Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Denný biblický tábor v Spišskej Belej

Tohtoročný detský letný biblický tábor Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Spišská Belá s názvom „Skúška odvahy“ sa konal prvý prázdninový týždeň.

 

Maťka a Veronika Laluhové, CZ ECAV Spišská Belá | 13.8.2018

viac

Pripravuje sa Rok kresťanskej kultúry 2020

Generálny biskup Miloš klátik prijal na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave vojenského ordinára − biskupa Františka Rábeka v súvislosti s pripravovaným Rokom kresťanskej kultúry 2020.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 8.8.2018

viac

Lutherova reformacija a njezin utjecaj na slovački narod

Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Chorvátsku vydala knihu Miloša Klátika Lutherova reformacija a njezin utjecaj na slovački narod (Lutherova reformácia a jej vplyv na slovenský národ).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 8.8.2018

viac

V Púchove spoznávali Danielov príbeh

„ Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja.“ (1Sam 2, 30! Toto heslo bolo biblickým základom pre tohtoročný denný biblický tábor pre deti detskej besiedky v púchovskom evanjelickom zbore, na ktorom sa zúčastnilo pätnásť detí.

 

Emília Luhová, presbyterka, CZ Púchov | 8.8.2018

viac

Spomienka v Košariskách 2018

Dňa 21. júla 2018, presne v deň 138. výročia narodenia generála Milana Rastislav Štefánika, som sa z poverenia pána rektora našej akadémie zúčastnil tejto spomienky s kladeným vencov v Košariskách.

 

Viktor Sabo, dekan EPS, AOS v Lipt. Mikuláši | 7.8.2018

viac

Denný detský tábor AOS 2018

Tak ako je prstov na ruke, tak sme aj my na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom roku začali 5. detský denný tábor duchovnej služby pod názvom: Buď apoštol ako apoštol Pavol“. Tábor sa uskutočnil 9. – 13. júla 2018 v priestoroch akadémie.

 

Viktor Sabo, dekan EPS, AOS v Lipt. Mikuláši | 7.8.2018

viac

Pieta a úcta

Počas poľného sústredeného výcviku kadetov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika vo VO VP Lešť sme spomínali. S pietou a úctou.

 

Viktor Sabo, dekan EPS, AOS v Lipt. Mikuláši | 7.8.2018

viac

Hostia z Austrálie na Slovensku

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 6. júla 2018 na GBÚ v Bratislave zborového dozorcu Slovenského ev. a. v. zboru Krista Pána v Lavertone (teraz Seabrook) v Melbourne (Austrália) Jána Sklenára s manželkou.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 5.8.2018

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Danielom Dudášom

Vo veku 63 rokov nás 26. 7. 2018 opustil náš drahý brat v Pánovi Ježišovi, oltárny spolubrat a priateľ Daniel Dudáš. Pohrebná rozlúčka za prítomnosti manželky Magdalény, syna Daniela s rodinou a ostatných príbuzných sa konala v nedeľu 29. júla 2018 v Ev. a. v. kostole v Budimíre, kde slúžil 34 rokov ako horlivý služobník a nasledovník Pána Ježiša Krista.

 

Monika Beňová, zborová farárka, CZ ECAV Rankovce | 2.8.2018

viac

Detský biblický tábor vo Vrbovom

V dňoch 23. - 27. 7. 2018 sa v CZ Vrbové uskutočnil denný detský biblický tábor, ktorý mal tematický názov "Na ceste". Účastníci tábora mali možnosť spoznávať apoštola Pavla a jeho misijné cesty.

 

Dana Murínová, zborová farárka, CZ ECAV Vrbové | 2.8.2018

viac

Ofera na Svetový luteránsky zväz 19. 8.

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku určilo 12. nedeľu po Svätej Trojici 19. 8. 2018 na povinne vyhlásenú oferu na Svetový luteránsky zväz....

 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 14.8.2018

viac

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2018

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik pozýva ordinovaných bratov a sestry v službe na Teologickú konferenciu 2018 v dňoch 19. - 21. septembra 2018 v Kúpeľoch Nimnica na tému Právo v cirkvi a štáte. Prihláste sa do 31. augusta 2018. Pozvánka;
Ponuka; Prihlasovanie

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 14.8.2018

viac

Nové na ITV - Zostrihy zo VI. evanjelických cirkevných dní 2018

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Kresťanská kultúra prinášame zostrihy z jednotlivých programových blokov v rámci VI. evanjelických cirkevných dní 2018 vo...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 13.8.2018

viac

Zamyslenia na týždeň po 11. nedeli po Svätej Trojici 2018

Bratia a sestry,
aj na www.ecav.sk si môžete prečítať zamyslenia našich duchovných z knihy „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2017 – 2018“, ktorá vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.8.2018

viac

Slovo na 11. nedeľu po Svätej Trojici

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 11. nedeľu po Svätej Trojici 12. 8. 2018 prihovorí Mgr. Branislav Kulík, farár CZ Vojlovica, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 10.8.2018

viac

Oznámenie o výsledku hlasovania vo voľbách na funkciu biskupa ZD ECAV na Slovensku

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku oznamuje, že na základe výsledku hlasovania členov cirkevných zborov na funkciu biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku bol nadpolovičnou väčšinou hlasov členov cirkevných zborov odovzdaných na volebných konventoch zvolený Mgr. Ján Hroboň.

 

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku  | 8.8.2018

viac

Vyhlásenie výsledkov volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku

Podľa rozhodnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku výsledky volieb predsedníctva cirkvi majú byť vyhlásené 5. 8. 2018. GP o tom informovalo listom do cirkevných zborov, ktorý obsahuje aj informácie o 2. kole volieb na generálneho biskupa v dňoch 9. 9. 2018, 16. 9. 2018 alebo 23. 9....

 

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 5.8.2018

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Zuzanou Markovou

Dňa 31. júla 2018 v Pánu usnula vo veku 72 rokov dlhoročná dozorkyňa a kurátorka CZ Piešťany, dcérocirkvi Nová Lehota, Zuzana Marková, rod. Pavlusová. Jej pohreb bude v piatok 3. 8. 2018 o 15.00 hod. na cintoríne v Novej Lehote.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 2.8.2018

viac

Služby Božie na Úrade vlády 8. 8. 2018

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave v stredu 8. augusta 2018 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farár Mgr. Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu. Ako kantorka poslúži sestra Lýdia Veselá, odborná ekonómka na GBÚ. Ďalšie služby Božie budú v stredu 5. 9. 2018.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, biskup(at)ecav.sk | 1.8.2018

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Danielom Dudášom

So zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že Pán života a smrti si 26. 7. 2018 náhle povolal k sebe svojho verného služobníka, brata evanjelického farára, manžela, otca Mgr. Daniela Dudáša vo veku 63 rokov. Pohrebná rozlúčka s ním bude v nedeľu 29. júla 2018 o 13.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Budimíre.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV na Slovensku | 27.7.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart