< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Nielen ohňostroj, ale i zvony ohlásili Nový rok

Ako vo svete, tak aj v Závažnej Porube privítali Nový rok 2014 mohutným ohňostrojom a hlaso zvonov. Účastníci novoročného stretnutia v kultúrnom dome najskôr zaspievali štátnu hymnu SR.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 3.1.2014

viac

Adventné spevy spevokolov z Gemera

Druhú adventnú nedeľu sa zišli spevokoly z Gemerského seniorátu v Ev. a. v. chráme Božom v Chyžnom, aby spevom niesli radostnú zvesť o príchode Božieho Syna. Svojimi piesňami v adventom čase pripomenuli poslucháčom podstatu adventu a prichádzajúceho vianočného času.

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ Chyžné | 14.12.2013

viac

Popradčania Davidovi Huszovi

V Ev. a. v. kostole v Poprade sa 24. 11. 2014 uskutočnili slávnostné služby Božie na pripomienku 200. výročia narodenia cirkevného inšpektora a mecéna cirkevného zboru Davida Husza, ktorého Popradčania volali aj Otec mesta.

 

Zuzana Kollárová, Poprad | 9.12.2013

viac

Spomienka na Milana Rúfusa v rodisku

Prvá adventná nedeľa v roku 2013 pre Cirkevný zbor ECAV Závažná Poruba neznamenala len začiatok nového cirkevného roku, ale aj spomienku na nedožité 85. narodeniny nášho rodáka – básnika Milana Rúfusa.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 2.12.2013

viac

110. výročie posvätenia chrámu vo Vrútkach

Pre nás vrútockých evanjelikov bol 10. november 2013 slávnostný nielen preto, že bola nedeľa, ale ale aj preto, že sa uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti 110. rokov od posvätenia Evanjelického chrámu Božieho Dr. Martina Luthera na Vrútkach.

 

Milina Bubeníková, CZ ECAV Vrútky | 18.11.2013

viac

Spomienka na Dr. Martina Luthera v Sliači

V nedeľu 10. 11. 2013 sme si v Cirkevnom zbore ECAV Hronsek pripomenuli 530. výročie narodenia Dr. Martina Luthera. Spomienka sa konala v rámci služieb Božích v Evanjelickom a. v. kostole v Sliači.

 

Ž. Slancová, CZ ECAV Hronsek | 15.11.2013

viac

Festival sakrálneho umenia v Košiciach

Najväčšou udalosťou košickej kultúrnej jesene je už tradične Festival sakrálneho umenia. V nedeľu 10. 11. 2013 ho otvoril koncert Prague Cello Quartet z Česka v Kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach, na ktorý v nasledujúcich dňoch nadviaže množstvo ďalších podujatí – aj v Ev. a. v. kostole na Mlynskej ulici.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice | 12.11.2013

viac

100. výročie posvätenia chrámu Božieho v Kraľovanoch

19. októbra 2013 uplynulo sto rokov od posvätenia chrámu Božieho v Kraľovanoch. Pri tejto príležitosti sa 20. októbra v 21. nedeľu po Svätej Trojici konali slávnostné služby Božie. Kázňou slova Božieho poslúžil biskup VD Slavomír Sabol.

 

Zuzana Brdiarová, zborová farárka, CZ ECAV Kraľovany | 29.10.2013

viac

Posviacka obnoveného chrámu v Kráľovej Lehote

So slovami vďaky za všetku Božiu lásku, pomoc a Jeho hojné nebeské požehnanie sme vchádzali do nášho kostola v Kráľovej Lehote v slnečné nedeľné ráno 20. 10. 2013. Pripomínali sme si 230. výročie založenia a osamostatnenia od Hýb, 90. výročie príchodu brata farára Jána Dérera, ktorý tu v službe Pánovej verne pôsobil 56 rokov, a ďakovali sme za požehnanie diela obnovy nášho chrámu.

 

Viera Mosná, zborová farárka, CZ ECAV Kráľova Lehota | 28.10.2013

viac

V CZ ECAV Košice-Terasa hostia z Afriky i Liptova

Bohatý na návštevy bol v CZ ECAV Košice Terasa 42. tohtoročný týždeň. Z africkej Tanzánie k nim prišiel duchovný Zak Malakwi, ktorý počas 20. nedele po Svätej Trojici poslúžil i Božím slovom.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice-Terasa  | 23.10.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart