< | 1 2 3 4 | >

2. nedeľa po Veľkej noci – Misericordias Domini (Nedeľa dobrého Pastiera)

Najmä v túto nedeľu si Boží ľud pripomína veľké skutky Božieho milosrdenstva. V srdciach veriacich ešte doznieva úzkosť, bezmocnosť, hriešnosť a pocit opustenosti pri spomienke na utrpenie a smrť Ježiša Krista. Toto všetko však Ježiš Kristus premohol svojím slávnym zmŕtvychvstaním.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 15.4.2007

viac

Piata pôstna nedeľa

Názov piatej pôstnej nedele – Iudica (Posúď ma) – je odvodený od prvého verša 43. žalmu: „Prisúď mi právo, Bože, a zasaď sa o môj spor proti neláskavému národu, osloboď ma od muža ľstivého a zvráteného!“

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 22.3.2007

viac

Štvrtá pôstna nedeľa (Laetere)

Pôstne obdobie usmerňuje veriacich, aby sa h1bšie zamysleli nad svojou hriešnou podstatou a upriamili sa na záchranu, ktorú im ponúka vykupiteľské dielo Ježiša Krista.

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 15.3.2007

viac

Tretia pôstna nedeľa

Pôst – štyridsaťdňové obdobie pred Veľkou nocou, počas ktorého si kresťania pripomínajú utrpenie a smrť Pána Ježiša Krista –, pokračuje treťou pôstnou nedeľou (Oculi – Moje oči). V tomto roku slávime tretiu pôstnu nedeľu 11. apríla. Nazýva sa Oculi podľa latinského znenia 15. verša 25. žalmu: „Oculi mei semper ad Dominum…“ – „Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On vyslobodí mi nohy z osídla.“

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 8.3.2007

viac

Druhá pôstna nedeľa - 4. 3. 2007

Kresťanský svet teraz žije v období pôstu, ktorý sa začal 40 dní pred Veľkou nocou Popolcovou stredou. Prvú zo šiestich pôstnych nedelí – Invocavit (On ma povolal) – sme slávili 25. februára. Druhá pôstna nedeľa – Reminiscere (Spomeň, Bože) – v tomto roku pripadá na 4. marca.

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 1.3.2007

viac

Koľko trvá adventné obdobie?

Začiatok adventu, ktorý môže pripadnúť na ktorúkoľvek nedeľu medzi 27. novembrom a 3. decembrom, môže trvať 22 alebo 28 dní. V tomto roku, keďže prvou adventnou nedeľou je tretí decembrový deň, bude kratší - poslednou adventnou nedeľou je v roku 2006 samotný Štedrý deň, pripadajúci na nedeľu. Advent, podľa tradičných predstáv, ukončí východ prvej hviezdy na oblohe, ktorý otvára Vianoce. Advent, slovo, odvodené od latinského termínu,...

 

Eva Bombová | 1.12.2006

viac

Advent

Advent je slovo latinského pôvodu a znamená príchod Krista. Tak sa to pri konfirmačnom vyučovaní učia naše deti. Je to prípravné obdobie pred vianočnými sviatkami a svätia ho všetky kresťanské cirkvi, ktoré očakávajú príchod Mesiáša – Pomazaného Božieho, Spasiteľa a Vykupiteľa, Pána Ježiša Krista. Štyri adventné nedele nám pripomínajú štyri sviece na adventnom venci, s ktorým sa dnes stretávame aj v mimonáboženskej oblasti,...

 

ThMgr. Ján Lacko, evanjelický a. v. farár na dôchodku | 30.11.2006

viac

< | 1 2 3 4 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart