< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14>

Bartko, Ondrej (1915 – 2008)

Nedávno sme si pripomenuli 100. výročie narodenia ThB. Ondreja Bartka, evanjelického farára a dlhoročného konseniora Bratislavského seniorátu, ako aj publicistu, prekladateľa, autora viacerých televíznych scenárov.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.8.2015

viac

Krčméry, Štefan - 60 rokov od úmrtia

17. februára 2015 uplynulo 60 rokov od úmrtia PhDr. Štefana Krčméryho, výraznej osobnosti slovenskej literatúry a kultúry aj duchovného života. Jeho otec Miloslav Krčméry bol evanjelický farár, starý otec A. H. Krčméry bol riaditeľom prvého slovenského gymnázia v Revúcej.

 

TASR, 16. februára 2015 | 17.2.2015

viac

170. výročie narodenia S. H. Vajanského

Minulý rok sme si pripomenuli 100. výročie od úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského, básnika, prozaika, politika a publicistu, najstaršieho syna evanjelického farára J. M. Hurbana. Dnes, 16. januára 2017 si pripomíname 170. výročie jeho narodenia.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 16.1.2017

viac

Abaffy, Leopold Branislav (1827 – 1883)

Pri príležitosti 180. výročie narodenia si chceme pripomenúť pamiatku Leopolda Branislava Abaffyho, ev. farára v Aradáci, prekladateľa duchovnej literatúry a publicistu. Nebál sa ľudí, len Pána Boha Štát, organizácie, firmy, rôzne spoločenstvá ale tiež cirkev majú svojich vodcov. Či sú však skutočnými a dobrými vodcami, môžeme poznať po ovocí. Nie každý, kto vedie, vedie dobre, nie každý, kto pasie stádo, je skutočným...

 

M. Kováčiková, EPST č. 34/2007 | 21.9.2007

viac

Adamovič, Štefan (1903 - 1961)

V tomto roku si pripomíname 50. výročie úmrtia Dr. Štefana Adamoviča a zároveň 60 rokov od jeho príchodu do cirkevného zboru v Brezovej pod Bradlom.

 

Lívia Lichancová | 15.6.2011

viac

Agnet, Ján (1921 – 1993)

Jedným z tých evanjelických a. v. duchovných, ktorých na jar 1962 zatkli, súdili a napokon odsúdili na väzenie a zákaz vykonávania duchovnej činnosti, bol Ján Agnet z tzv. Gemerskej skupiny.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 14.4.2012

viac

Bach, Johann Sebastian (1685 - 1750)

21. marca sa pred 325 rokmi narodil svetoznámy hudobný skladateľ Johann Sebastian Bach. Nie každý vie, že vo svojej dobe to bol výborný protestantský kantor a organista, takže my evanjelici môžeme byť na neho zvlášť hrdí.

 

-eš- | 22.3.2010

viac

Bancíková, Darina - 15 rokov od úmrtia

ThB. Darina Bancíková bola prvá žena, ktorú na Slovensku ordinovali za farárku evanjelickej a. v. cirkvi. Ako mnohí iní duchovní, ani ona sa nevyhla v 60. rokoch minulého storočia prenasledovaniu a väzeniu komunistickým režimom. S podlomeným zdravím sa dožila rehabilitácie. V stredu 30. júla uplynulo 15 rokov od jej skonu.

 

TASR, 30. 7. 2014 | 2.8.2014

viac

Bancíková, Darina (1922 – 1999)

Evanjelická a. v. farárka, katechétka ThB. Darina Bancíková, prvá žena na Slovensku ordinovaná za farárku evanjelickej a. v. cirkvi, sa narodila 31. 12. 1922 v Kokave nad Rimavicou, okres Poltár. Koncom roku 2007 sme si pripomenuli 85. výročie narodenia tejto významnej osobnosti.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 11.1.2008

viac

Banšel, Koloman (1850 – 1887)

27. marca 2012 si pripomíname 125. výročie úmrtia K. Banšela, evanjelického farára, básnika, literárneho teoretika, prozaika a novinára, ktorý stál pri zrode slovenského literárneho realizmu.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 27.3.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart