< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Deň plný Božích darov na Gemeri

V nedeľu 29. septembra 2013 sa cirkevníci z Hrachova vybrali na zborový výlet zo západnej do východnej časti Gemera - navštívili Nižnú Slanú, Kobeliarovo, Betliar a Gemerskú Polomu.

 

Ondrej Majling, námestný farár, CZ Hrachovo | 21.10.2013

viac

Zlatá konfirmácia v Turanoch

V CZ ECAV Turany sa v slnečnú septembrovú nedeľu konala slávnosť Zlatej konfirmácie. Pred polstoročím v r. 1963 bolo v tomto veľkom zbore konfirmovaných 96 detí pod vedením zborového farára Igora Sitára.

 

Martin Vargovčák, zborový farár, CZ ECAV Turany | 17.10.2013

viac

Požehnaná slávnosť v Sučanoch

„Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde tisíc.“ (Žalm 84, 11) Slová žalmistu krásne vyjadrujú atmosféru i bohatý duchovný odkaz slávnostných služieb Božích, ktoré sa konali pri príležitosti 150. výročia posvätenia chrámu v Sučanoch.

 

Daniel Beňuch, zborový kaplán, CZ ECAV Sučany | 16.10.2013

viac

Spomienkové služby Božie v Novom Smokovci

V nedeľu 29. 9. 2013 sa v Novom Smokovci konali spomienkové služby Božie pri príležitosti 220. výročia založenia Starého Smokovca a 170. výročia narodenia zakladateľa Nového Smokovca MUDr. Mikuláša Szontagha. CZ ECAV Vysoké Tatry na nich privítal generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou.

 

Pavel Kušnír, zborový farár, CZ ECAV Vysoké Tatry | 15.10.2013

viac

Stretnutie mužov a žien ŠZS v Richvalde

Každoročne sa v Šarišsko-zemplínskom senioráte stretávajú ženy z celého seniorátu v jednom spoločenstve. Už druhý rok sa táto akcia koná v spojení so spoločenstvom mužov, ktoré dovtedy rovnako mávalo svoje samostatné stretnutia.

 

Anna Činčuráková Tipulová, koordinátorka pre prácu SEŽ ŠZS | 10.10.2013

viac

Deň Tatranského seniorátu 2013

Evanjelici z Tatranského seniorátu sa stretli už na svojom tradičnom misijnom dni. Toho roku v sobotu 14.septembra v srdci horného Spiša v Kežmarku. Zaoberali sme sa témou príznačnou pre tento rok - Cyril a Metod, ktorú sme pojali veľmi aktuálne pre dnešok v podtéme - Cirkev a misia.

 

Michal Findra, námestný farár, CZ ECAV Poprad | 6.10.2013

viac

Zborové „dvojdnie“ v Príbovciach

Vyvrcholením osláv 230. výročia založenia samostatného evanjelického a. v. cirkevného zboru v Príbovciach bolo zborové „dvojdnie“ v dňoch 28. a 29. septembra 2013 pri príležitosti prvých služieb Božích konaných v tomto cirkevnom zbore. Zároveň uviedli nový, obnovený erb CZ ECAV Príbovce.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 4.10.2013

viac

Evanjelický kostol v Súľove (včera a dnes...)

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2013 občianske združenie Pod skalami v Súľove v spolupráci s CZ ECAV Súľov 21. – 22. 9. 2013 pripravilo odbornú prednášku a výstavu s predstavením stavby, architektúry a histórie evanjelického kostola v kontexte artikulárnych cirkevných zborov, do ktorých patril aj Súľov.

 

Radoslav Ďurajka, Súľov | 2.10.2013

viac

Posviacka obnoveného Ev. a. v. chrámu Božieho v Partizánskej Ľupči

22. septembra 2013 sa už od skorých ranných hodín niesol Partizánskou Ľupčou slávnostný hlahol zvonov, ktoré pozývali na slávnostnú posviacku obnoveného chrámu Božieho.

 

Zlatica Gulášiová, zborová presbyterka  | 2.10.2013

viac

Stretnutie veriacich z artikulárnych cirkevných zborov vo Svätom Kríži

V nedeľu 15. septembra 2013 sa v drevenom evanjelickom artikulárnom kostole vo Svätom Kríži uskutočnilo 2. stretnutie veriacich z cirkevných zborov Istebné, Leštiny, Kežmarok, Hronsek a Svätý Kríž − Lazisko, v ktorých sú drevené artikulárne kostoly. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v r. 2012 v CZ Istebné.

 

Daniel Baláž, zborový farár, Svätý Kríž – Lazisko | 23.9.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart