Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Prijatie na Úrade vlády SR

Predseda vlády SR Peter Pellegrini 23. apríla 2018 prijal na Úrade vlády SR predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností. Za ECAV na Slovensku sa na stretnutí zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.4.2018

viac

12. stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností

Dňa 18. apríla 2018 sa na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Bratislave uskutočnilo v poradí už 12. stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a náboženských spoločností.

 

Dušan Vagaský, riaditel(at)ecav.sk | 25.4.2018

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 20. 4. 2018

Zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku, ktoré sa konalo 20. apríla 2018 v Bratislave, sa začalo stretnutím členov GP a zamestnancov generálneho biskupského úradu (GBÚ) v modlitebni GBÚ na krátkej pobožnosti, kde výkladom slova Božieho poslúžil náhradný člen GP z radov ordinovaných za ZD zborový farár Jaroslav Ďuriš.

 

Dušan Vagaský, riaditel(at)ecav.sk | 25.4.2018

viac

10 rokov SED vo Vranove nad Topľou

V Druhú nedeľu po Veľkej noci 15. apríla 2018 si vranovskí evanjelici na slávnostných službách Božích pripomenuli 10. výročie vzniku Strediska evanjelickej diakonie − denného stacionára Dom diakona Štefana.

 

Jozef Švarbalík, správca SED, Vranov nad Topľou  | 25.4.2018

viac

Spomienka na bratov farárov v Maškovej

V nedeľu 8. apríla 2018 sme si na službách Božích v CZ ECAV Mašková pripomenuli 200. výročie narodenia farára Karola Dedinského. O týždeň, 15. apríla, sme si pripomenuli maškovského rodáka Daniela Maróthyho.

 

Dušan Chovanec, námestný farár, CZ Mašková | 25.4.2018

viac

K 120. výročiu založenia vydavateľstva Tranoscius

Na 2. nedeľu po Veľkej noci 15. apríla 2018 sa v Ev. a. v. kostole v Liptovskom Mikuláši konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 120. výročia založenia vydavateľstva Tranoscius. Služby Božie v priamom prenose vysielala RTVS – Slovenská televízia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.4.2018

viac

Veľkonočný večer slova a hudby

„On vstal z mŕtvych“ − práve táto radostná zvesť sa ozývala v Evanjelickom a. v. chráme Svätej Trojice v Petržalke v nedeľu 15. apríla 2018. Večer slova a hudby pripravili študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

 

Miroslava Ferencová, 2. roč. EBF UK v Bratislave | 19.4.2018

viac

V Sládkovičove sa stretli Pitvarošania a presídlenci z Maďarska

Na podujatí s názvom Pitvarošské dotyky v Sládkovičove 14. apríla 2018 vystúpili členovia budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena a citarovej skupiny Strapce, pôsobiacej pri Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe.

 

www.oslovma.hu | 19.4.2018

viac

Sľub presbyterov v Príbovciach

V nedeľu 15. 4. 2018, teda presne po šiestich rokoch, sa uskutočnili v ECAV Príbovce slávnostné služby Božie, počas ktorých odovzdali do rúk Pánových štyroch novozvolených funkcionárov cirkevného zboru, ktorí zároveň zložili aj sľub.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 19.4.2018

viac

Ministerka ocenila nášho evanjelického a. v. farára a pedagóga

V Dolnom Kubíne sa 10. apríla 2018 konalo slávnostné podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov, na ktorom ministerka školstva Martina Lubyová odovzdala ocenenie 20 najlepším učiteľom a odborným pracovníkom v Žilinskom kraji.

 

Anna Kustrová, CZ ECAV Dolný kubín | 18.4.2018

viac

Otvorený list predsedovi vlády SR

Otvorený list najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a židovských náboženských obcí predsedovi vlády Slovenskej republiky.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 25.4.2018

viac

Zamyslenia na týždeň po 3. nedeli po Veľkej noci 22. apríla 2018

Bratia a sestry,
aj na www.ecav.sk si môžete prečítať zamyslenia našich duchovných z knihy „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2017 – 2018“, ktorá vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.4.2018

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR 25. 4. 2018

Bratia a sestry,
srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) v stredu 25. apríla 2018 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farár plk. ThDr. Marian Bodolló, generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR. Ako kantor poslúži Ján Benka, samostatný referent Ústredia EPS OS a OZ SR.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, biskup(at)ecav.sk | 20.4.2018

viac

SCHEMATIZMUS ECAV NA SLOVENSKU 2018

Bratia farári a sestry farárky,
ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste už poslali overené a doplnené informácie do Schematizmu ECAV 2018. Prosíme Vás, aby ste svoje úradné fotografie v luteráku (portrét) posielali na adresu media@ecav.sk. Vopred ďakujeme!

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.4.2018

viac

Slovo na 3. nedeľu po Veľkej noci 22. 4.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám 22. apríla 2018 na 3. nedeľu Veľkej noci prihovorí Mgr. Jaroslav Kopčok, farár v Hložanoch, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 20.4.2018

viac

POZVANIE na VI. evanjelické cirkevné dni

Milé sestry a vážení bratia!
Srdečne Vás pozývame na VI. evanjelické cirkevné dni − celocirkevné podujatie, ktoré sa bude konať od 29. júna do 1. júla 2018 vo Zvolene pod biblickým heslom „V Tvojich rukách sú naše časy!“ (Ž 31, 16a).

 

Oľga Duchová, vedúca organizačného výboru, tajomnik(at)ecav.sk | 17.4.2018

viac

Farárske skúšky 2018

Farárske skúšky sa budú konať 11. októbra 2018 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25. 8. 2018. Vložené 4. 4. 2018 Prehľad študijnej literatúry a požiadaviek na farársku skúšku 2018
...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 14.4.2018

viac

Nové na ITV - POZVANIE na VI. evanjelické cirkevné dni 2018

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vás v rubrike Kresťanská kultúra generálny biskup Miloš Klátik pozýva na VI. evanjelické cirkevné dni 29. 6. - 1. 7. 2018 do...

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 12.4.2018

viac

Všeobecná pastorálna konferencia 2018

Milí bratia farári, milé sestry farárky,
generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu ECAV 14. mája 2018 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Prihlásiť sa môžete do 7. mája 2018.
Registrácia: od 9.00 hod. do 10.00 hod.
Hlavná prednáška: „Štát a...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 12.4.2018

viac

Evanjelické služby Božie z Košíc 22. 4.

RTVS – SRo v Rádiu Slovensko 22. apríla 2018 o 9.05 hod. odvysiela priamy prenos zo služieb Božích z Ev. a. v. kostola v Košiciach. Kázať bude ev a. v. farár Mgr. Stanislav Kocka. Spievať sa budú piesne z ES č. 214, 475,197, 229, A 57.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 11.4.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart