< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Seniorálne stretnutie mužov v Jelšave

Seniorálne stretnutie mužov Gemerského seniorátu v Jelšave sa uskutočnilo v nedeľu 17. júna o 15.00 hod. v Ev. chráme Božom v Jelšave. Prítomných uvítal námestný farár Mgr. Ivan Bojna, následne sa im prihovoril zborový dozorca MVDr. Milan Kolesár.

 

Z prednášky spracoval: Mgr. Ivan Bojna | 13.7.2018

viac

Filiálny deň v Turčianskych Kľačanoch

Evanjelici v Turčianskych Kľačanoch, filiálke Cirkevného zboru ECAV Sučany, sa v nedeľu 1. júla 2018 zišli na 2. ročníku filiálneho dňa, na ktorý pozvali aj známeho herca a recitátora, zaslúžilého umelca Juraja Sarvaša.

 

Edita Škodová, Turčianske Kľačany | 5.7.2018

viac

Zlatá a diamantová konfirmácia v Rakovnici

V 2. nedeľu po Svätej Trojici 10. júna 2018 sme sa na slávnostných službách Božích vo filiálke Rakovnica stretli za prítomnosti 14 konfirmandov z konfirmačných ročníkov 1958 a 1968 z Rožňavského Bystrého a Rakovnice.

 

Zuzana Poláková, administrátorka CZ Rožňavské Bystré | 15.6.2018

viac

Spomienkové služby Božie v Ilave

Na sviatok Svätej Trojice 27. mája 2018 sa v Ilave konali už tradičné spomienkové služby Božie pri 56. výročí súdnych procesov s evanjelickými farármi a biskupmi. Božím slovom sa veriacim prihovoril brat biskup ZD Milan Krivda.

 

Ľubica Juríčková, poddozorkyňa, CZ ECAV Považská Bystrica | 4.6.2018

viac

V Príbovciach mládež vystriedala dospelosť

V Ev. a. v. kostole v Príbovciach tradične na Sviatok Svätej Trojice, ktorý tento rok pripadol na 27. mája 2018, potvrdzujú konfirmandi svoju krstnú zmluvu. Tento rok sa v tento deň na jubilejnej slávnosti „zlatej konfirmácie“ rokoch stretli jubilujúci konfirmandi.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 4.6.2018

viac

Gemer na návšteve Tatranského seniorátu

Slnečnú sobotu 19. mája 2018 využili veriaci Gemerského seniorátu na návštevu starobylého mesta Kežmarok, klenotnice kultúrnych pamiatok, ako i malebnej podtatranskej obce Batizovce.

 

Zuzana Poláková, zborová farárka, CZ Gemerská Poloma | 29.5.2018

viac

Spomienkové služby Božie v Gerlachove

V 3. nedeľu po Veľkej noci 22. 4. 2018 sa v chráme Božom v Gerlachove v CZ ECAV Batizovce konali spomienkové služby Božie za účasti dôstojného brata generálneho biskupa doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., a bol zasadený Strom reformácie č. 260.

 

Miroslav Maťo, zborový farár, CZ Batizovce | 14.5.2018

viac

Prednáškové popoludnie v Príbovciach

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Príbovce v spolupráci s iniciatívou Za lepšie Príbovce zorganizoval 29. apríla 2018 prednáškové popoludnie na tému „Život ženy v dnešných časoch“.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 5.5.2018

viac

Príbovská jar 2018

Do tradičného kolobehu kultúrnych podujatí organizovaných v obci Príbovce už neodmysliteľne patrí aj literárno-hudobné pásmo s názvom „Príbovská jar“, ktoré sa uskutočnilo 22. apríla 2018.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 5.5.2018

viac

Sľub presbyterov v Príbovciach

V nedeľu 15. 4. 2018, teda presne po šiestich rokoch, sa uskutočnili v ECAV Príbovce slávnostné služby Božie, počas ktorých odovzdali do rúk Pánových štyroch novozvolených funkcionárov cirkevného zboru, ktorí zároveň zložili aj sľub.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 19.4.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart