< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Jána Lajčiaka si pripomenuli vo Vyšnej Boci

V nedeľu 2. augusta 2015 o 14.00 hod sa v Evanjelickom kostole vo Vyšnej Boci (CZ ECAV Kráľova Lehota) konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 140. výročia narodenia ThDr. PhDr. Jána Lajčiaka a 230. výročia pamiatky posvätenia chrámu.

 

Viera Mosná, zborová farárka, CZ ECAV Kráľova Lehota | 7.8.2015

viac

Jana Husa si pripomenuli v Partizánskej Ľupči

600. výročie upálenia Majstra Jana Husa zasvätil Cirkevný zbor ECAV Partizánska Ľupča 6. júla tohto roku hodinovým zvonením všetkých zvonov a službami Božími na Prednej Magure.

 

Ján Molčan, zborový farár , CZ ECAV Partizánska Ľupča | 30.7.2015

viac

Rozlúčka s farármi v Turanoch

V nedeľu 12. júla 2015 sme sa na službách Božích v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Turanoch rozlúčili so zborovými farármi − manželmi Vargovčákovcami.

 

Viera Jarošová, zborová dozorkyňa, CZ ECAV Turany | 15.7.2015

viac

Spomienkové služby Božie v Dobšinej

Na 4. nedeľu po Svätej Trojici 28. júna 2015 si veriaci v CZ ECAV Dobšiná za účasti dôstojného brata generálneho biskupa doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., predsedu miestnej organizácie Karpatsko-nemeckého spolku, primátora a poslancov mesta Dobšiná, ako aj širšej verejnosti pripomenuli 70. výročie tzv. přerovskej tragédie.

 

Radovan Gdovin, zborový farár, CZ ECAV Dobšiná | 30.6.2015

viac

Zborový deň žilinských evanjelikov

Raz za rok, v júni, sa služby Božie v evanjelickom cirkevnom zbore v Žiline konajú pod stanom. Dôvodom voľby netradičného miesta je skutočnosť, že počas jednej júnovej nedele sa v tomto cirkevnom zbore koná zborový deň.

 

Zuzana Šimková, mediálny výbor CZ ECAV Žilina; Marián Kaňuch, zborový farár CZ ECAV Žilina | 25.6.2015

viac

V Závažnej Porube konfirmovali futbalisti

V tomto roku pristúpilo v cirkevnom zbore v Závažnej Porube 14. júna 2015 ku konfirmácii sedem futbalistov. Títo chlapci potvrdili krstnú zmluvu, utvrdili sa vo viere a v milosti Božej. K Večeri Pánovej pristúpilo aj 14 „zlatých“ konfirmandov.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 16.6.2015

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom dozorcom Mgr. Miroslavom Kortmanom

„Všetko je v Božích rukách!“ To boli posledné slová nášho spolubrata Miroslava Kortmana na nemocničnom lôžku v Žiline, kde dobojoval boj so zákernou chorobou. Mal veľkú túžbu žiť. Pán, žiaľ, rozhodol inak a my sa koríme Jeho svätej vôli, na ktorú nás upomína aj žalmista v 31. žalme: „V Tvojej ruke sú moje časy.“

 

Ľubomír Marcina, diakon, CZ ECAV Považsá Bystrica  | 11.6.2015

viac

Inštalácia zborovej farárky v Spišskej Belej

Sviatok Svätej Trojice 31. mája 2015 bol pre cirkevný zbor v Spišskej Belej požehnaným a sviatočným dňom – bol to deň slávnostného uvedenia do úradu farárky Mgr. Evy Germanovej, PhD. Po službách Božích bol zasadený Strom reformácie č. 87.

 

Ján Pieger, CZ ECAV Spišská Belá | 9.6.2015

viac

Noc modlitieb v Žiline

Prežiť noc na modlitbách mali možnosť veriaci z cirkevného zboru v Žiline tesne pred tohtoročnými svätodušnými sviatkami. Z piatka na sobotu (22. – 23. mája 2015) sa v sídle Turčianskeho seniorátu už po šiestykrát uskutočnila Noc modlitieb.

 

Zuzana Šimková, mediálny výbor CZ ECAV Žilina; Marián Kaňuch, zborový farár CZ ECAV Žilina | 28.5.2015

viac

Slávnosť posvätenia chrámu v Prievidzi

V nedeľu 17. mája 2015 sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 20. výročia posvätenia Evanjelického a. v. chrámu v Prievidzi. Kázňou slova Božieho na nich poslúžil dôstojný brat biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol.

 

Blanka Kostelná, Peter Majerík, CZ ECAV Zemianske Kostoľany  | 18.5.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart