< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27>

V Príbovciach o Kataríne von Bora

V nedeľu 14. 10. 2018 počas služieb Božích poďakovali príbovskí evanjelici Pánu Bohu za všetko, čo im tento rok dal. Ďakovali za dar úrody zeme, za každodenný chlieb a za všetko, čím si udržujú svoj telesný život.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 19.10.2018

viac

Cena Ústavu pamäti národa Ľ. Marcinovi

V nedeľu 7. októbra 2018 sa v považskobystrickom evanjelickom kostole konali spomienkové večerné služby Božie, na ktorých slovom Božím na základe textu zo Žid 12, 1 − 2 poslúžil brat administrátor Peter Fabok.

 

Anna Kušnírová, predsedníča SR SED Košeca | 15.10.2018

viac

V Košiciach pribudol evanjelický kostol

V nedeľu 30. septembra 2018 sa konala posviacka nového kostola v Košiciach na Toryskej ulici, ktorý bude slúžiť Cirkevnému zboru ECAV Košice-Terasa, kam patria evanjelici zo západných mestských častí Košíc.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 8.10.2018

viac

Poďakovanie za úrodu v Závažnej Porube

V nedeľu 30. septembra 2018 v Evanjelickom chráme Božom v Závažnej Porube ďakovali Pánu Bohu za požehnanú úrodu zeme.

 

Katarína Devečková, CZ Závažná Poruba | 2.10.2018

viac

„Osobitný príbeh“ v Príbovciach

V Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach sa 21. 9. 2018 konal ďalší z radu koncertov organizovaných s cieľom oslavovať krásu hudby a spevu a prispieť na rekonštrukciu chrámového organa.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 25.9.2018

viac

Spomínali sme na Petra Kellnera Záboja-Hostinského

Sobota 8. septembra 2018 sa v obci niesla v duchu osláv 60. výročia zlúčenia Veľkej a Malej Polomy, ktoré boli spojené so spomienkou na významnú osobnosť našich národných dejín – Petra Kellnera Záboja-Hostinského.

 

Zuzana Poláková, zborová farárka, CZ Gemerská Poloma | 19.9.2018

viac

Zborové dni v CZ Gemerská Poloma

V dňoch 1. a 2. septembra 2018 sa v Cirkevnom zbor ECAV Gemerská Poloma uskutočnili zborové dni pri príležitosti začiatku nového školského roka.

 

Zuzana Poláková, zborová farárka, CZ Gemerská Poloma | 19.9.2018

viac

Kajúci deň v Jelšave

V stredu 26. 7. 2018 zvonili zvony Evanjelického kostola v Jelšave o 12.00 hod. o niečo dlhšie, a to ako spomienka na ničivý požiar v Jelšave pred 189 rokmi. Na 9. nedeľu po Sv. Trojici 29. 7. 2018 sa v Jelšave uskutočnili kajúce služby Božie.

 

Ivan Bojna, námestný farár, CZ Jelšava | 13.9.2018

viac

Požehnaná slávnosť v Rákoši

V sobotu 25. augusta 2018 si v Rákoši pripomenuli 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci Rákoš a 207. výročie posvätenia Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Rákoši.

 

Martina Jesenáková, zborová dozorkyňa, CZ ECAV Nandraž  | 10.9.2018

viac

Zborové dni 2018 v CZ ECAV Soľ

V dňoch 31. augusta až 2. septembra 2018 sa v CZ ECAV Soľ konali zborové dni. Mottom tohtoročných zborových dní bol Ž 42, 2: „Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó, Bože!”

 

Ľuboš Kubačka, zborový farár, konsenior ŠZS | 10.9.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart