmácie. Svoju krstnú zmluvu potvrdilo 15 konfirmandov, ktorých do slávnostne vyzdobeného chrámu priviedli naši farári Marek a Zuzana Szabóovci.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 3.6.2013

viac

„Príbovská jar“ v Príbovciach

Do tradičného kolobehu kultúrnych podujatí organizovaných v obci Príbovce už tradične patrí literárno-hudobné pásmo „Príbovská jar“, ktoré sa tento rok konalo na Svätodušnú nedeľu 19. mája 2013.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 23.5.2013

viac

Kostol v Závažnej Porube obliekajú do nových šiat

V roku 1933 postavili porubskí murárski majstri svoj kostol za šesť mesiacov. Zub času sa však podpísal aj pod túto stavbu. Domáci cirkevný zbor preto v tomto roku pristúpil k oprave fasády.

 

Dušan Migaľa, Porubské noviny, šéfredaktor | 16.5.2013

viac

Konfirmandi z Liptova spoznávali Oravu

V stredu 8. 5. 2013 sa konfirmandi z cirkevných zborov vo Svätom Kríži – Lazisku, v Palúdzke a Liptovskom Ondreji spolu s farármi Danielom Balážom, Belom Húskom a seniorálnou kaplánkou LOS Katarínou Devečkovou vybrali na celodenný poznávací výlet na Oravu.

 

Daniel Baláž, CZ Svätý Kríž – Lazisko, člen mediálneho výboru LOS | 14.5.2013

viac

Spomienkové služby Božie v Záriečí

5. mája 2013 sa v Záriečí konali spomienkové služby Božie pri príležitosti 100. výročia nedožitých narodenín záriečskeho rodáka, breznianskeho kantora a zakladateľa Chrámového zboru apoštola Pavla z Brezna Juraja Bošku.

 

Martin Melišík, kantor@zariecie.sk | 13.5.2013

viac

Sústredenie konfirmandov Liptovsko-oravského seniorátu

V dňoch 27. 4. - 1. 5. 2013 sa v účelovom zariadení Šarišsko-zemplínskeho seniorátu v obci Sigord uskutočnilo seniorátne sústredenie konfirmandov Liptovsko-oravského seniorátu (KOLOS). Na KOLOS-e sa zúčastnilo 130 konfirmandov z Liptova a Oravy a asi 25 vedúcich.

 

Daniel Baláž, CZ Svätý Kríž – Lazisko, člen mediálneho výboru LOS | 6.5.2013

viac

Seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu

V sobotu 20. apríla 2013 sa na pôde Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Párnica konal seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu.

 

Daniel Baláž, CZ Svätý Kríž – Lazisko, člen mediálneho výboru LOS | 6.5.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart