< | 1 2 3 4>

Pred 330 rokmi sa začali Prešovské jatky

Piateho marca 1687 sa začali tzv. Prešovské jatky − popravy prívržencov protihabsburského stavovského povstania Imricha Tököliho. Od 5. marca do 12. septembra toho roku po krutom mučení popravili 24 popredných občanov mesta.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 5.3.2017

viac

Evanjelická nemocnica v Bratislave storočná

Pred 100 rokmi 3. mája 1914 bola posvätená a daná do užívania budova Evanjelickej nemocnice v Bratislave. Slúžila ako nemocnica, sirotinec a domov diakoníe – žien, ktoré zasvätili svoj život starostlivosti o chorých a starých....

 

 | 10.5.2014

viac

Spišskopodhradská synoda v roku 1614

22. a 23. januára 2014 uplynie 400 rokov od konania pamätnej Spišskopodhradskej synody, ktorá bola zvolaná do Spišského Podhradia v roku 1614, aby podľa príkladu Žilinskej synody (1610) dobudovala evanjelickú cirkevnú správu aj na Spiši a v Šariši.

 

Zora Bakošová, správkyňa archívu, knižnice a registratúry GBÚ, archiv@ecav.sk | 22.1.2014

viac

400. výročie Spišskopodhradskej synody v zborníku SNK

Bratia a sestry, upozorňujeme vás na elektronický zborník Pramene k duchovným dejinám Slovenska, kde si môžete preštudovať vzácne dokumenty ohľadom Spišskopodhradskej synody. Je prístupný na stránke Slovenskej národnej knižnice na adrese www.snk.sk/?CF2 . V zborníku, ktorý na vydanie pripravil editor Miloš Kovačka v roku 2011, je o. i. publikovaná: - rozsiahla štúdia doc. Miloslavy...

 

Miloš Kovačka, Martin, milos@kovacka.com | 22.1.2014

viac

Slovenská katedra na evanjelickom lýceu

Až budúce roky ukázali, aká historicky významná udalosť sa stala 12. novembra 1803. V ten deň na Evanjelickom lýceu v Bratislave začala činnosť Slovenská katedra a do funkcie jej vedúceho biskupský úrad a vedenie školy uviedli profesora Juraja Palkoviča.

 

Ján Čomaj, Slovenské národné noviny, 47/2013, 23/11/2013, s. 7 | 27.11.2013

viac

Kralická Biblia má 400 rokov

V tomto roku si pripomíname 400. výročie 3. vydania Kralickej Biblie (1613), ktoré sa stalo základom pre ďalšie vydania Písma svätého, ktoré používali evanjelici a. v. na Slovensku v nasledujúcich storočiach.

 

Mojmír Benža, Ústav etnológie SAV | 28.7.2013

viac

K 150. výročiu založenia Slovenského ev. a. v. patronátneho gymnázia v Revúcej

Myšlienka revúckeho gymnázia sa zrodila na stretnutí gemerských a malohontských národovcov, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti smútočnej slávnosti na počesť zosnulého P. J. Šafárika v novembri 1861 v Kobeliarove. Táto idea bola realizovaná 16. septembra 1862.

 

Miloš Kovačka, Martin | 10.9.2012

viac

Lutherov dom v Bratislave má 80 rokov

Tzv. Lutherov dom na Palisádach 46 – 48, ktorý je dnes je sídlom Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku, Evanjelickej diakonie ECAV, Ekumenickej rady cirkví v SR a iných inštitúcií, bol projektovaný v roku 1931 a dostavali ho v roku 1932, teda pred 80 rokmi.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 16.8.2012

viac

1962 - Na laviciach obžalovaných evanjelickí kňazi

Pred 50 rokmi sa na Slovensku konala celá séria zinscenovaných súdnych procesov proti duchovným Evanjelickej cirkvi a. v. Štrnásti kňazi išli za mreže s nálepkou "agenti imperializmu" a "rozvracači republiky". Nezriedka sa ocitli v susedstve už väznených katolíckych farárov.

 

Vladimír Jancura, pravda.sk; 21/07/2012 | 22.7.2012

viac

90. výročie cirkevnej ústavy z roku 1921

10. mája 1922 vláda ČSR potvrdila Ústavu cirkve Evanjelickej augšpurského vyznania na Slovensku − základnú právnu normu, ktorá bola schválená na synode v Trenčianskych Tepliciach v r. 1921 a platila až do r. 1951.

 

Zora Bakošová, archiv@ecav.sk | 8.5.2012

viac

< | 1 2 3 4>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart