< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Päťdesiat rokov v službe Pánu Bohu

Deviata nedeľa po Svätej Trojici (Nedeľa prezieravej múdrosti) 29. júla 2018 sa stala vzácnym dňom nielen pre Vladimíra Pavlíka, zborového farára v CZ ECAV Závažná Poruba, ale aj pre celú evanjelickú cirkev.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 30.7.2018

viac

Inštalácia seniora Gemerského seniorátu

V sobotu 21. júla 2018 sa v chráme Božom v Štítniku rozozvučali zvony, ktoré po 158 rokoch vítali predsedníctvo Východného dištriktu, ako aj predsedníctva cirkevných zborov Gemerského seniorátu na slávnosti inštalácie seniora Gemerského seniorátu Mgr. Radovana Gdovina a úvodu brata seniorálneho dozorcu Mgr. Michala Terraia.

 

Jana Ilčisková, kaplánka, CZ ECAV Štítnik  | 30.7.2018

viac

K prvej písomnej zmienke o Jelšave

Dni mesta Jelšava sa tohto roku konali pri príležitosti 775. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Začali sa v piatok 15. júna 2018 slávnostným večerom v Rímskokatolíckom kostole sv. Petra a sv. Pavla a ukončené boli v nedeľu službami Božími v Evanjelickom kostole v Jelšave.

 

Osvetové centrum vyšehradskej kultúry v Jelšave, Mgr. Ivan Bojna | 27.7.2018

viac

V Príbovciach opäť horela Husova vatra

V tradičnom kolobehu kultúrnych a spomienkových podujatí organizovaných v CZ ECAV Príbovce už tradične patrí spomienkové stretnutie pri zapálenej vatre ako symbole bolestnej a martýrskej smrti majstra Jana Husa v Kostnici (Nemecko).

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 13.7.2018

viac

Seniorálne stretnutie mužov v Jelšave

Seniorálne stretnutie mužov Gemerského seniorátu v Jelšave sa uskutočnilo v nedeľu 17. júna o 15.00 hod. v Ev. chráme Božom v Jelšave. Prítomných uvítal námestný farár Mgr. Ivan Bojna, následne sa im prihovoril zborový dozorca MVDr. Milan Kolesár.

 

Z prednášky spracoval: Mgr. Ivan Bojna | 13.7.2018

viac

Filiálny deň v Turčianskych Kľačanoch

Evanjelici v Turčianskych Kľačanoch, filiálke Cirkevného zboru ECAV Sučany, sa v nedeľu 1. júla 2018 zišli na 2. ročníku filiálneho dňa, na ktorý pozvali aj známeho herca a recitátora, zaslúžilého umelca Juraja Sarvaša.

 

Edita Škodová, Turčianske Kľačany | 5.7.2018

viac

Zlatá a diamantová konfirmácia v Rakovnici

V 2. nedeľu po Svätej Trojici 10. júna 2018 sme sa na slávnostných službách Božích vo filiálke Rakovnica stretli za prítomnosti 14 konfirmandov z konfirmačných ročníkov 1958 a 1968 z Rožňavského Bystrého a Rakovnice.

 

Zuzana Poláková, administrátorka CZ Rožňavské Bystré | 15.6.2018

viac

Spomienkové služby Božie v Ilave

Na sviatok Svätej Trojice 27. mája 2018 sa v Ilave konali už tradičné spomienkové služby Božie pri 56. výročí súdnych procesov s evanjelickými farármi a biskupmi. Božím slovom sa veriacim prihovoril brat biskup ZD Milan Krivda.

 

Ľubica Juríčková, poddozorkyňa, CZ ECAV Považská Bystrica | 4.6.2018

viac

V Príbovciach mládež vystriedala dospelosť

V Ev. a. v. kostole v Príbovciach tradične na Sviatok Svätej Trojice, ktorý tento rok pripadol na 27. mája 2018, potvrdzujú konfirmandi svoju krstnú zmluvu. Tento rok sa v tento deň na jubilejnej slávnosti „zlatej konfirmácie“ rokoch stretli jubilujúci konfirmandi.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 4.6.2018

viac

Gemer na návšteve Tatranského seniorátu

Slnečnú sobotu 19. mája 2018 využili veriaci Gemerského seniorátu na návštevu starobylého mesta Kežmarok, klenotnice kultúrnych pamiatok, ako i malebnej podtatranskej obce Batizovce.

 

Zuzana Poláková, zborová farárka, CZ Gemerská Poloma | 29.5.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart