< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Posledná rozlúčka s Boženou Marcinovou

Evanjelický chrám Boží v Púchove sa stal v stredu 15. júna 2016 miestom pohrebnej rozlúčky so sestrou Boženou Marcinovou, rod. Pajtášovou, ktorá slúžila svojimi darmi takmer 21 rokov v CZ ECAV Košeca a 20 rokov v SED Košeca.

 

Marcel Breče, riaditeľ SED Košeca | 24.6.2016

viac

Cena mesta Považská Bystrica

Najvyššie verejné ocenenie – Cenu mesta Považská Bystrica – prevzala z rúk primátora mesta doc. Dr. Karola Janasa sestra PhDr. Ľubica Juríčková, poddozorkyňa CZ ECAV Považská Bystrica za neúnavnú dlhoročnú pedagogicko-výchovnú činnosť a rozvoj duchovných hodnô.

 

Ľubomír Marcina, zborový diakon, CZ ECAV Považská Bystrica | 24.6.2016

viac

Zo stretnutia žien Turčianskeho seniorátu

Prvú nedeľu po Svätej Trojici 29. mája 2016 sa v cirkevnom zbore vo Vrútkach uskutočnilo stretnutie žien Turčianskeho seniorátu. Stretnutie sa začalo popoludní službami Božími v domácom chráme Božom.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 6.6.2016

viac

Inštalácia zborového farára v Sučanoch

V cirkevnom zbore v Sučanoch sa v 1. nedeľu po Svätej Trojici 29. mája 2016 konala slávnosť inštalácie zborového farára Daniela Beňucha. Inštaloval ho senior Turčianskeho seniorátu Marian Kaňuch.

 

Milena Drímalová, presbyterka, CZ ECAV Sučany | 2.6.2016

viac

Strom reformácie a päť rokov kostola v Krpeľanoch

Dňa 22. mája 2016 si pripomenuli 5. výročie posviacky Ev. a. v. kostola Svätej Trojice v Krpeľanoch. Na slávnostných službách Božích prítomných privítala dozorkyňa Anna Špirková. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Pavel Tomka, zborový farár, CZ ECAV Krpeľany | 26.5.2016

viac

Pohrebná rozlúčka s Mgr. Darinou Basaríkovou

So svojou sestrou farárkou Darinou Basaríkovou sa rozlúčili v Chráme Božom v Mengusovciach v stredu podvečer 4. mája 2016. Pohrebná pobožnosť sa konala vo štvrtok 5. mája 2016 v Chráme Svätej Trojice v Prešove.

 

Slavomír Gallo, námestný farár, CZ ECAV Vranov n/T  | 13.5.2016

viac

Oslava Dňa matiek v Prievidzi

Prvá májová nedeľa je spojená s oslavou materstva. V tomto roku sme sa rozhodli, že spojíme oslavu Pána Boha a oslavu materského požehnania do jedného celku, a tak služby Božie v Prievidzi sa 8. mája 2016 niesli hlavne v znamení ďakovania za dar materstva.

 

Peter Majerík, CZ ECAV Zemianske Kostoľany | 13.5.2016

viac

Chrámový koncert v Príbovciach

Dňa 7. mája 2016 sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal chrámový koncert s cieľom oslavovať krásu Božieho diela v podobe hudby a umenia.

 

Ľubomír Žila , CZ ECAV Príbovce | 13.5.2016

viac

Inštalácia zborovej farárky v Púchove

Prvý máj v tomto roku pripadol na nedeľu. Pre nás kresťanov je nedeľa deň odpočinku, keď sa máme zastaviť, oddýchnuť si. Máme sa tešiť z Božieho požehnania, ktoré nám bolo dopriate pri práci a námahe. Pre náš púchovský evanjelický cirkevný zbor to bol i deň inštalácie zborovej farárky Mgr. Lenky Rišiaňovej.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 12.5.2016

viac

Na potulkách Bardejovom...

Dňa 3. 4. 2016, v 1. nedeľu po Veľkej noci, 23 veriacich z CZ Rožňavské Bystré a fílie Rakovnica i z CZ Rožňava navštívilo spolu so seniorálnou kaplánkou Zuzanou Polákovou a seniorálnym dozorcom GES Jánom Štefanom „perlu Šariša“ - mesto Bardejov.

 

Marta Lajčáková, dozorkyňa CZ ECAV Rožňavské Bystré  | 11.4.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart