Hollý, Jozef (29. 1. 1879 – 3. 11. 1912)

130. výročie narodenia evanjelického kaplána, farára, dramatika, prekladateľa a organizátora ochotníckeho divadla si pripomíname 29. januára 2009.

Jozef Hollý sa narodil v Skalici, kde vyrastal v skromných pomeroch v rodine Jána Hollého a jeho manželky Kataríny, rod. Norekovej. V Skalici absolvoval gymnaziálne štúdium, evanjelické lýceum navštevoval v Bratislave. Po štúdiu teológie ho v roku 1901 vysvätili za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Petrovci na Dolnej zemi a od 18. 4. 1902 do 29. 7. 1903 bol osemnástym ev. a. v. kaplánom Starej Turej. Tu sa zoznámil so svojou manželkou Annou Urbančíkou. V roku 1903 sa stal duchovným pastierom v Moravskom Lieskovom. Dožil sa len 33 rokov, lebo podľahol vtedy neliečiteľnej chorobe diabetes mellitus.

Popri náročnom poslaní evanjelického farára vstúpil Jozef Hollý do povedomia nášho ľudu predovšetkým ako významný spisovateľ a dramatik.

Začínal krátkymi prózami v Národných novinách a v Dennici, no čoskoro sa venoval dramatickej tvorbe. Tvoril v období realizmu. Z Hollého hier sú známe najmä dráma na biblickú tému Márnotratný syn, tragicky ladená činohra Amerikán (1907) a "slovenská tragédia" Černová (1908) ale najmä ľudová veselohra Kubo (1904) a komédia Geľo Sebechlebský (1912).

Za autorovho života ochotníci hrali jeho hry pomerne často. Profesionálne divadlá začali Hollého veselohry uvádzať až po ich premiérach v martinskom divadle, kde autorova dcéra Elena Holéczyová a autorov syn Martin Hollý podstatne prepracovali Kuba a Geľa Sebechlebského. Na motívy posledne menovanej skomponoval Tibor Andrašovan operu Figliar Geľo.

Hollého dcéra Elena Holéczyová (1906 - 1983) venovala podstatnú časť svojho života tvorbe čipiek s ľudovými námetmi. Bola textilnou výtvarníčkou, dramatičkou i scenáristkou. Roku 1976 dostala titul národná umelkyňa.
Syn Martin Hollý st. (1904 - 1965), zaslúžilý umelec, bol významným hercom a režisérom v martinskom divadle. Hral aj vo filmoch Havrania cesta, Námestie svätej Alžbety a stvárnil postavu Kuchára v Oscarovom filme Obchod na korze (1965). Jeho vnuk Martin Hollý ml. (1931 - 2004) bol filmový a televízny režisér a scenárista: filmy Sudca a jeho kat, Balada o siedmich obesených (1968 ocenený na festivale v Monte Carlo), Medená veža, Orlie pierko, Signum laudis .
Jeho vnuk Josef Abrhám je známy ako divadelný a filmový herec.

Zdroj: TASR; doplnené | 30.1.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart