< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Pred Vianocami v Gemerskej Polome

Adventné obdobie je prípravou na prichádzajúce vianočné sviatky. Tento čas sme v Gemerskej Polome 9. decembra 2015 spoločne prežili ako Božia rodina pri programe „Vianoce maľované pieskom“.

 

Janka Maťová, zborová farárka, CZ ECAV Gemerská Poloma | 11.12.2015

viac

S vianočnou radosťou už po 5-krát v Srbsku

Do projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“ pre deti v sociálne slabších rodinách v Srbsku sa okrem CZ ECAV Podlužany, ktorý projekt pred piatimi rokmi odštartoval, sa tento rok zapojili zas ďalšie naše cirkevné zbory.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár v Podlužanoch  | 9.12.2015

viac

V Soli sa pripravovali na advent

Každý rok pred adventom na stretnutí žien v Cirkevnom zbore ECAV Soľ spoločne pripravujeme adventné vence. Tento rok sme sa zišli na fare 23. novembra za hojnej účasti sestier zo zboru. Adventné venčeky si pripravovali aj deti na detskej besiedke.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 1.12.2015

viac

Poďakovanie zborovej dozorkyni

V nedeľu 25. októbra 2015 počas služieb Božích sa predsedníctvo vranovského cirkevného zboru v mene všetkých svojich členov poďakovalo sestre Libuši Ondičovej za jej 22 rokov trvajúcu službu vo funkcii zborovej dozorkyne.

 

Slavomír Gallo, ev. a. v. farár v. v., Vranov nad Topľou | 1.12.2015

viac

Slávnosť inštalácie vo Vranove nad Topľou

23. nedeľa po Svätej Trojici 8. novembra 2015 bola pre cirkevný zbor vo Vranove nad Topľou mimoriadna: na slávnostných službách Božích bol za zborového farára inštalovaný Mgr. Martin Vargovčák.

 

Danka Roziková, presbyterka CZ ECAV Vranov nad Topľou | 20.11.2015

viac

Zborová slávnosť vo Švábovciach

V 19. nedeľu po Sv. Trojici 18. 10. 2015 sme si slávnostnými službami Božími pripomenuli 45. výročie posvätenia chrámu Božieho vo Švábovciach a 5. výročie založenia Evanjelickej materskej školy vo Švábovciach. Kázňou nám poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Matúš Korenko a Júlia Slavkovská, dorastenci CZ ECAV Švábovce | 29.10.2015

viac

Rozdelení, a predsa spolu – v Súľove...

V 20. nedeľu po Sv. Trojici 18. 10. 2015 si slávnostnými službami Božími pripomenuli 60. výročie odčlenenia CZ ECAV Súľov od Rajca. Kázňou poslúžil senior TUS Marián Kaňuch a programom žilinský spevokol. Zúčastnili sa i veriaci z Rajca a zo Žiliny.

 

Radoslav Ďurajka, CZ ECAV Súľov | 23.10.2015

viac

Seniorálne stretnutie mužov a žien ŠZS

Vo Sveržove (CZ ECAV Zlaté) sa 27. 9. 2015 konalo seniorálne stretnutie mužov a žien Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Zúčastnilo sa na ňom asi 50 mužov, 300 žien a 10 detí, o ktoré sa starali dievčatá z besiedky CZ Prešov.

 

Anna Činčuráková Tipulová, kaplánka CZ Kuková, koordinátorka práce SEŽ ŠZS | 15.10.2015

viac

Seniorálne stretnutie mamičiek ŠZS

Víkend 26. – 27. 9. 2015 bol pre Šarišsko-zemplínsky seniorát požehnaný, pretože sa počas neho konali dve veľké stretnutia. V sobotu popoludní 26. 9. 2015 to bolo seniorálne stretnutie mamičiek s témou „Deti a disciplína vo výchove, ktoré sa konalo na fare v Hanušovciach nad Topľou.

 

Anna Činčuráková Tipulová, kaplánka CZ Kuková, koordinátorka práce SEŽ ŠZS | 15.10.2015

viac

Z b o r o v ý d e ň v Gi r a l t o v ciach

„Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo Vám prikazujem.“ V zmysle týchto slov Jánovho evanjelia 15, 14 CZ ECAV Giraltovce pod vedením nášho farára Martina Fečka pripravil 11. októbra 2015 zborový deň. S radosťou sme u nás privítali aj bratov a sestry z CZ ECAV Spišská Belá s ich farárkou Evou Germanovou.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 13.10.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart