< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Chrám Boží v Púchove

V nedeľu 27. septembra 2015 sme si pripomenuli pamiatku posvätenia nášho chrámu Božieho. Je to 135 rokov, čo generácie kresťanov prichádzajú na toto miesto počúvať Božie slovo, modliť sa.

 

Lenka Rišiaňová, evanjelická farárka, CZ ECAV Púchov | 7.10.2015

viac

Zborový výlet CZ Soľ 2015

Každoročne sa v našom CZ konajú viaceré aktivity, ktoré majú posilniť našu osobnú vieru a utužiť spoločenstvo veriacich. Nemáme však túžbu stretávať sa iba s domácimi, ale chceme poznávať aj iné CZ. Túto túžbu už niekoľko rokov napĺňame formou zborových výletov. Tento rok sme cez víkend 26. − 27. 9. 2015 spoznávali okolie Myjavy.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 2.10.2015

viac

Posviacka obnoveného chrámu v Chmeľove

V 16. nedeľu po Svätej Trojici 20. 9. 2015 počas slávnostných služieb Božích brat biskup VD ECAV na Slovensku Slavomír Sabol posvätil obnovené časti Evanjelického chrámu Božieho v Chmeľove.

 

Jana Kaňuchová, členka VMV  | 2.10.2015

viac

Neformálne stretnutie v Žiline

Na podnet predsedníctva Turčianskeho seniorátu sa 15. 9. 2015 uskutočnilo v Žiline neformálne stretnutie neordinovaných služobníkov z cirkevných zborov. Cieľom bolo vytvoriť neformálne bratsko-sesterské priateľské spoločenstvo. Najhorlivejším bratom a sestrám z cirkevných zborov sme sa chceli takýmto spôsobom poďakovať za ich oddanosť Pánu Bohu v službe pre cirkev.

 

Ján Beňuch, dozorca CZ ECAV Žilina, seniorálny dozorca TUS | 1.10.2015

viac

Zborové dni 2015 v Soli

Už tradične prelom augusta a septembra patrí v CZ ECAV Soľ zborovým dňom. Tento rok ich nosnou témou bol biblický verš: „Ty, Pane, založil si zem na počiatku, a nebesá sú dielom Tvojich rúk; ony sa pominú, ale Ty zostávaš.“ (Žid 1, 10 – 11) Tieto slová sa niesli zborovými dňami 4. – 6. septembra 2015.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 17.9.2015

viac

Odhalenie pamätnej tabule Ondrejovi Šimekovi

Pred Obecným úradom v Batizovciach sa 29. augusta 2015 pri príležitosti 71. výročia SNP uskutočnil slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule evanjelickému farárovi Ondrejovi Šimekovi (1912 − 1996).

 

Mária Sýkorová, rod. Šimeková, Bratislava | 7.9.2015

viac

Zborový deň 2015 na Vrútkach

V nedeľu 21. júna 2015 sme v cirkevnom zbore na Vrútkach mali ďalší zborový deň. A prežili sme ho, ako sa patrí na veľkú rodinu Božích detí, vo veľkom štýle.

 

Marián Krivuš , zborový farár, CZ ECAV Vrútky | 27.8.2015

viac

Prvá zlatá konfirmácia v Spišskej Belej

V 11. nedeľu po Svätej Trojici 16. augusta 2015 sa slávnostné služby Božie v Spišskej Belej po prvýkrát v našom cirkevnom zbore konali v duchu „zlatej konfirmácie“, a to za účasti vtedajšieho konfirmujúceho farára Jána Pavloviča.

 

Valéria Králiková, CZ ECAV Spišská Belá | 26.8.2015

viac

Čo priniesol rok pôsobenia v Giraltovciach

3. augusta 2015 uplynul rok, čo do nášho zboru po odchode brata farára Mgr. Jozefa Juházyho do dôchodku prišiel nový zborový farár Mgr. Martin Fečko. Jeho príchodu predchádzal modlitebný zápas a pozvanie od predsedníctva zboru.

 

Ružena Polohová, CZ ECAV Giraltovce  | 20.8.2015

viac

V Jelšave si pripomenuli S. Ferjenčíka

Na službách Božích v nedeľu 26. júla 2015 v Evanjelickom a. v. kostole v Jelšave si veriaci aj obyvatelia mesta pripomenuli 160. výročie úmrtia Samuela Ferjenčíka, významného evanjelického kňaza, konseniora, gemerského seniora, publicistu, meteorológa a ovocinára.

 

Alena Sabonová, CZ ECAV Jelšava | 12.8.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart