< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

V Jelšave si uctili pamiatku Pavla Valaského

CZ ECAV Jelšava v spolupráci s Mestom Jelšava si 20. 9. 2014 pripomenuli 190. výročie úmrtia Pavla Jána Valaského. Na slávnostiach sa zúčastnili generálny biskup Miloš Klátik, biskup VD Slavomír Sabol, senior v. v. Michal Hudák a farárka Ľubica Sobanská, ktorí tu pôsobili po 12 rokov, ako aj hostia z Baďana a zo Slovenského Komlóša.

 

Valéria Spišáková, Jelšava | 11.10.2014

viac

Tri výročia v Žehni

Cirkevný zbor ECAV Žehňa počas troch septembrových nedieľ prežíval slávnostné chvíle. Cirkevníci si na slávnostných službách Božích pripomenuli postupne tri významné výročia.

 

Marta Kapitáňová, CZ ECAV Žehňa | 6.10.2014

viac

Cirkevný zbor v Partizánskej Ľupči má nové bohoslužobné miesto v Potoku

Vznešená sestra seniorka LOS Mgr. Katarínou Hudákovou 7. 9. 2014 posvätila novú modlitebňu v liptovskej obci Potok, ktorá je jednou z najmenších filiálok ľupčianskeho cirkevného zboru a jedinou obcou v Ružomberskom okrese, kde sú v prevahe evanjelici. Z celkového počtu 112 obyvateľov sa do CZ Partizánska Ľupča hlási 82 členov.

 

Ján Molčan, zborový farár, CZ ECAV Partizánska Ľupča | 6.10.2014

viac

Zborový deň košických evanjelikov

Už dvanásť rokov delí členov CZ ECAV Košice-Terasa od vzniku tohto mladého cirkevného zboru. Výročie sa stalo príležitosťou spomenúť v nedeľu 28. septembra 2014 na začiatky i míľniky doterajšej cesty.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice-Terasa | 2.10.2014

viac

Zomrela Agneša Kalinová, absolventka EKG

Vo štvrtok 18. 9. 2014 priniesli slovenské a české médiá smutnú správu o smrti Agneše Kalinovej, významnej slovenskej osobnosti. Pripomíname si ju i ako absolventku Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove.

 

Andrea Hanzová, EKG v Prešove | 22.9.2014

viac

Zborové dni 2014 v CZ ECAV Soľ

Od 5. do 7. septembra 2014 sa v cirkevnom zbore v Soli konali každoročné zborové dni. Po tri dni sa veriaci stretávali, aby sa upevnili a utvrdili v uistení, že Boh prijíma naozaj každého.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 18.9.2014

viac

V Závažnej Porube pred začiatkom šk. roka

Deti, žiaci, študenti, pedagógovia i rodičia v Ev. a. v kostole v Závažnej Porube sa na službách Božích sklonili pred Hospodinom. Spoločne Mu poďakovali za všetko, čo prežili v čase voľna a odpočinku, a prosili o hojné požehnanie v nastávajúcom školskom roku 2014/2015.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 2.9.2014

viac

KRT – Krátky rodinný tábor v Žiline

Keď sa spomenie KRT, mnohí spozornejú. Aj v našom žilinskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore. Nie je však reč o nepríjemnom tvorovi, ktorý si robí cestičky pod zemou, ale o vynikajúcej akcii určenej pre všetky generácie nášho zboru. Dovoľte, aby som vám predstavila Krátky rodinný tábor.

 

Katarína Cisáriková, CZ ECAV Žilina | 27.8.2014

viac

Dištriktuálny deň VD v Martine

Dištriktuálny deň Východného dištriktu sa uskutočnil 27. júla 2014 v ŠH Podháj v Martine. Na slávnostných služieb Božích kázal biskup VD Slavomír Sabol. Pozdrav za Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdal generálny biskup Miloš Klátik.

 

-mk-, EPST č. 33/2014 z 13. 8. 2014 | 19.8.2014

viac

Zborový deň vo Vrútkach

Dňa 8. júna 2014 sme sa stretli v našom Ev. a. v. chráme Božom Dr. M. Luthera vo Vrútkach, aby sme si užili náš zborový deň: deň rodiny - deň povzbudenia - deň radosti z viery v Pána.

 

Marián Krivuš, zborový farár, CZ ECAV Vrútky | 8.8.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart