< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

V Mengusovciach v znamení Božej oslavy

Tohtoročný jún v CZ ECAV Mengusovce sme Pánu Bohu ďakovali za Jeho požehnanie − 1. júna 2014 si matkocirkev Mengusovce spolu s dcérocirkvami Lučivná a Štôla pripomenuli 60. výročie zriadenia kňazskej stanice a potvrdenia osamostatnenia zboru.

 

Tibor Molnár, zborový farár, CZ ECAV Mengusovce | 8.8.2014

viac

Rozlúčka s dobrovoľníkmi v Záriečí

V nedeľu 27. júla 2014 sme sa na hlavných službách Božích v Záriečí rozlúčili s našimi priateľmi – dobrovoľníkmi z Nemecka Sárou a Sebastianom Petrichovcami.

 

Tatiana Eštoková, Martin Melišík, www.ecav.zariecie.sk | 5.8.2014

viac

Nový kazateľ v Giraltovciach

Buď vítaný, nový pastier , tu dnes medzi nami... V tomto duchu sa niesli služby Božie v prvú augustovú nedeľu v evanjelických chrámoch v Giraltovciach a Železníku. S radostným očakávaním a s nádejou v srdci sme privítali nášho nového zborového farára Mgr. Martina Fečka.

 

Anna Mitaľová, Giraltovce | 5.8.2014

viac

Zborový deň CZ ECAV Žilina 2014

V našich koncoročných hodnoteniach zborových podujatí sa na popredných miestach s vysokou pravidelnosťou objavujú podujatia, kde sú spolu členovia cirkevného zboru zastúpení všetkými generáciami. Jedinečné miesto v rebríčku má zborový deň, ktorý má v cirkevnom zbore v Žiline viacročnú tradíciu.

 

Marián Kaňuch, zborový farár, CZ ECAV Žilina | 22.7.2014

viac

Zborový deň CZ ECAV Martin

Dňa 6. júla 2014 sme v našom cirkevnom zbore v Martine opäť prežívali na Memorandovom námestí požehnaný čas pri zborovom dni. Stretli sme sa pri tejto príležitosti už piatykrát. Tohtoročná téma sa niesla v znamení hľadania evanjelicko-kresťanskej identity.

 

Milan Kubík, zborový farár CZ Martin | 21.7.2014

viac

Pripomenutie 65. výročia konfirmácie

Dlhoročný martinský kňaz Ľudovít Vajdička patril medzi príkladných evanjelických farárov, ktorí sa stali symbolom odporu proti ateistickému režimu. Práve v období jeho pôsobenia v Martine bolo konfirmovaných 92 mladých ľudí, ktorí napriek nepriaznivým politickým okolnostiam túžili verne nasledovať Krista a patriť do evanjelického spoločenstva veriacich.

 

Hedwiga Tkáčová, Martin | 17.7.2014

viac

Posviacka evanjelickej modlitebne v Krmeši

História CZ ECAV Partizánska Ľupča sa píše už 490 rokov. Sviatok apoštolov Petra a Pavla 29. júna 2014 sa v tejto histórii stal výnimočným. Ani nie rok po posviacke opraveného matkocirkevného chrámu v Partizánskej Ľupči sa konala posviacka nového bohoslužobného miesta - evanjelickej modlitebne v Krmeši.

 

Ján Molčan, zborový farár | 8.7.2014

viac

Zlatá konfirmácia v Závažnej Porube

Hoci v tomto roku ku konfirmácii nepristúpilo ani jedno štrnásťročné dieťa zo Závažnej Poruby, predsa prvá júlová nedeľa 2014 sa stala sviatkom pre celý cirkevný zbor. Pätnásť zlatých konfirmandov poďakovalo Pánu Bohu, že ich priviedol až k tomuto dňu.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 7.7.2014

viac

Duchajovej jablonka v Lazoch pod M.

V sobotu 7. júna 2014 sa v Lazoch pod Makytou konal I. ročník stretnutia žiakov ZŠ a SŠ regiónu Považie zameraného na rozvoj ich umeleckého nadania, konaného pri príležitosti 134. výročia narodenia výtvarnej umelkyne a osvetovej pracovníčky, rodáčky z Lazov pod Makytou Želmíry Duchajovej-Švehlovej.

 

Peter Fabok, zborový farár, Lazy pod Makytou | 17.6.2014

viac

Pastorálna konferencia farárov TUS

V pondelok 9. júna 2014 sa na pôde CZ ECAV Lazy pod Makytou konala seniorátna pastorálna konferencia farárov Turčianskeho seniorátu.Na úvod stretnutia poslúžil v kostole biblickým príhovorom farár Ondrej Rišiaň z Púchova.

 

Peter Fabok, zborový farár, Lazy pod Makytou | 16.6.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart