Hontiansky seniorát

mapa Seniorský úrad: Ev. a. v. farský úrad, Jilemnického 359/10, 962 63 Pliešovce
Telefón: 045/556 24 19, 0918 828 365
E-mail: hos(at)ecav.sk
Seniorka: Mgr. Katarína Zaťková (CZ Pliešovce)
Konsenior: Mgr. Miroslav Dubek (CZ Krupina)
Seniorálna dozorkyňa: Miroslava Balková (CZ Kráľovce-Krnišov)

Mapa seniorátu: klikni na obrázok
Rýchle vyhľadávanie: Ctrl + F

Cirkevné zbory: Babiná, Baďan, Banská Štiavnica, Cerovo, Čelovce, Dačov Lom, Devičie, Drážovce, Drienovo, Dudince, Hodruša-Hámre, Hontianske Moravce, Hontianske Tesáre − Dvorníky, Kráľovce-Krnišov, Krupina, Ladzany, Lišov, Pliešovce, Prenčov, Rykynčice, Sása, Sazdice, Sucháň, Šahy, Terany, Žibritov (26)

Babiná
Ev. a. v. farský úrad, Horná 59, Babiná, 962 61 Dobrá Niva; 045/556 25 66 (FÚ Sása); babina@ecav.sk; Mgr. Roman Sarvaš − námestný farár; zborový dozorca: Jaroslav Meľaga; kantorka: Alice Straková; 9:00 (HOS)

Baďan
Ev. a. v. farský úrad, 969 01 Baďan 44; 0918 828 588; badan@ecav.sk; Mgr. Peter Ján Soták − námestný farár; zborová dozorkyňa: Lýdia Kollárová; kantorka: Veronika Kollárová; 9:00 Baďan, 11:00 (resp. 14:00) Počúvadlo a Beluj striedavo (HOS)

Banská Štiavnica
Ev. a. v. farský úrad, Dolná ružová 10, 969 01 Banská Štiavnica; b.stiavnica(at)ecav.sk; www.ecavbs.sk; Mgr. Jaroslav Jurko – zborový farár, 045/692 24 61, 0903 615 620 , Mgr. Eunika Jurková - zborová kaplánka, 0949 440 591; zborový dozorca: Slavomír Blahút; kantori: Mgr. Róbert Zacharovský, Mgr. Renáta Balková; 10:30 Banská Štiavnica, 8:30 Banská Belá 1. nedeľa, 8:30 Kozelník 2. nedeľa, 14:00 Dekýš a Banky príležitostne (HOS)

Cerovo
Ev. a. v. farský úrad, 962052 Cerovo 118; 045/557 3234, 0918 828 135; cerovo(at)ecav.sk; Facebook.com/ECAVCerovo; Mgr. Anna Kukulová - zborová farárka; zborový dozorca: Pavol Kováč (Cerovo), Ján Lukáč (Zemiansky Vrbovok); kantorky: Mária Kružicová, Veronika Hudecová; 11:00 Cerovo, 9:00 Zemiansky Vrbovok každá 2. nedeľa a výročné sviatky (HOS)

Čelovce
Ev. a. v. farský úrad, 991 41 Čelovce 2; zbor je administrovaný z Cerova (Mgr. Anna Kukulová); zborový dozorca: Ján Bukov (Čelovce), Anna Brezovská (Opava); kantorky: Mária Kružicová, Veronika Hudecová; 9:30 Čelovce každá 2. nedeľa, 8:15 Opava 1x za mesiac a na výročné sviatky (HOS)

Dačov Lom
Ev. a. v. farský úrad, 991 35 Dačov Lom 120; 047/487 41 32; evczdl@gmail.com; Mgr. Juraj Macko − námestný farár; zborový dozorca: Ján Brláš; kantorka: Ing. Andrea Mikulová; 10:00 (HOS)Devičie
Ev. a. v. farský úrad, Devičie 1, 962 65 p. Hontianske Nemce; czdevicie@gmail.com; zbor je administrovaný z CZ Pliešoviec (Mgr. Katarína Zaťková); zborová dozorkyňa: Ing. Anna Balková; kantorky: Katarína Jaďuďová, Mgr. Anna Ratkovská; 8:30 (HOS)

Drážovce
Ev. a. v. farský úrad, Ladzany 62, 962 67 Hontianske Nemce; 045/559 61 62, 0910 211 736; Anna Gabčanová − diakonka; zborová dozorkyňa: Oľga Vajová; 9:00 Drážovce 2. a 4. nedeľa, 9:00 Šipice 1. a 3. nedeľa v mesiaci (HOS)

Drienovo
Ev. a. v. farský úrad, 962 51 Drienovo 97; zbor je administrovaný z Babinej (Mgr. Roman Sarvaš); zborová dozorkyňa: Ing. Anna Križanová; 11:00 Drienovo každá 2. nedeľa, 12:15 Čabradský Vrbovok každá 2. nedeľa (HOS)

Dudince
Ev. a. v. farský úrad, A. Sládkoviča 317/12, 962 71 Dudince; 0908 844 161; presbyterstvodudince(at)gmail.com, www.ecavdudince.sk; Mgr. Michal Tekely − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Bohuslav Beňuch; kantori: Ing. Bohuslav Beňuch, Mgr. Michal Cmarko, Mgr. Miroslava Tekely; 9:30 (HOS)

Hodruša-Hámre
Ev. a. v. farský úrad, Dolná ružová 10, 969 01 Banská Štiavnica; www.ecavhodrusa.sk; zbor je administrovaný z Banskej Banskej Štiavnice (Mgr. Jaroslav Jurko); zborová dozorkyňa: Drahomíra Buštorová; kantori: Mgr. Róbert Zacharovský, Mgr. Renáta Balková; 8:30 Hodruša-Hámre 4. nedeľa, 8:30 Kopanice 3. nedeľa, 14:30 Žarnovica 1. nedeľa v mesiaci (HOS)

Hontianske Moravce
Ev. a. v. farský úrad, Kostolná 38/15, 962 71 Hontianske Moravce; 0902 085 237; ecavmoravce(at)gmail.com; www.ecavmoravce.webnode.sk; Mgr. Ján Tóth − zborový kaplán na farárskom mieste, administruje Mgr. Michal Tekely (CZ Dudince); zborová dozorkyňa: Viera Kortišová; 11:00, Súdovce 14:00 (letné mesiace 8:00) každá 2. nedeľa (HOS) )

Hontianske Tesáre – Dvorníky
Ev. a. v. farský úrad, 962 68 Hontianske Tesáre 9; zbor je administrovaný z Terian (Mgr. Dušan Hučka); zborová dozorkyňa: Ľudmila Pastuchová; kantorka: Milota Paterová; 9:00 Hontianske Tesáre a Dvorníky striedavo(HOS)

Horné Rykynčice
Ev. a. v. farský úrad, Horné Rykynčice 1, 962 55 p. Rykynčice; zbor je administrovaný z Terian (Mgr. Dušan Hučka); zborový dozorca: Milan Chovan; kantorka: Milota Paterová; 13:00 Horné Rykynčice 3. nedeľa v mesiaci, 14:00 Medovarce každá 2. nedeľa (HOS)

Kráľovce-Krnišov
Ev. a. v. farský úrad, Kráľovce 71, 962 65 p. Hontianske Nemce; zbor je administrovaný z Krupiny (Mgr. Miroslav Dubek); zástupkyňa zborového dozorcu: Zuzana Gáborová; kantori: Mgr. Zuzana Hámorská, Ján Petráš, Martin Ďuračka; 8:30 Kráľovce (HOS)

Krupina
Ev. a. v. farský úrad, Svätotrojičné nám. 21/21, 963 01 Krupina; 0918 828 141; miroslav.dubek(at)gmail.com; Mgr. Miroslav Dubek − zborový farár-konsenior, Mgr. Mária Dubeková − námestná farárka; zborový dozorca: Mgr. Michal Šalaga, PhD.; kantorky: Miriam Štímelová, Miroslava Hambacherová; 10:00 a 17:30 (HOS)

Ladzany
Ev. a. v. farský úrad, Ladzany 62, 962 67 Hontianske Nemce; 045/559 61 62, 0910 211 736; Anna Gabčanová − diakonka; zástupkyňa zborového dozorcu: Emília Sógelová; 10:30 (HOS)

Lišov
Ev. a. v. farský úrad, 962 69 Lišov 38; zbor je administrovaný z Terian (Mgr. Dušan Hučka); zborový dozorca: Martin Hámorský; kantorka: Milota Paterová; 14:00 každá 2. nedeľa (HOS)

Pliešovce
Ev. a. v. farský úrad, Jilemnického 359/10, 962 63 Pliešovce; 045/556 24 19, 0918 828 365; pliesovce(at)ecav.sk; www.ecav-pliesovce.webnode.sk; Mgr. Katarína Zaťková – zborová farárka-seniorka; zástupkyňa zborového dozorcu: Mgr. Anna Ratkovská; kantorky: Katarína Jaďuďová, Mgr. Anna Ratkovská; 10:00 Pliešovce, 14:00 Zaježová 1. nedeľa (marec − december) (HOS)

Prenčov
Ev. a. v. farský úrad, 969 73 Prenčov 93; zbor je administrovaný z Baďana (Mgr. Peter Ján Soták); zborová dozorkyňa: Mgr. Drahomíra Prieberová; kantorky: Veronika Lipovská, Monika Lipovská; 11:00 (HOS)

Sása
Ev. a. v. farský úrad, Školská 95/35, 962 62 Sása; 045/556 25 66; sasa@ecav.sk; Mgr. Elena Fujeríková − námestná farárka; zástupca zborového dozorcu: Štefan Slosiarik; kantorka: Mariana Mokošová; 11:00 (HOS)

Sazdice
Ev. a. v. farský úrad, 935 85 Sazdice 93; sazdice@ecav.sk; zbor je administrovaný zo Šiah (Mgr. Hana Peničková); zborová dozorkyňa: Bc. Csilla Hegedűs; kantorka: Lídia Jánošová; 13:00 Sazdice, 11:30 Ipeľský Sokolec, 2. nedeľa v mesiaci maďarské SB na oboch miestach (HOS)

Sucháň
Ev. a. v. farský úrad, 991 35 Sucháň 75; zbor je administrovaný z Dačovho Lomu (Mgr. Juraj Macko); zborový dozorca: Ján Martuš; kantorka: Ing. Andrea Mikulová; 11:45 (HOS)

Šahy
Ev. a. v. farský úrad, Parková 9, 936 01 Šahy; 036/741 22 52; sahy@ecav.sk; Mgr. Hana Peničková − námestná farárka; zborová dozorkyňa: Erika Berkulová; kantorka: Mgr. art. Hedviga Makovínyiová; 9:30 (HOS)

Terany
Ev. a. v. farský úrad, 962 68 Terany 42; 045/558 01 09, 0918 828 378; terany@ecav.sk, huckad(at)gmail.com; Mgr. Dušan Hučka − zborový farár; zborový dozorca: Pavel Martinovic; kantorky: Milota Paterová, Martina Martinovicová; 10:30 (HOS)

Žibritov
Ev. a. v. farský úrad, 963 01 Žibritov; zbor je administrovaný zo Sásy (Mgr. Elena Fujeríková); zborový dozorca: Dušan Laco; 9:00 1x za mesiac a sviatky(HOS)


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart