< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Slávnosti k 380. výročiu Cithary sanctorum

„S veľkou pokorou a úctou si pripomíname 380. výročie vydania Cithary sanctorum, knihy, ktorá sprevádzala, okrem tých najmladších, takmer každého z nás.“ Týmito slovami začal slávnostné služby Božie v liptovskomikulášskom kostole 4. septembra 2016 brat farár Marián Bochnička.

 

Veronika Motýľová, Ján Blcháč ml., www.ecavlm.sk | 26.9.2016

viac

300. výročie vzniku CZ Giraltovce

Pri príležitosti 300. výročie vzniku evanjelického cirkevného zboru v Giraltovciach sa domáci cirkevníci a početní hostia stretli 18. septembra 2016 na zborovom dni.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 22.9.2016

viac

Neformálne stretnutie neordinovaných Turčianskeho seniorátu v Žiline

Dňa 15. 9. 2016, presne po roku, sa v Žiline uskutočnilo ďalšie neformálne stretnutie neordinovaných služobníkov z cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu (TUS).

 

Ján Beňuch, seniorálny dozorca TUS | 22.9.2016

viac

Z Dištriktuálneho dňa VD 2016

Tie cirkevné zbory, ktoré ešte nestratili túžbu stretnúť sa aspoň raz v roku aj na dištriktuálnej úrovni, pozval Biskupský úrad VD 4. septembra 2016 do Poprad-Arény na Dištriktuálny deň VD. Hlavná téma tohtoročného dištriktuálneho dňa znela: Voda, čo ma drží nad vodou.

 

Emília Mihočová-Kmecová, tajomníčka pre misiu VD ECAV, misia(at)vdecav.sk | 21.9.2016

viac

Zborové dni Soľ 2016

Veľkou udalosťou v duchovnom živote cirkevného zboru v Soli sú zborové dni. Tradične sa konajú vždy pred začiatkom školského roka, tentoraz od 2. do 4. septembra 2016. Ústrednou témou bol biblický verš: „Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čo ti srdce túži.“ (Ž 37, 4)

 

ZZuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 20.9.2016

viac

Zborový deň pod Belianskymi Tatrami

V nedeľu 21. augusta 2016 sa v Cirkevnom zbore ECAV Spišská Belá uskutočnil zborový deň pri príležitosti 110. výročia posviacky chrámu Božieho v Tatranskej Kotline.

 

Eva Germanová, zborová farárka, CZ ECAV Spišská Belá | 30.8.2016

viac

200. výročie posviacky chrámu v Košiciach

Na slávnostných službách Božích v nedeľu 14. augusta 2016 si členovia Evanjelického a. v. cirkevného zboru Košice pripomenuli významné 200. výročie posviacky svojho Evanjelického a. v. chrámu Božieho na Mlynskej ulici v Košiciach.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice | 18.8.2016

viac

Cena mesta Giraltovce J. Juházymu

Pri príležitosti 600.výročia prvej písomnej zmienky o meste Giraltovce predstavitelia mesta udelili Cenu mesta Giraltovce evanjelickému farárovi Mgr. Jozefovi Juházymu za dlhoročnú službu v CZ ECAV Giraltovce. Cenu prevzal z rúk primátora mesta Mgr. Jana Rubisa.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 11.8.2016

viac

Spomienka na ThB. Petra Škodáčka

V sobotu 23. júla 2016 sa v Evanjelickom kostole v Považskej Bystrici stretlo 50 účastníkov – členov Konfederácie politických väzňov Slovenska, aby si uctili požehnanú pamiatku evanjelického kňaza – trpiteľa Petra Škodáčka.

 

Ľubica Juríčková, poddozorkyňa, CZ ECAV Považská Bystric | 28.7.2016

viac

V Príbovciach sa opäť rozhorela Husova vatra

Evanjelici v príbovskom cirkevnom zbore si 6. júla o 21.00 hodine pripomenuli spomienkovým stretnutím Majstra Jana Husa, keďže uplynulo už 601 rokov od jeho upálenia v Kostnici (Nemecko).

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce  | 10.7.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart