< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Obnovený kostol posvätil biskup

Radostné stretnutie veriacich sa uskutočnilo v nedeľu 15. septembra 2013 v obnovenom evanjelickom chráme v Závažnej Porube. Nová fasáda potvrdila, že cirkevnému zboru záleží na priestoroch, kde chválime Pána Boha.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 19.9.2013

viac

Zborový deň v Zemianskych Kostoľanoch

Hoci v upršaný deň, predsa v hojnom počte a v dobrej nálade sme sa stretli 14. septembra 2013 na miestnej fare v Zemianskych Kostoľanoch. Okrem milých domácich nás vítal aj bublajúci guláš.

 

Elena Mikulíková, CZ Zem. Kostoľany | 18.9.2013

viac

Spoločenstvo priateľov v Necpaloch

V sobotu ráno 7. septembra 2013 sme sa v Turčianskom senioráte zišli na stretnutí nás farárov. Poviete si, veď farári majú pravidelne farárske stretnutia. Lenže my sme sa stretli ako rodiny - farárske rodiny. Len škoda, že sme veľký seniorát a nepodarilo sa prísť všetkým.

 

Marián Krivuš, CZ ECAV Vrútky | 11.9.2013

viac

Zlatá konfirmácia v Hanušovciach

V hanušovskom chráme Božom sa v nedeľu 1. septembra 2013 stretlo 28 zlatých konfirmandov, aby si pripomenuli slávnostné chvíle spred päťdesiatich rokov.

 

Molitoris Milan, Hanušovce n/T | 9.9.2013

viac

Zámer obnovy kultúrnej pamiatky

V Ev. a. v. kostole v Zemianskych Kostoľanoch sme 1. augusta 2013 odokryli hrobku rodiny Kosztolányiovej. Krajský pamiatkový úrad Trenčín rozhodol 25. 7. 2013 o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky.

 

Blanka Kostelná, zborová farárka | 13.8.2013

viac

Sústredenie Ďateliniek vo Svätom Kríži

V dňoch 29. 7. – 2. 8. 2013 sa na evanjelickej fare vo Svätom Kríži konalo sústredenie detsko-mládežníckeho spevokolu Ďatelinky z CZ ECAV Dudince. Na sústredení sa zúčastnilo 25 detí a mládežníkov, rodičia, šoféri, technici a dirigenti.

 

Daniel Baláž, zborový farár CZ Svätý Kríž – Lazisko  | 5.8.2013

viac

Polyfunkčný detský tábor GES 2013

Už viac ako desaťročie je v CZ ECAV Rožňava tradíciou denný biblicko-anglický tábor pre deti. V posledných rokoch má podobu seniorálneho podujatia, keďže sa k príprave a realizácii pridalo viacero cirkevných zborov Gemerského seniorátu.

 

Jerguš Olejár, senior Gemerského seniorátu ECAV | 24.7.2013

viac

Kam kráčaš? - MISIJNÉ DNI 2013

Kam kráčaš? – Quo vadis? Tieto slová sa stali ústrednou témou Misijných dní 2013 v Liptovskom Mikuláši od 11. do 14. júla. Misijné dni vyvrcholili nedeľnými službami Božími s kázňou biskupa VD S. Sabola a Večerou Pánovou.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 23.7.2013

viac

Vojlovičania na slávnostnej inštalácii zborovej farárky v Košeci

Srdce je vždy plné, keď sa naskytne možnosť cestovať a keď vás cesta vedie do krajiny predkov, čiže do Slovenskej republiky. Sú tam ľudia dobrosrdeční a pohostinní, ochotní vítať každého Slováka z Dolnej zeme. Tentoraz trojčlennú delegáciu z Vojlovice 21. až 23. júna cesta viedla do Košece.

 

Alena Gajanová, CZ Vojlovica, Srbsko  | 8.7.2013

viac

V Považskej Bystrici prezentovali Pamätnicu

„Aké sú milé Tvoje príbytky, ó, Hospodine mocností!“ Slová zo Ž 84, 2 boli hlavnou myšlienkou služieb Božích, ktoré sa v Považskej Bystrici konali 23. júna 2013 pri príležitosti 70. výročia posviacky tamojšieho zborového centra.

 

Z. Zimániová, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 4.7.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart