< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Slávnostné služby Božie k180. výročiu narodenia Samuela Webera

Vo 4. nedeľu po Veľkej noci 3. mája 2015 si v CZ ECAV Spišská Belá na slávnostných službách Božích pripomenuli 180. výročie narodenia Samuela Webera, evanjelického kňaza, spišského polyhistora a historika, milovníka prírody, hospodára, pomocníka všetkým, ktorí to potrebovali.

 

Ján Pieger, CZ ECAV Spišská Belá | 7.5.2015

viac

V Štrbe si pripomenuli Ľ. Markušovského

Piatkové popoludnie 24. apríla 2015 v Štrbe venovali 200. výročiu narodenia MUDr. Ľudovíta Markušovského. Súčasťou podujatia boli služby Božie v evanjelickom chráme, ktoré mal biskup Východného dištriktu ECAV Slavomír Sabol.

 

Ľubomíra Otčenášová, pracovníčka Obecného úradu v Štrbe | 29.4.2015

viac

Požehnaný koncert v Boliarove

V nedeľu 26. apríla 2015 popoludní sa v Cirkevnom zbore ECAV Rankovce v preplnenom evanjelickom kostole v Boliarove konal koncert hudobných telies a hudobníkov.

 

Ľuboslav Beňo, zborový farár, CZ ECAV Rankovce | 27.4.2015

viac

Pôstne stretnutie dôchodcov v Giraltovciach

Evanjelický cirkevný zbor v Giraltovciach pripravil pod vedením zborového farára Mgr. Martina Fečka pôstne stretnutie dôchodcov v dňoch 20. − 21. marca 2015 v Železníku a Giraltovciach.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 25.3.2015

viac

Návšteva generálneho biskupa v Žiline

Prvá pôstna nedeľa 22. februára 2015 sa v Žiline začala vzácne a požehnane. Na službách Božích sme privítali vzácneho hosťa: brat generálny biskup Miloš Klátik prijal pozvanie cirkevného zboru a prišiel nás povzbudiť zvesťou slova Božieho.

 

Marián Kaňuch, zborový farár, senior TUS | 27.2.2015

viac

Deň pokánia v Závažnej Porube

Je to sedemdesiat rokov, čo sa v Závažnej Porube 2. februára 1945 zastavil front. Boje o Liptovský Mikuláš trvali desať týždňov. Aby sa zabránilo stratám na ľudských životoch, bola vyhlásená evakuácia všetkého obyvateľstva obce.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 17.2.2015

viac

Fašianový večierok v Giraltovciach

Fašiangy – čas zábav a veselosti, tak sa to traduje už od minulosti. Na svoju históriou môžeme byť právom hrdí a zvyky našich predkov sú aj pre nás príkladom života ku ktorému sa môžeme vždy vrátiť. Načrieť do našej národnej histórie a usporiadať fašiangový večierok sa rozhodol aj náš CZ ECAV Giraltovce pod vedením zborového farára Martina Fečka.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 17.2.2015

viac

Turnaj o Pohár Augusta Roya 2015

V sobotu 17. 1. sa v priestoroch ZŠ Lazy pod Makytou konal III. ročník stolnotenisového turnaja a v sobotu 24. 1. zas I. ročník šachového turnaja o Pohár Augusta Roya. Podujatie sa organizuje na počesť rodáka, evanjelického farára , národného buditeľa, otca Kristíny a Márie Royových - Augusta Roya (18. 1. 1822 Lazy pod Makytou − 16. 6. 1884 Stará Turá).

 

Peter Fabok, zborový farár, CZ ECAV Lazy pod M. | 3.2.2015

viac

Inštalácia seniora a úvod dozorcu Turčianskeho seniorátu

Nové predsedníctvo Turčianskeho seniorátu si za deň svojho uvedenia do služby zvolilo práve 1. nedeľu po Zjavení – Nedeľu misie 11. januára 2015. Zborová farárka Oľga Kaňuchová na pôde evanjelického cirkevného zboru v Žiline privítala emeritného biskupa Júliusa Fila, predsedníctvo Východného dištriktu, predsedníctva seniorátov, predsedníctva cirkevných zborov a široké kresťanské zhromaždenie.

 

Hedwiga Tkáčová  | 26.1.2015

viac

Novoročné stretnutie evanjelických duchovných, primátorov a starostov

V piatok 9. januára 2015 popoludní sa v Dvorane Starého kolégia v Prešove stretlo cca 70 evanjelických duchovných, primátorov a starostov Východného dištriktu.

 

Emília Mihočová, tajomníčka pre vnútornú misiu VD, misia@vychodnydistrikt.sk  | 14.1.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart